Borealis Science Week - en sommarforskarskola i Göteborg

 

Anmälan till Borealis Science Week 2023 är nu öppen

Anmäl dig idag till Borealis Science Week 2023 – en sommarforskarskola i Göteborg. Anmälan stänger 11 april och efter det kommer platserna lottas ut bland de som anmält sig. 

  • Borealis Science Week 2023 i Göteborg: v.32 (7-11 augusti)

Uppdaterad: 2023-04-05

 

Labba en vecka i en avancerad labbmiljö

Roligare kan du inte ha på sommarlovet! Borealis Science Week är vår nyaste Sommarforskarskola, startad 2016 av Unga Forskare och Borealis. Sommarforskarskolan hålls under en vecka. Här deltar 20 elever som gått ut årskurs 8 och 9 i laborationer och lektioner tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslabb.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Gruppen arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett övergripande tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

Borealis Science Week arrangeras i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.