Anmäl dig!

Anmäl dig till reservlistan redan idag!

Anmälan för AstraZenecas Sommarforskarskola i Stockholm vecka 25-26 hittar du här. 

Anmälan för AstraZenecas Sommarforskarskola i Göteborg vecka 31-32 hittar du här.

Styrkningsblankett för lärare (vid ansökan om spetsmöjlighet) hittar du här.

Ansökan ska fyllas i av målsman. Platserna från reservlistan lottas ut så fort det blir en ledig plats under våren och sommaren. 

  

Gruppindelning

Det är lika många platser i Stockholm som i Göteborg.

Årskurs 8: Passar elever som går ut årskurs 8 i vår. 20 platser.

Årskurs 9: Passar elever som går ut årskurs 9 i vår. 20 platser.

Gymnasiegruppen: Passar elever som går ut årskurs 1 på gymnasiet i vår. 12 platser.

 

Spetsmöjlighet

För elever som har kunskap och mognad att klara av en lite svårare nivå finns möjlighet att ansöka om en spetsmöjlighet: elever som går i åttan kan ansöka om att delta i gruppen för årskurs 9, elever som går i nian kan ansöka om att delta i gymnasiegruppen. För gymnasieelever finns ingen möjlighet till spetsplats.

Ansökan till spetsmöjligheten för elever i åk 8 och 9 ska styrkas genom att den lärare med huvudansvar för eleven inom de naturvetenskapliga ämnena fyller i ett formulär som styrker elevens kapacitet att klara av en svårare nivå. Formuläret återfinns här, samt i den ordninarie ansökningsblanketten. Läraren ska ha fyllt i formuläret senast 22 mars. Om ingen styrkning inkommit hamnar eleven i urvalsgruppen för sin ordinarie årskurs.

I och med ansökan till spetsplats ansöker du endast till den årskursen. Om platserna redan fyllts och hamnar du i reservkö till den spetsgrupp du valt.