Riksstämman

 

Kom på Riksstämman 2018!

 

Riksstämman äger rum 16-18 november i Lund. Här kan du läsa och ladda ner kallelsen. Här kan du anmäla dig.

 

Vad är Riksstämman?

Riksstämman är Unga Forskares årliga årsmöte. På Riksstämman tar medlemmarna viktiga beslut om förbundets framtid – som vad vi ska ha för verksamhet, komma med egna idéer och förslag genom så kallade motioner, och vilka som ska sitta i styrelsen, bland mycket annat.

På Riksstämman har du och din förening er chans att påverka förbundets framtid. Här kan du läsa mer om hur rösträtten fungerar på Riksstämman. Alla medlemmar, förtroendevalda och distriktsstyrelser är varmt välkomna att närvara, yttra sig och lägga yrkanden!

Är du osäker på ert medlemsantal? Det hittar ni i er årsrapportering för 2017. Kontrollera även att ni godkänt alla förnyade medlemskap för 2018 då ombuden och medlemmar som deltar på riksstämman måste vara registrerade medlemmar.

Vill du veta mer om hur Unga Forskare fungerar och vad som beslutas om på Riksstämman, läs våra stadgar!

Motioner och propositioner

Motioner är förslag från medlemmar och föreningar på förändringar och utveckling av Unga Forskares verksamhet. Motioner är förslag till beslut till Riksstämman. Propositioner är förslag till beslut från förbundsstyrelsen. Motioner är medlemmarnas bästa verktyg för att forma och påverka Unga Forskares verksamhet.

En motion kan beröra allt från litet till stort. Har du en idé på vad Unga Forskare kan göra med sina pengar, nya aktiviteter, nya verksamheter? Skicka in en motion till maria.osterlund@ungaforskare.se senast 5 oktober.

Förslag på ändringar, tillägg eller motförslag till propositioner och motioner kallas ändrings-, tilläggs- och motyrkanden. Yrkande kan du lämna in när du vill, senast på plats under Riksstämman.
Här kan du exempel på hur man kan utforma en motion, ett ändringsyrkande och ett motyrkande.

 

Fyllnadsval till styrelsen

I november ska Riksstämman fatta beslut om två fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Det betyder att två personer avslutat sina uppdrag i förtid och att två nya personer kan väljas in i förbundsstyrelsen.

Att sitta i förbundsstyrelsen är ett lärorikt uppdrag för dig som är ung och vill utvecklas inom ledarskap och arbeta med frågor som rör Unga Forskares framtid. Läs mer om styrelsens arbete!

Det är valberedningens ansvar att samla in ansökningar, gå igenom alla ansökningar och sedan ge förslag om vilka de tycker ska väljas på Riksstämman.

Läs mer om uppdraget och ansök senast den 9 november, skicka ansökan (CV och personligt brev) till valberedning@ungaforskare.se

 

Kongressen

Är ett tillfälle för våra medlemmar att ta del av spännande föreläsningar på områden som Unga Forskare fokuserar lite extra på under just detta år. Kongressen är en del av programmet under helgen för Riksstämman som går att delta på även du inte deltar på Riksstämman. I år är ämnet Likabehandling och tack vare ett samarbete med Teknologkåren vid LTH har vi kunnat få till ett riktigt bra program. Läs mer om kongressen!

Årets förening och medlem

Under Riksstämman kommer även utmärkelser att delas ut till Årets förening och en medlem som har gjort det lilla extra för förbundets verksamhet.

Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa fenomenala pristagare! Nominera din favoritförening, kompis eller helt enkelt dig själv med namn samt en kort beskrivning av vad som utmärker just denna person eller förening senast den 31 oktober.

 

Bli funktionär på Riksstämman!

Inom kort kommer vi här att utlysa funktionärsuppdrag här.

 

Viktiga datum

19 sep: Kallelsen skickas ut

5 okt: Motionsstopp. Sista dagen att skicka in motioner till Riksstämman.

16 okt: Sista anmälningsdag

17 okt: Möteshandlingarna skickas ut till alla anmälda deltagare och föreningar

31 okt: Sista nomineringsdag till Årets förening och medlem

9 nov: Sista ansökningsdag till styrelsen för fyllnadsval

 

Anmälan

Nu kan du anmäla dig till Riksstämman via anmälningsformuläret. Anmäl dig senast 16 oktober.

 

Frågor?

Kontakta Maria Österlund via maria.osterlund@ungaforskare.se