Projektbidrag

Projektbidrag 2023

Unga Forskare fortsätter dela ut projektbidrag 2023. Under våren planerar vi att dela ut 60 000 kr i projektbidrag till våra medlemsföreningar.

Unga Forskare tror på principen unga för unga och föreningars kraft i att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. För att ge våra medlemsföreningar extra möjligheter att nå ut till och göra saker för och med sina medlemmar har förbundsstyrelsen beslutat om att under våren 2023 dela ut 60 000 kr extra till våra medlemsföreningar i form av projektbidrag. Utöver det vanliga förenings- och medlemsbidrag som vi delar ut. Detta går i linje med Strategi 2024 som beslutades på Riksstämman 2020

Vårens ansökningar kommer behandlas under styrelsens andra styrelsemöte 16 april. Deadline för att vi ska behandla ansökan till detta tillfälle är två veckor innan. Vi måste alltså ha fått ansökan senast 2 april för att den ska behandlas.

Ansökan görs genom att skicka ett ifyllt ansökningsformulär till forbundsstyrelsen@ungaforskare.se. Ansökningsformuläret kan fyllas i digitalt eller fysiskt, och bifogas med fördel som pdf. Ni kan även höra av er till mailadressen om ni har några frågor.

Viktiga datum 2023

Deadline för ansökan2 april
Beslut fattas16 april
Beslut meddelas senast23 april
Utbetalning sker senast16 maj

 

Ladda ned word

Ladda ned pdf

Krav för att få projektbidrag

 • Den sökande föreningen är ansluten till Unga Forskare
 • Projektet går i linje med Unga Forskares syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället
 • Pengarna är tänkta att finansiera ett nytt projekt eller utveckling av ett redan existerande
 • Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare
 • Pengarna får inte användas till något annat än det som är ansökt
 • Projektbidrag delas inte ut retroaktivt
 • Projektet planeras att genomföras under året man söker
 • Efter projektets genomförande redovisas var, när och hur projektet utförts samt hur bidraget bidrog till detta
 • Tidigare projektbidrag har redovisats på ett tillfredsställande sätt

Projekt som premieras

 • Projekt som görs som samarbeten mellan flera föreningar
 • Projekt som görs på årets fokustema att “fokusera på mötesplatser och geografisk spridning
 • Projekt från föreningar som aktivt deltar vid Unga Forskares nationella sammankomster
 • Projekt som genomförs på mindre orter
 • Projekt där det finns en reservplan

Vanliga frågor

Måste det vara ett nytt projekt man ansöker om bidrag till?
Nej! Det kan också vara ett event som ni länge genomfört men som ni behöver kortsiktigt ekonomiskt stöd för att fortsätta genomföra eller som ni skulle vilja utveckla.

Måste projektet vara ett event?
Nej! Det kan också till exempel vara ett utvecklingsprojekt. Huvudsaken är att det kommer era medlemmar till nytta eller på annat sätt främjar intresset för naturvetenskap, teknik och matematik för unga. Tveka inte att höra av er om ni är osäkra!

Kan projektet rikta sig mot bara våra medlemmar eller vår styrelse?
Ja! Det går bra om ansöka om stöd för projekt med både stora och små målgrupper.

Måste vi ansöka om projekt som vi gör tillsammans med en annan medlemsförening?
Nej, men det är en av sakerna vi särskilt premierar.

Vi har flera projekt vi vill söka bidrag för, får vi det?
Ja, men vi kommer prioritera att pengarna ska komma så många medlemsföreningar till nytta som möjligt.

Får vi söka bidrag om vi anslutit oss under året?
Ja! Hur din förening ansluter sig kan ni läsa här: https://ungaforskare.se/anslut-forening/

Hur mycket pengar kan vi söka?
Vi lämnar det öppet för att ansöka om den summa som ni anser skulle hjälpa att utföra projektet. Vi kommer jobba för en så stor mångfald som möjligt bland de projekt som får bidrag och kan föreslå att ge mer eller mindre pengar än det ni ansökt om vid enstaka tillfällen. I sådana fall kontaktar vi er alltid först.

Vad innebär kravet ”Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare”?
Vi vill såklart att det ska synas att vi har varit med och hjälpt er att genomföra ert projekt. Några exempel på hur ni kan göra det är att

 1. Inkludera vår logga på de ställen ni visar upp sponsorer/partners, exempelvis hemsida och marknadsföringsmaterial
 2. Tagga oss om ni gör inlägg på sociala medier om projektet
 3. Nämn oss på andra ställen när ni pratar om projektet. T.ex. i nyhetsbrev till medlemmar eller om det presenteras muntligt på ett möte
 4. Om vi hjälpt er köpa in något som kommer finnas under en längre tid framåt. Ha vårt namn eller logga med på eller i anslutning till saken

Har ni några andra tanker eller idéer på vad som skulle funka bäst för ert projekt diskuterar vi det gärna!

Vad är årets fokustema?
Fokustemat är ett utvecklingsområde som varje år beslutas om på Riksstämman. Under de följande året så uppmuntras både föreningar, Unga Forskares verksamheter, kansli och förbundsstyrelse att arbeta med frågan. 

Riksstämman 2022 valde följande fokustema för 2023:

Fokusera på mötesplatser och geografisk spridning
Unga Forskares verksamhet och medlemsföreningar sträcker sig över hela landet. Vi vet också att intresset för naturvetenskap, teknik och matematik skapas i mötet bland människor. För att vårt förbund ska vara tillgänglig för alla bör vi fokusera på geografisk spridning och fortsätta skapa nya mötesplatser för unga att utveckla sitt intresse.