Malin Sundquist

Malin Sundquist studerade biomedicin vid Lunds universitet och gick därefter forskarskolan UGSBR i Uppsala. Därefter påbörjades doktorandutbildning i Mary Jo Wicks grupp vid Göteoborgs universitet. Efter disputationen har Malin haft en tjänst som postdoktor vid samma...

Richard Brenner

Forskar i partikelfysik vid Uppsala universitet och på CERN. Han har varit med att från grunden utveckla Atlas detektorn vid den stora hadronkollideraren, LHC och är idag aktiv i insamlandet och analys av data från detektorn. Det finns planer på att i framtiden öka...

Robert Forchheimer

Robert Forchheimer är professor vid avdelningen för informationskodning. Hans primära fackområde är kodning och komprimering av digitala bilder. I hans forskningsgrupp&nb...

Bengt Edvardsson

Bengt är astronom: lärare, forskare och föreståndare för Avdelningen för astronomi och rymdfysik i den stora institutionen. Han undervisar på astronomikurser och även i mekanik. Han är gift och 2 ”utflugna” döttrar i 20-årsåldern, tycker mycket om att vara utomhus och...

Karin Stensjö

Karin Stensjö är biolog med specialisering inom cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Hon är docent i mikrobiell kemi och undervisar på grund och avancerad nivå i både biologi och kemi. Karin har tre barn och en man och älskar att forska.Ett av Karin Stensjös...