Projektbidrag

Projektbidrag 2024

Unga Forskare fortsätter dela ut projektbidrag 2024. Vi planerar att dela ut projektbidrag till våra medlemsföreningar under hösten. Mer information kommer.

 

 

 

 

Viktiga datum 2024

Datum för ansökan meddelas under våren efter beslut från förbundsstyrelsen.

Ladda ned word

Ladda ned pdf

Krav för att få projektbidrag

 • Den sökande föreningen är ansluten till Unga Forskare
 • Projektet går i linje med Unga Forskares syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället
 • Pengarna är tänkta att finansiera ett nytt projekt eller utveckling av ett redan existerande
 • Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare
 • Pengarna får inte användas till något annat än det som är ansökt
 • Projektbidrag delas inte ut retroaktivt
 • Projektet planeras att genomföras under året man söker
 • Efter projektets genomförande redovisas var, när och hur projektet utförts samt hur bidraget bidrog till detta
 • Tidigare projektbidrag har redovisats på ett tillfredsställande sätt
 • Att sökande föreningen deltar på riksstämman och berättar om sitt projekt. Sökande föreningen skickar in en handling med presentation av det genomförda projektet, om den inte kan delta.

Projekt som premieras

 • Projekt som görs av nya och nyanslutna föreningar

 • Projekt som görs som samarbeten mellan föreningar

 • Projekt som görs av föreningar som tidigare inte har fått projektbidrag

 • Projekt som görs på årets fokustema att “ge rätt förutsättningar till ideellt aktiva inom Unga Forskare”

 • Projekt från föreningar som aktivt deltar vid Unga Forskares nationella sammankomster

 • Projekt som genomförs på mindre orter

 • Projekt där det finns en reservplan

Vanliga frågor

Om projektet inte redovisas blir föreningen som har fått projektbidrag återbetalningsskyldiga.

 

Fokusera på mötesplatser och geografisk spridning
Unga Forskares verksamhet och medlemsföreningar sträcker sig över hela landet. Vi vet också att intresset för naturvetenskap, teknik och matematik skapas i mötet bland människor. För att vårt förbund ska vara tillgänglig för alla bör vi fokusera på geografisk spridning och fortsätta skapa nya mötesplatser för unga att utveckla sitt intresse.