Drivers, DJ695 och DJ715, Påverkan av Amyloida

Den för nuvarande mest betrodda hypotesen kring orsakerna bakom Alzheimers sjukdom (AS) är att en aggregering av beta-amyloida (Aß) peptider hindrar funktionen hos hjärnans celler. Detta leder vidare till celldöd och således minnesförlust, motoriska svårigheter och...

Dyslexi finner nya vägar till alla

I skolan och i universitetsvärlden får dyslektiker hjälp, men hur är det i arbetslivet? Hur ser det ut när dyslektikern kommer ut på arbetsmarknaden? Detta är av intresse för alla ungdomar som ska ut och möta arbetslivet. Både för den med dyslexi och för den som ska...

GMO-Möjligheter och risker i ett långsiktigt perspektiv

Denna projektrapport är resultatet av vår insamling och filtrering av fakta kring GMO. Rapporten är till för allmänheten och den vanlige konsumenten. Den ska fungera som en informationsbroschyr för att nå ut till så många som möjligt. Efter att ha läst rapporten ska...

Vad finns i våra vattenslangar?

Jag har undersokt forekomsten av potentiellt miljofarliga amnen i plast. I vattenslangars inre gummi har jag hittat bly, antimon och barium men dvaremot hittades inget brom som hade tytt pa bromerade flamskyddsmedel. De hogsta blynivaerna som uppmats i...