Att ställa ut i en semifinal

 

Har du gått vidare till semifinal? Grattis! På semifinalen kommer du få en monter där du kan sätta upp poster och presentera material om du har det. Du presenterar också ditt projekt muntligt för jury och besökare. Det kan vid en första anblick verka läskigt att presentera sitt projekt – men juryn är positiva och snälla, de andra projekten som ställer ut är också vanliga gymnasiearbeten – och tänk på att de är ju inte heller färdiga med sina projekt! Vi vet av erfarenhet att nervositeten brukar lägga sig när man upptäcker hur kul det är att vara på plats.

Går du vidare till den nationella finalen så kommer du få skicka in hela din projektrapport. Det är ganska kort om tid efter semifinalen tills du ska skicka in din rapport. Ett bra tips är alltså att se till att ha kommit så långt som möjligt redan till semin. Och du – det är fler än du tror som kommer att få en finalplats – kanske du blir en av dem!

Jury och bedömning

Projektbedömningarna utförs av en jury som består av forskare med expertkunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är de som avgör vilka projekt som ska vinna vilka priser. Projekten bedöms på vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse, samt framställning och presentation.

Jurybedömningar inom Utställningen Unga Forskare sker i tre steg: Digital anmälan – Semifinaler – Finalen.

  • Digital anmälan. En jury läser och bedömer de anmälda projekten. Juryns bedömning är det som avgör vilka projekt som går vidare till semifinal.
  • Semifinaler. Varje semifinal har en egen jury som läser och bedömer alla projekt. Juryn läser projektrapporterna innan semifinalen och på själva semifinalsdagen besöker de montrarna och ställer frågor. Då får du/ni även feedback på projektet. Juryns bedömning är det som avgör vilka projekt som går vidare till final.
  • Finalen. Finalen har en egen jury som läser och bedömer alla projekt. Juryn läser projektrapporterna innan finalen och på själva finalen besöker de montrarna och ställer frågor. Då får du/ni även feedback på projektet. Juryns bedömning är det som avgör vilka projekt som vinner de stora priserna på finalen, bland annat resestipendier till världens största vetenskapstävlingar för unga.
Juryn ger uppmuntran och positiv feedback, tips och förslag till alla projekt. Även om de kan ställa svåra frågor så är de alltid positiva, vänliga och vill gärna höra hur du har tänkt under ditt projekt. Du behöver alltså inte vara orolig för att bli ”grillad”. Det är ok att inte kunna svara på alla frågor.

Samtliga projekt plagiatkontrolleras i URKUND. Juryns beslut går inte att överklaga.

Allmänna riktlinjer för juryns arbete (från 2018)

Montern och den muntliga presentationen

Montern och din presentation spelar stor roll för juryns bedömning och möjlighet att förstå ditt projekt och snabbt se dina poänger.

Tips från juryn – tips på hur du bygger en bra monter och håller en bra presentation för juryn (från 2017)

Montern spelar också stor roll för att väcka intresse hos besökare. Försök göra din monter både tydlig och inbjudande att gå fram till. Ha gärna material, prylar och annat roligt. Om du har gjort ett avancerat projekt med svåra begrepp eller teorier bör du försöka förklara på ett enkelt sätt för besökare. Den presentationen bör alltså vara enklare än den du riktar till juryn. Tänk på att en yngre elev som saknar förkunskaper inom ditt område ska kunna förstå. Elever besöker ofta utställningen för att inspireras och få egna idéer inför framtida projekt, och då är det viktigt att de förstår vad du har gjort!

Vanliga frågor

Vad är det man ska skicka in och förbereda innan semifinalen, och hur fungerar uttagningen?

När du anmäler dig skickar du in en projektsammanfattning eller rapport (så långt du har kommit med den) via fliken Anmäl ditt projekt. Sedan tittar juryn på ditt projekt online och bedömer att det håller tillräckligt hög kvalitet för att vara med i semifinal. Du får sedan en bekräftelse på att du gått vidare till semifinal. Du behöver inte skicka in något mer inför semifinalen. Det är dock viktigt att du håller koll på din mejl veckorna efter att du anmält dig, då det är där du får besked om du gått vidare till semifinal och vilken dag, tid och plats som gäller för dig. Det du ska förbereda till semifinalen är din monter och din presentation. Läs mer om det ovan.

Om du efter semifinalen går vidare till finalen, så kommer du få skicka in en fullständig projektrapport.

Får jag skriva och presentera mitt projekt på engelska?

Ja, du kan välja att skriva din rapport/projektsammanfattning och abstract, samt ditt material i montern, på svenska eller engelska.

Hur mycket kostar det att delta? Vad ingår?

Att anmäla sig och att delta i en semifinal är helt gratis. Vad som ingår varierar lite mellan de olika semifinalerna, så klicka på fliken för den ort där ni vill/ska ställa ut så ser du vad som gäller där. Vi uppmuntrar din skola att betala eventuella resor till och från semifinalen. Obs! Du ansvarar själv för att prata med din skola och fråga om de kan betala resan till/från semifinalen

Om du går vidare till final är det en deltagaravgift som täcker boende, mat och aktiviteter under finalveckan i Stockholm. Deltagaravgiften täcker inte resa till/från Stockholm. Vanligtvis brukar skolan betala deltagaravgift och resa till/från Stockholm. Obs! Du ansvarar själv för att prata med din skola och fråga om de kan betala deltagaravgift till finalen och resa till/från Stockholm.

Vilken ort kan jag ställa ut på? Vilken tid och plats är Utställningen?

Utställningen finns på många orter. Datum, tid, plats, schema och annan information hittar du under respektive orts flik och mer info läggs upp ju närmare det blir. Observera att du inte måste bo på den ort där du ställer ut, utan du kan välja den Utställning som passar dig bäst. Går du inte vidare på den ort du valt, har du chans att få en plats på en närliggande ort. Du kommer att informeras om detta när anmälan har stängt, juryn har gjort den första digitala uttagningen och du får en bekräftelse att du gått vidare till semifinal.

Jag har allergier eller andra skäl att avstå från vissa maträtter/ingredienser. Kan jag äta den mat ni erbjuder?

Ja, vi tar hänsyn till allergier och kostpreferenser. Vi utgår från den information du lämnar när du anmäler dig, under rubriken ”Allergier/Matpreferenser”.

Vad har ni för alkoholpolicy?

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger under semifinalerna och finalen. Överträdelse leder till diskvalificering.