Här hittar du som förälder eller elev praktisk information om Sommarforskarskolan. Kontaktuppgifter till handledarna, vägbeskrivning och schema mejlas ut till antagna deltagare ca 1-2 veckor innan kursstart.

Plats

Mälardalens Tekniska Gymnasium, Vagnmakarvägen 3, Södertälje

Schema

Sommarforskarskolan pågår vardagar kl 9.30-16.00. Vårt handledarteam mejlar ut detaljerat schema ca 1-2 veckor innan kursstart.

Mat, resor och boende

Scania bjuder alla elever på lunch under Sommarforskarskolan. Föräldrarna ansvarar för elevernas resa till och från Sommarforskarskolan varje dag. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med resor och/eller boende till långväga elever.

Försäkring och ansvar

Alla elever täcks av ansvars- och olycksfallsförsäkring under de tider då de deltar i Sommarforskarskolans aktiviteter. Det är viktigt att alla elever deltar i gemensamma säkerhetsgenomgångar och följer handledarnas instruktioner. Vi använder ett trivselkontrakt som elever och föräldrar får skriva under innan kursstart, vilket är en förutsättning för att få delta.

Avanmälan

Vi brukar ha elever i reservkö och det är därför viktigt att ni meddelar oss snabbt om ni inte kommer kunna delta. En administrativ avgift på 500 kr kommer att tas ut vid senare avanmälan än 8 juni innan kursstart eller om eleven deltar under färre än totalt fem dagar.