Anmälan 

 

Anmälan är nu stängd, men du kan fortfarande anmäla dig till reservlistan till årets special edition:

AstraZenecas DIGITALA Sommarforskarskola vecka 26.

AstraZenecas DIGITALA Sommarforskarskola vecka 31.

Styrkningsblankett för lärare (vid ansökan om spetsmöjlighet) är ej aktuell för 2020

Ansökan ska fyllas i av målsman. När anmälan stängt tillsätts platserna och de antagna får en bekräftelse och de som inte kommit med får en förfrågan om att stå på reservlista. Det går även att ställa sig på en reservlista efter anmälan stängt. Platserna från reservlistan lottas ut så fort det blir en ledig plats under våren och sommaren. 

 

Gruppindelning

I år, 2020, kommer gruppindelningen se lite annorlunda ut då vi genomför en digital sommarforskarskola på distans. Läs mer under deltagarinformation

Det är lika många platser i Stockholm som i Göteborg och under normala omständigheter ser den ut så här:

Årskurs 8: Passar elever som går ut årskurs 8 i vår. 20 platser.

Årskurs 9: Passar elever som går ut årskurs 9 i vår. 20 platser.

Gymnasiegruppen: Passar elever som går ut årskurs 1 på gymnasiet i vår. 12 platser.

 

 

Spetsmöjlighet

För elever som har kunskap och mognad att klara av en lite svårare nivå finns möjlighet att ansöka om en spetsmöjlighet: elever som går i åttan kan ansöka om att delta i gruppen för årskurs 9, elever som går i nian kan ansöka om att delta i gymnasiegruppen. För gymnasieelever finns ingen möjlighet till spetsplats.

Ansökan till spetsmöjligheten för elever i åk 8 och 9 ska styrkas genom att den lärare med huvudansvar för eleven inom de naturvetenskapliga ämnena fyller i ett formulär som styrker elevens kapacitet att klara av en svårare nivå. Formuläret återfinns här, samt i den ordinarie ansökningsblanketten. Läraren ska ha fyllt i formuläret senast 27 mars. Om ingen styrkning inkommit hamnar eleven i urvalsgruppen för sin ordinarie årskurs.

I och med ansökan till spetsplats ansöker du endast till den årskursen. Om platserna redan fyllts och hamnar du i reservkö till den spetsgrupp du valt.