Projektbidraget 2021 är slut

Unga Forskare har nu fördelat de 200 000 kr som var budgeterade för projektbidrag 2021. Totalt 11 projekt har fått sina ansökningar godkända.

Unga Forskare tror på principen unga för unga och föreningars kraft i att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Tyvärr har det senaste året drabbat många föreningar hårt, event har ställts in eller tagit många resurser att omstrukturera för ett digitalt format, men många har också hittat nya möjligheter och lösningar.

För att ge våra medlemsföreningar extra möjligheter att nå ut till sina medlemmar och göra saker för och med sina medlemmar under pandemin har förbundsstyrelsen beslutat om att under 2021 dela ut 200 000 kr extra till våra medlemsföreningar i form av projektbidrag. Utöver det vanliga förenings- och medlemsbidrag som vi delar ut. Detta går i linje med Strategi 2024 som beslutades på Riksstämman 2020 och fokustemat för 2021, att Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare. Vi har på grund av detta även valt att premiera föreningsöverskridande bidragsansökningar.

Eftersom tanken är att bidraget ska gå till något som utförs i år rekommenderar vi att ansöka så snart som möjligt, men ansökan kommer vara öppen så länge bidraget räcker. Efter godkänd ansökan kan det ta upp till 1 månad innan utbetalning sker.

Ansökan görs genom att skicka ansökningsformuläret till forbundsstyrelsen@ungaforskare.se och tveka inte heller att höra av er dit om ni har några frågor.

Ladda ned word

Ladda ned pdf

Krav för att få söka projektbidrag

 • Föreningen är ansluten till Unga Forskare
 • Projektet planeras att genomföras under 2021
 • Projektet går i linje med Unga Forskares syfte att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället
 • Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare
 • Pengarna får inte användas till något annat än det som är ansökt
 • Ifall projektet är ett fysiskt event så finns en reservplan vad pengarna skulle användas till ifall det inte går att genomföra
 • Efter projektets genomförande redovisas var, när och hur projektet utförts samt hur bidraget bidrog till detta

Hur mycket pengar kan vi söka?

Vi lämnar det öppet att ansöka om den summa som ni anser skulle hjälpa utföra projektet. Som vägledning har vi nedanstående riktlinjer kring summor att ansöka baserat på hur många personer projektet når ut till: 

Runt 10 personer:5000 kr
Runt 50 personer25 000 kr
Runt 100 personer50 000 kr

Observera att det är projektets storlek och syfte som styr, detta är endast en vägvisning.

Pengarna för godkända ansökningar utbetalas till det registrerade föreningskontot i eBas hos Unga Forskare. Säkerställ därför att ni har rätt uppgifter inlagt i systemet. Kontakta medlemsstod@ungaforskare.se om ni har frågor kring bankkonto.

Vanliga frågor

Måste det vara ett nytt projekt man ansöker om bidrag till?
Nej! Det kan också vara ett event som ni länge genomfört men som ni behöver ekonomiskt stöd för att fortsätta genomföra eller som ni skulle vilja utveckla.

Måste projektet vara ett event?
Nej! Det kan också till exempel vara ett utvecklingsprojekt. Huvudsaken är att det kommer era medlemmar till nytta eller på annat sätt främjar intresset för naturvetenskap, teknik och matematik för unga. Tveka inte att höra av er om ni är osäkra!

Kan projektet rikta sig mot bara våra medlemmar eller vår styrelse?
Ja! Det går bra om ansöka om stöd för projekt med både stora och små målgrupper.

Måste vi ansöka om projekt som vi gör tillsammans med en annan medlemsförening?
Nej, men det premieras.

Vi har flera projekt vi vill söka bidrag för, får vi det?
Ja, men vi kommer prioritera att pengarna ska komma så många medlemsföreningar till nytta som möjligt.

Får vi söka bidrag om vi anslutit oss under 2021?
Ja! Hur din förening ansluter sig kan ni läsa här: https://ungaforskare.se/anslut-forening/

Vad innebär kravet ”Det framkommer tydligt i all kommunikation att projektet finansieras med stöd av Unga Forskare”?
Vi vill såklart att det ska synas att vi har varit med och hjälpt er att genomföra ert projekt. Några exempel på hur ni kan göra det är att

 1. Inkludera vår logga på de ställen ni visar upp sponsorer/partners, exempelvis hemsida och marknadsföringsmaterial
 2. Tagga oss om ni gör inlägg på sociala medier om projektet
 3. Nämn oss på andra ställen när ni pratar om projektet. T.ex. i nyhetsbrev till medlemmar eller om det presenteras muntligt på ett möte
 4. Om vi hjälpt er köpa in något som kommer finnas under en längre tid framåt. Ha vårt namn eller logga med på eller i anslutning till saken

Har ni några andra tanker eller idéer på vad som skulle funka bäst för ert projekt diskuterar vi det gärna!