Riksstämman

Kom på Riksstämman 2023!

Rikstämman 2023 äger rum i Linköping 11-12 november. Här hittar du både info och anmälan.

Viktiga datum

1 september Sista dag att söka till förtroendeposter

15 september Kallelse skickas ut

29 september Motionsstopp

4 oktober Sista dagen att anmäla sig

13 oktober Handlingar skickas ut

11-12 november Riksstämma!

Årets förening och hedersmedlem

Unga Forskare utlyser årets förening och årets hedersmedlem för 2023! Vi vill nu ha din nominering – vilken förening anser du har engagerat och utmärkt sig särskilt i förbundet? Det kan vara genom exempelvis verksamheter, särskilda insatser, värderingar och engagemang i enlighet med Unga Forskares syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället.

Glöm inte att du får nominera till båda utmärkelserna, årets förening och hedersmedlemskap. Det går även bra att nominera flera föreningar med olika motiveringar! Det går att nominera någon anonymt till årets förening. Till hedersmedlemskap vill vi däremot att du nominerar med ditt namn. Sista nomineringsdagen är den 25 september!

Schema 11 november

11.30 Incheckning och mingel på skolan: Ombuden kommer till skolan och bjuds på lunchmacka. 

13.00 Riksstämman öppnar: Vi väljer mötespresidium, går igenom mötesformalia och förslagen föredras.

15.00-17.00 Påverkanstorg: Ett tillfälle att lägga yrkanden och diskutera alla förslag där varje medlem får fokusera på just det hen vill diskutera.

19.00 Finsittning: Middag på lokal.

Schema 12 november

09.00 Riksstämma: Vi diskuterar och tar beslut om Unga Forskares verksamhet, framtid och förtroendevalda.

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-15.00 Riksstämma: Vi fortsätter diskutera och ta beslut om Unga Forskares verksamhet, framtid och förtroendevalda.

15.00-15.30 Avslut: Vi avslutar Riksstämman.

Vad är Riksstämman?

Riksstämman (RS) är Unga Forskares årsmöte och hålls varje år en av helgerna mellan 15 oktober och 10 december. Riksstämman är Unga Forskares högst beslutande organ och regleras i våra stadgar. Under Riksstämman beslutar medlemsföreningarna om allt från verksamhet till förtroendevalda. Alla enskilda medlemmar, ombud och förtroendevalda har rätt att närvara, yttra sig och lägga yrkanden (förslag). För ombud och förtroendevalda är dessutom resa, mat och boende betalt.

Under helgen varvas själva årsmötet med utbildningspass och roliga aktiviteter. Vi delar ut utmärkelser för årets medlem och förening, hedersmedaljer för de som engagerat sig ideellt och ibland även hedersmedlemsskap till dem som gjort extremt mycket för Unga Forskare. Riksstämman är en mötesplats där föreningarna oavsett storlek, inriktning och åldersgrupp får möjlighet att träffa andra unga som brinner för naturvetenskap, teknik och matematik.

Så fungerar rösträtten på Riksstämman 

Det är föreningarna som har rösträtt på Riksstämman. Hur många röster varje förening har beror på antalet medlemmar som föreningen rapporterade in vid den senaste årsrapporteringen. Föreningar som anslutits till förbundet mellan 1 januari – 31 augusti samma år som stämman infaller får sända ett (1) ombud till Riksstämman.

1-25 medlemmar1 ombud
26-75 medlemmar2 ombud
76-125 medlemmar3 ombud
126-175 medlemmar4 ombud
176 medlemmar eller fler5 ombud

Medlemmar som är utsedda av sin förening att få rösta kallas ombud. Endast ombud är röstberättigade, och varje ombud har en (1) röst. Du kan bara vara ombud för en förening, även om du är medlem i flera. Att rösta genom fullmakt är inte tillåtet.

Det är föreningens åsikter som ska framföras genom det eller de ombud som utses av föreningen. Som ombud ska du kunna visa upp ett skriftligt beslut om att du utsetts av föreningen. Det är viktigt att föreningen diskuterar handlingarna och beslutar sig om vilka åsikter ombuden/ombudet ska framföra på riksstämman.

 

Motioner och propositioner

Motioner är förslag på beslut till Riksstämman från medlemmar och föreningar. Propositioner är också förslag på beslut till Riksstämman, men kommer från förbundsstyrelsen. Motioner och propositioner kan berör allt från litet till stort så länge de är förslag på förändringar och utveckling av Unga Forskare. Motioner är medlemmarnas bästa verktyg för att forma och påverka Unga Forskares verksamhet.

Har du en idé på vad Unga Forskare kan göra med sina pengar, nya aktiviteter, nya verksamheter? Skicka in en motion till paula.langoe@ungaforskare.se senast 29 september.

Förslag på ändringar, tillägg eller motförslag till propositioner och motioner kallas ändrings-, tilläggs- och motyrkanden. Yrkande kan du lämna in när du vill, senast på plats under Riksstämman. Här kan du exempel på hur man kan utforma en motion, ett ändringsyrkande och ett motyrkande.

Frågor?

Vid övergripande eller praktiska frågor om arrangemanget

Paula Langöe Eliasson

Paula Langöe Eliasson

Projektutvecklare, kansliet

Vid frågor om handlingar och finsittning

Jonathan Jilg

Jonathan Jilg

Demokratiansvarig, styrelsen

Vid frågor om val av förtroendeposter

Kontakta valberedningen: valberedning@ungaforskare.se

Vid frågor om specifik proposition eller motion

Kontakta i första hand personen som står som avsändare för den specifika propositionen eller motionen. I andra hand kan du kontakta Jonathan Jilg.