Labba med oss på sommarlovet

Delta i världens roligaste sommarlovsaktivitet – vår Sommarforskarskola som vi driver med AstraZeneca som sponsor. Vi har en forskarskola i juni på KTH i Stockholm, och en i augusti på Göteborgs universitet. Här deltar elever som gått ut årskurs 8, 9 eller 1 på gymnasiet i laborationer, lektioner, studiebesök och andra roliga aktiviteter tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslabsalar.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Årskursgrupperna arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett gemensamt tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras sedan 2014 av Unga Forskare, som ett av de initiativ AstraZeneca genomför i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.

Det är viktigt för oss att den sommarforskarskola vi arrangerar

• väcker en känsla av att naturvetenskap är spännande och roligt. En sådan känsla är den bästa grunden för ett långsiktigt intresse.

• ger högstadie- och gymnasieelever en gemenskap där ett intresse för naturvetenskap uppmuntras.

• ger perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att utgöra en mötesplats för skola och yrkesliv.

• ger unga elever unga förebilder inom naturvetenskap.

 

Om du har frågor eller funderingar som rör Sommarforskarskolan är du välkommen att höra av dig till Maria Österlund på maria.osterlund@ungaforskare.se.

 

              

   Tack till: Chalmers tekniska högskola