Sommarforskarskolor

Turbostarta ditt gymnasiearbete!

 

I Sverige och internationellt anordnas det varje år ett flertal sommarforskarskolor för ambitiösa ungdomar som är intresserade av naturvetenskap och teknik. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle att lära sig massor om forskning och skaffa sig erfarenheter av forskning och vetenskaplig metodik. Förutom det rent vetenskapliga och de nya kunskaperna, får man som deltagare även möjlighet att träffa andra elever i samma ålder, med liknande intressen samt chans knyta nya kontakter och kanske även vänner för livet.

 

När forskarskolan är slut kommer man besitta kunskaper som kommer väl till pass när gymnasiearbetet ska göras. Nedan följer beskrivningar och länkar till några av Sveriges forskarskolor för gymnasieelever.

 

Och en sista sak. Sök! Tänk inte att det inte är någon idé. Några får sin livs chans och det kanske är din tur denna gången.


Sveriges unga akademi

Plats: Sven Lovéns marinbiologiska forskningsstation, Kristineberg den 14-16 augusti 2013 

Anmälan:

Kostnad: Kostnadsfritt

 

På mötet, som hålls för dig som läser andra året på gymnasiet, kommer du att få träffa forskare från Sveriges unga akademi för stimulerande och inspirerande diskussioner om vad forskning innebär.

Vi kommer bl.a. att diskutera följande frågor:

                             Hur det kan vara att vara forskare,

                             Hur kan forskning hjälpa till att göra världen bättre?

                             Finns det faror med forskning?

Mer detaljerad information och ansökningshandlingar hittar du på: forskarmotensverigesungaakademi.wordpress.com & www.sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi står för kostnaden för logi och mat under internatet och ersätter resekostnader till och från forskarskolan.


RAYS for excellenceRays – Research Academy for Young Scientists 

Plats: Europaskolan, Strängnäs 16 Juni till 13 Juli 2013

Ansökan: senast 31 mars 2013

Kostand: Kostandsfritt

 

Sommarforskarskola för dig som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap och teknik. Under dessa veckor kommer du som elev få chansen att forska på något av de större universiteten i Stockholm samt delta i en kurs i vetenskaplig metodik för att lära dig hur man genomför vetenskapliga undersökningar. Rays arrangeras på Europaskolan i Strängnäs, är helt kostnadsfritt och riktar sig mot elever som läser andra året på en naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

www.raysforexcellence.se

 


 

AstraZenecas Sommarforskarskola

Plats: Södertälje/Stockholm 17-28 juni

och Göteborg 5-16 augusti 2013.

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: 

Under två veckor får ungdomarna möjlighet att praktisera fysik, kemi och biologi under lekfulla former. Handledarna är unga engagerade högskolestudenter, som brinner för naturvetenskap och är positiva förebilder för eleverna. Eleverna arbetar praktiskt med olika frågeställningar och ser därför ett tydligt samband mellan teori och praktik, samtidigt som leken hela tiden är ett viktigt element för att skapa engagemang. Sommarforskarskolan är kostnadsfri och kriterierna för att vara med baseras helt och hållet på intresse, inte på betyg.
Mer information samt anmälan finns i form av en pdf.fil längst upp till höger på sidan.

http://sommarforskarskolan.wordpress.com/


 

Summer Science Camp

Plats: Tjärnö v33 2013

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan:

Är du intresserad av naturvetenskap och forskning? Vill du göra någonting roligt och utmanande i sommar? Då är vårt Summer Science Camp något för dig!

Under fem dagar får 20 gymnasieelever pröva på att arbeta som forskare, det vill säga att utifrån en vetenskaplig frågeställning lösa ett vetenskapligt problem. Eleverna kommer få planera, genomföra och utvärdera en vetenskaplig studie, som mycket väl kan utgöra grunden till ett gymnasiearbete.

http://www.science.gu.se/samverkan/skolkontakter/gymnasiet/sciencecamp/