Projektrapporter

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Project Millenium Falcon

Cubic Pell’s Equation

Detecting Rifampin Resistance in Mycobacterium tuberculosis Using Different Technologies

Drivers, DJ695 och DJ715, Påverkan av Amyloida

Dyslexi finner nya vägar till alla

Hur påverkas Pulmonaria obscuras pollinering av dess färgskiftning och andra faktorer?

Hur påvisas våg-partikel-dualiteten

GMO-Möjligheter och risker i ett långsiktigt perspektiv

Investigation of removal of seminal and lateral root systems and how it affects the Gibberellin synthesis in Scarlet runner bean

Blyhalten i våra vattenkranar

Studie av ALU-sekvens på locus PV92

Är Musik Skadligt?

Bluetoothstyrd bil

Bollkoll – Avståndsanalys med en webkamera

Borupptagningsprocessen i björkar

Can you sense attraction?

Undersökning av metallföreningars påverkan på Bacillus subtilis, Escherichia coli och Saccharomyces cerevisiae

Spektrometrisk analys av ädelstenar i ett försök att finna en koppling mellan gemmologi och kontinenternas rörelse

Vilket är billigast – en familjepizza eller två valiga pizzor?

Strukturen hos amöbor och koamöbor i två dimensioner

Restaurering i delar av bäcken Stör

Vad finns i våra vattenslangar?

Uniqueness of Solutions to the Poisson Equation

A Study of Sulfonylureas’ Effect on Ca2+-signaling in β-cells

Acceleration of Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECR) due to Preon Star Unipolar Induction

An assessment of the toxic effects of a landfill suspected as a source of pollution in Lomma Harbour,Sweden using the soil bioindicator species Lepidium sativum L. and Lactuca sativa L.

An investigation on the inhibitory effects of physical and chemical sunscreens on the growth of bio indicators Allium cepa and Lepidium sativum

Antibakteriella effekt – Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser?

Natriumklorids inverkan på symbiosen mellan Rhizophagus intraradices isolat BEG 141 och Medicago truncatula

Att lära sig SALSA

Cost Efficient Gait Analysis Using Lasers

Den positiva effekten av dansträning

Finns ESBL-producerande tarmbakterier hos hästar i Blekinge?

Fucus vesiculosus et clima mutatio

Undersökning positiv kolloider och användningsområden

Undersökning av evolution av resistens mot metalljoner hos E. coli

Inventering och jämförelse av Sargassum muticum och Fucus vesiculosus

Läkemedelsrester i naturen – en risk för vår hälsa och miljö?

Let there be light

Påverkar fyllmedlen UV-lackens egenskaper; och i så fall hur?

Marvin

Miswak

Mörk Oro – Mikroskopiska svarta hål

Konvexa funktioner

WaterPhoria

Hur kommer den vanliga sjöstjärnan (Asterias rubens) att påverkas av invasionen av japanska jätteostron (Crassostrea gigas)?

Tre metoder – ett arbete

VENTUS

Virus receptor binding-the missing link

Vattenrening i våtmarker

Phragmites Australis

The Gaussian Cannon

The Effect of Protein Tags and the Bromodomain on the Localization of WSTF and its Interaction with Binding Partners SNF2h and NM1

Stirlingmotorn – en underskattad uppfinning?!

Spybox

Spinbrake

Simulering av evolutionär anpassing

Simulering av resistensutveckling

Rent Vatten

Råttors förmåga att lära sig en labyrint

Stirlingmotorn

PADME

Observation av nära och avlägsna planeter: Astrometriska och fotometriska observationer

Nanopartiklars påverkan på Daphnia Magna & Psedomonas putida