Här hittar du som förälder eller elev praktisk information om sommarforskarskolan. Kontaktuppgifter till handledarna, vägbeskrivning och schema mejlas ut till antagna deltagare ca två veckor innan kursstart.

Borealis Science Week 2022

Borealis- Science Week 2022 kommer att hållas under en vecka, v 32.

Case-baserat upplägg:
Vi kommer jobba case-baserat i grupper med blandade åldrar, vissa moment kommer ske i storgrupp andra enskilt. Under veckan kommer ni att få ett case. Utöver detta finns det lite extra utmaningar för grupper som blir klara före utsatt tid.
Måndagen börjar med invigning och lära känna aktiviteter följt av introduktion till caseet där du delas in i en blandad grupp. Under veckan fortsätter ni med caset. Veckan avslutas med en avslutningsaktivitet.

Plats

Borealis Science Week kommer hållas på plats i år på Chalmers i Göteborg. 

Schema

Sommarforskarskolan pågår vardagar kl 9.00-15.00. Vårt handledarteam mejlar ut detaljerat schema ca två veckor innan kursstart.

Mat, resor och boende

Föräldrarna ansvarar för att eleverna själva har med lunch (och bestick) till sommarforskarskolan. Föräldrarna ansvarar också för elevernas resa till och från sommarforskarskolan varje dag. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med resor och/eller boende till långväga elever.

Försäkring och ansvar

Alla elever täcks av ansvars- och olycksfallsförsäkring under de tider då de deltar i sommarforskarskolans aktiviteter. Det är viktigt att alla elever deltar i gemensamma säkerhetsgenomgångar och följer handledarnas instruktioner. Vi använder ett trivselkontrakt som elever och föräldrar får skriva under innan kursstart. Trivselkontraktet postas ut och ska tas med på skrivet till sommarforskarskolans första dag, vilket är en förutsättning för att få delta.

Kostnad

Det är gratis att delta i Sommarforskarskolan

Avanmälan

Vi brukar ha elever i reservkö till våra sommarforskarskolor, och det är därför viktigt att ni meddelar oss snabbt om ni inte kommer kunna delta. En administrativ avgift på 1000 kr kommer att tas ut vid senare avanmälan än en månad innan kursstart eller om eleven deltar under färre än totalt fyra dagar.