Science Club – en skolförening 

 

Science Club-konceptet handlar om att skapa ett forum där elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik kan utvecklas i gränslandet mellan skola och fritid. Konceptet innebär att elever driver en naturvetenskaplig förening på skolan som dessutom främjar deras demokratiska fostran. Läs mer om konceptet nedan.

Det finns även möjlighet att ansluta en skolförening till Unga Forskare och ta del av många medlemsförmåner som t. ex. föreningsbidrag, nätbaserat medlems- och administrationssystem eller möjlighet att söka Unga Forskares olika stipendier.

Dokument