Borealis Science Week - en sommarforskarskola i Göteborg

 

Borealis Science Week 2024

Anmäl dig!

  • Anmäl dig till sommarforskarskolan Borealis Science Week mellan 4-24 mars för att få en chans att delta. Därefter anmäler du dig till reservlistan, om du missat att anmäla dig i tid
  • För dig som går i ut 8-9 vårterminen 2024!
  • Vi har ett begränsat antal platser, därför lottar vi platserna bland de som ansökt innan sista anmälningsdatum 24 mars.
  • Vi mailar ut besked 25-27 mars, oavsett om du fått en plats eller inte.

Datum och plats 

Datum: Vecka 32, 5-9 augusti
Tider: vardagar mellan 9.00-15.00.
Plats: Chalmers i Göteborg.

Uppdaterad: 2024-01-22

 

Labba en vecka i en avancerad labbmiljö

Roligare kan du inte ha på sommarlovet! Borealis Science Week är vår nyaste Sommarforskarskola! Den startades 2016 av Unga Forskare och Borealis för att inspirera och låta högstadieelever utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi arrangerar  Sommarforskarskolan under en vecka i moderna universitetslabb. Här deltar 20 elever som gått ut årskurs 8 och 9 i laborationer och lektioner tillsammans, med utgångspunkten från elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. 

Vi drivs av tanken att unga bäst inspirera andra unga, därför är våra handledare högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik. Under veckan leder de och inspirerar sommarforskarna genom laboratationer och övningar med ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Gruppen arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett övergripande tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärning sker genom problemlösning och fallstudier.

Borealis Science Week arrangeras i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.