Spinbrake

Spinbrake är ett projekt som gick ut på att utveckla en produkt som utnyttjar autorotation för att bromsa ett fallande objekt från atmosfären till marknivå. Tanken är att Spinbrake skall vara ett alternativ till fallskärmar och bromsraketer. Spinbrake utvecklades...

Stirlingmotorn

Projektarbetet har gått ut på att få ökad förståelse för Stirlingmotorns princip och funktion. För att göra detta på ett grundligt vis har arbetet delats upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen har bestått i att läsa litteratur och söka...

PADME

PADME (PArticle Demonstrator Monitoring Extension) projektet har som syfte att utveckla en tillaggsenhet till de portabla partikeldetektorer (PFD enheter) som anvands i utbildningssyfte av Vetenskapens Hus. Tillaggsenhetens syfte ar att ersatta detektorernas...