Information om 2022 års Sommarforskarskola

Planeringen för 2022 års Sommarforskarskola är nu i full gång. Ansökningsperioden för 2022 års upplaga av AstraZenecas Sommarforskarskola öppnar 4 mars och är öppen till 10 april.

Årets Sommarforskarskola kommer hållas i två omgångar, en i Stockholm och en i Göteborg. Sommarforskarskolorna hålls följande datum:

16-22 juni: AstraZenecas sommarforskarskola i Stockholm

4-8 juli: AstraZenecas sommarforskarskola i Göteborg

Uppdaterad: 2022-01-25

 

 

Aktuellt för AstraZenecas Sommarforskarskola 2021

På grund av den fortsatta situationen med Covid-19 kommer vi, tillsammans med våra partners AstraZeneca och KTH, hålla årets Sommarforskarskola digitalt med förhoppningen att nästa års Sommarforskarskola ska kunna genomföras fysiskt. Detta ger fler en möjlighet att delta då det inte är ett krav att vara på plats i Stockholm under Sommarforskarskolan.

Då förra årets Sommarforskarskola hölls digitalt så har vi erfarenheter som vi tar med oss till i år. Vi hoppas att alla deltagare är lika taggade som vi på årets Sommarforskarskola!

Sommarforskarskolan kommer i år vara en vecka likt förra årets upplägg.
v 24 (17-18/6)- v 25 (21-23/6)

v 26 (28/6-2/7)

Så fungerar det!

Labba med oss på sommarlovet

Delta i världens roligaste sommarlovsaktivitet – vår Sommarforskarskola som vi driver med AstraZeneca som sponsor. Vi har två forskarskolor i juni på KTH i Stockholm. Här deltar elever som gått ut årskurs 7, 8 eller 9 i laborationer, lektioner, studiebesök och andra roliga aktiviteter tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslabsalar.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Årskursgrupperna arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett gemensamt tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras sedan 2014 av Unga Forskare, som ett av de initiativ AstraZeneca genomför i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.

Det är viktigt för oss att den sommarforskarskola vi arrangerar

• väcker en känsla av att naturvetenskap är spännande och roligt. En sådan känsla är den bästa grunden för ett långsiktigt intresse.

• ger högstadie- och gymnasieelever en gemenskap där ett intresse för naturvetenskap uppmuntras.

• ger perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att utgöra en mötesplats för skola och yrkesliv.

• ger unga elever unga förebilder inom naturvetenskap.

 

Om du har frågor eller funderingar som rör Sommarforskarskolan är du välkommen att höra av dig till Victor Svedenblad på victor.svedenblad@ungaforskare.se.

 

logotyp Kungliga tekniska högskolan.