Projektbidrag 2022

Unga Forskare fortsätter dela ut projektbidrag 2022. I år planerar vi att dela ut 100 000 kr i projektbidrag till våra medlemsföreningar.

Unga Forskare tror på principen unga för unga och föreningars kraft i att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Tyvärr har det senaste åren drabbat många föreningar hårt, event har ställts in eller tagit många resurser att omstrukturera för ett digitalt format, men många har också hittat nya möjligheter och lösningar.

För att ge våra medlemsföreningar extra möjligheter att nå ut till sina medlemmar och göra saker för och med sina medlemmar har förbundsstyrelsen beslutat om att under 2022 dela ut 100 000 kr extra till våra medlemsföreningar i form av projektbidrag. Utöver det vanliga förenings- och medlemsbidrag som vi delar ut. Detta går i linje med Strategi 2024 som beslutades på Riksstämman 2020 och fokustemat för 2022, att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare. 

Ansökningarna kommer behandlas i två omgångar, en gång på våren (10 april) och en gång på hösten (2 oktober). Det går bra att skicka in ansökningar under hela året men de kommer endast behandlas dessa två tillfällen. Deadline för att vi ska behandla ansökan till varje tillfälle är två veckor innan. Vi måste alltså ha fått ansökan senast 27 mars för att den ska behandlas 10 april, och senast 18 september för att den ska behandlas 2 oktober.

Ansökan görs genom att skicka ansökningsformuläret till forbundsstyrelsen@ungaforskare.se. Ansökningsformuläret kan fyllas i digitalt eller fysiskt, och bifogas med fördel som pdf. Ni kan även höra av er till mailadressen om ni har några frågor.

Ladda ned word

Ladda ned pdf

Viktiga datum 2022

 VårHöst
Deadline för ansökan27 mars18 september
Beslut fattas10 april2 oktober
Beslut meddelas senast17 april9 oktober
Utbetalning sker senast10 maj2 november

 

Krav för att få projektbidrag

 • Föreningen är ansluten till Unga Forskare
 • Projektet planeras att genomföras under året man söker
 • Projektet går i linje med Unga Forskares syfte att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället
 • Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare
 • Pengarna får inte användas till något annat än det som är ansökt
 • Ifall projektet är ett fysiskt event så finns en reservplan vad pengarna skulle användas till ifall det inte går att genomföra
 • Efter projektets genomförande redovisas var, när och hur projektet utförts samt hur bidraget bidrog till detta
 • Tidigare projektbidrag har redovisats på ett tillfredsställande sätt
 • Efter godkänd ansökan på våren presenterar föreningen sitt projekt på ca. 5 minuter under Medlemsdagarna (7 maj digitalt) 
 • Efter godkänd ansökan på hösten presenterar föreningen sitt projekt på ca. 5 minuter under Riksstämman (12-13 november i Linköping). Resa, boende och mat är gratis för föreningens ombud. 

Projekt som premieras

 • Projekt som görs som samarbeten mellan flera föreningar
 • Projekt som följer årets fokustema att “fokusera på att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare”
 • Projekt som genomförs på mindre orter

Vanliga frågor

Måste det vara ett nytt projekt man ansöker om bidrag till?
Nej! Det kan också vara ett event som ni länge genomfört men som ni behöver ekonomiskt stöd för att fortsätta genomföra eller som ni skulle vilja utveckla.

Måste projektet vara ett event?
Nej! Det kan också till exempel vara ett utvecklingsprojekt. Huvudsaken är att det kommer era medlemmar till nytta eller på annat sätt främjar intresset för naturvetenskap, teknik och matematik för unga. Tveka inte att höra av er om ni är osäkra!

Kan projektet rikta sig mot bara våra medlemmar eller vår styrelse?
Ja! Det går bra om ansöka om stöd för projekt med både stora och små målgrupper.

Måste vi ansöka om projekt som vi gör tillsammans med en annan medlemsförening?
Nej, men det är en av sakerna vi särskilt premierar.

Vi har flera projekt vi vill söka bidrag för, får vi det?
Ja, men vi kommer prioritera att pengarna ska komma så många medlemsföreningar till nytta som möjligt.

Får vi söka bidrag om vi anslutit oss under året?
Ja! Hur din förening ansluter sig kan ni läsa här: https://ungaforskare.se/anslut-forening/

Varför måste vi presentera projektet under Medlemsdagarna?
Anledningen till att vi önskar att ni presenterar ert projekt är för att inspirera andra föreningar och främja årets fokustema att ”fokusera på att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare”.

Måste det var personen som stod som projektansvarig som presenterar under Medlemsdagarna?
Nej, det kan vara vem som helst från föreningen som har insyn i projektet.

Hur mycket pengar kan vi söka?
Vi lämnar det öppet för att ansöka om den summa som ni anser skulle hjälpa att utföra projektet. Vi kommer jobba för en så stor mångfald som möjligt bland de projekt som får bidrag och kan föreslå att ge mer eller mindre pengar än det ni ansökt om vid enstaka tillfällen. I sådana fall kontaktar vi er alltid först.

Vad innebär kravet ”Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare”?
Vi vill såklart att det ska synas att vi har varit med och hjälpt er att genomföra ert projekt. Några exempel på hur ni kan göra det är att

 1. Inkludera vår logga på de ställen ni visar upp sponsorer/partners, exempelvis hemsida och marknadsföringsmaterial
 2. Tagga oss om ni gör inlägg på sociala medier om projektet
 3. Nämn oss på andra ställen när ni pratar om projektet. T.ex. i nyhetsbrev till medlemmar eller om det presenteras muntligt på ett möte
 4. Om vi hjälpt er köpa in något som kommer finnas under en längre tid framåt. Ha vårt namn eller logga med på eller i anslutning till saken

Har ni några andra tanker eller idéer på vad som skulle funka bäst för ert projekt diskuterar vi det gärna!