Fucus vesiculosus et clima mutatio

Syftet med experimenten var att undersöka hur blåstång påverkas av klimatförändringarna.Blåstången är en nyckelart och därför viktig för Östersjöns ekosystem. Högre temperaturer och lägre salthalter är klimatförändringarna som urvaldes att testas. Dessa simulerades...

Påverkar fyllmedlen UV-lackens egenskaper; och i så fall hur?

Vårt projektarbete har resulterat i ett arbete i Tetra Paks regi, som behandlar möjligheten att ersätta aluminiumfoliebarriären i förpackningar, med en lack. Då aluminium är barriär för flera faktorer, valde vi att fokusera på en vatten-/ångbarriär. Lacken kombineras...

Vattenrening i våtmarker

Våtmarker är naturens reningsverk. De renar bland annat nitrat och fosfat som till följd av mänsklig aktivitet har ökat dramatiskt i våra vatten. Ökningen av dessa näringsämnen har lett till övergödning i Östersjön. I denna studie har vi undersökt hur väl våtmarker...

Rent Vatten

Många problem uppstår i världen för att två miljarder människor saknar rent vatten. Majoriteten av dessa människor bor i solrika länder och vi försökte uppfinna en apparat som skulle kunna lösa detta problem. Vi uppfann en form av kostnadseffektiv, lättproducerad...