Anmäl dig till reservlistan!

Ansökan är stängd för i år, men det går fortfarande bra att anmäla sig till reservlistan!

Anmälan till reservlistan för AstraZenecas Sommarforskarskola i Stockholm vecka 25-26 hittar du här.

Anmälan till reservlistan för AstraZenecas Sommarforskarskola i Göteborg vecka 31-32 hittar du här.

Styrkningsblankett för lärare (vid ansökan om spetsmöjlighet) hittar du här.

Ansökan ska fyllas i av målsman. Platserna från reservlistan lottas ut så fort det blir en ledig plats under våren och sommaren.

 

Årets tema 2018: Teknik och hälsa idag och imorgon

Historien är fylld av fantastiska medicinska och tekniska framsteg som var och en har räddat otaliga liv, förbättrat vår levnadsstandard, och kraftigt förlängt vår livslängd. Hur har dessa tekniska utvecklingar och naturvetenskapliga upptäckter påverkat vårt liv som det ser ut idag? Och framförallt – hur kommer det påverka våra liv i framtiden?

I årets upplaga av AstraZenecas Sommarforskarskola blickar vi framåt och utforskar vi hur teknik och naturvetenskap kan bidra till en bättre framtid för alla människor. Hur kan vi med hjälp av forskning ytterligare förbättra vår och framtida generationers hälsa? Är det till och med möjligt att med hjälp av kemi, biologi och teknik i framtiden inte bara bota sjukdomar, utan till och med förebygga deras uppkomst?

Häng med AstraZenecas Sommarforskarskola på en fantastisk resa mot framtiden. Vem vet, det kanske är du som avgör framtida generationers liv?

 

Gruppindelning

Det är lika många platser i Stockholm som i Göteborg.

Årskurs 8: Passar elever som går ut årskurs 8 i vår. 20 platser.

Årskurs 9: Passar elever som går ut årskurs 9 i vår. 20 platser.

Gymnasiegruppen: Passar elever som går ut årskurs 1 på gymnasiet i vår. 12 platser.

 

Spetsmöjlighet

För elever som har kunskap och mognad att klara av en lite svårare nivå finns möjlighet att ansöka om en spetsmöjlighet: elever som går i åttan kan ansöka om att delta i gruppen för årskurs 9, elever som går i nian kan ansöka om att delta i gymnasiegruppen. För gymnasieelever finns ingen möjlighet till spetsplats.

Ansökan till spetsmöjligheten för elever i åk 8 och 9 ska styrkas genom att den lärare med huvudansvar för eleven inom de naturvetenskapliga ämnena fyller i ett formulär som styrker elevens kapacitet att klara av en svårare nivå. Formuläret återfinns här, samt i den ordninarie ansökningsblanketten. Läraren ska ha fyllt i formuläret senast 8 april. Om ingen styrkning inkommit hamnar eleven i urvalsgruppen för sin ordinarie årskurs.

I och med ansökan till spetsplats ansöker du endast till den årskursen. Om platserna redan fyllts och hamnar du i reservkö till den spetsgrupp du valt.