Bluetoothstyrd bil

Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all elektronik mot ett programmerbart kretskort som jag kan styra med bluetooth från både mobilen och datorn. Mitt intresse av teknik och elektronik fick mig att vilja laga min gamla radiostyrda bil som låg och...

Bollkoll – Avståndsanalys med en webkamera

Tanken med detta arbete är att kombinera fysik, matematik och programmering på ett roande sätt. Denna rapport beskriver utförandet och problematiken bakom vårt bildanalysprojekt. Projektet handlar om att från en webkamera ta fram koordinater av ett objekt i det...

VENTUS

Målet med denna studie har varit att undersöka hur coandaeffekten kan användas för att konstruera runda flygfarkoster. Denna typ av konstruktion har länge varit omtalad, inte bara i science-fiction, utan även inom flygbranschen. Den kan landa och lyfta vertikalt...

Stirlingmotorn – en underskattad uppfinning?!

Det primära målet med projektet var att undersöka om stirlingmotorer kan användas i större utsträckning än de görs idag för att generera energi på ett miljövänligt sätt. Ett delmål var att designa en stirlingmotor för att lättare kunna förklara principen tekniken...

Spybox

Projektrapporten sammanfattar vår grupps projektarbete om att förbättra dagens brevlådor. Förhoppningen är att denna rapport skall ge en förståelse för vad vi har arbetat med under det senaste året men också ge idéer och inspiration om hur man kan gå till väga vid...