Hur påvisas våg-partikel-dualiteten

Det bestämdes tidigt att arbetet på något sätt skulle innehålla kvantfysik men exakt vad var svårare då mycket inom det ämnet är över gymnasienivå. Därför försökte projektet skalas ned och det koms fram till att arbetet skulle behandla diffraktion av ljus och...

The Gaussian Cannon

The Gaussian Cannon consists of a sequence of identical steel balls and magnets which lie in a nonmagnetic channel. One steel ball is rolled towards them and collides with the sequence. The ball at the opposite end of the sequence is ejected at a surprisingly high...