Här hittar du som förälder eller elev praktisk information om Sommarforskarskolan. Kontaktuppgifter till handledarna, vägbeskrivning och schema mejlas ut till antagna deltagare ca två veckor innan kursstart.

AstraZenecas Sommarforskarskola 2022 kommer hållas på plats

Tack vare slopandet av restriktioner i Sverige så har vi på Unga Forskare tillsammans med AstraZeneca funnit att det ej finns några hinder för att genomföra årets sommarforskarskola på plats. Årets sommarforskarskola kommer hållas på KTH i Stockholm samt på en obestämd plats i Göteborg. 

Vi hoppas att du är lika taggad som oss på årets Sommarforskarskola och att få möjlighet att träffa oss på plats.

Alla deltagare behöver tillgång till

  • Boende med möjlighet att ta sig till Sommarforskarskolan
  • Mat att ha med sig till Sommarforskarskolan. 
  • Vattenflaska att ha med sig

CASE-baserat upplägg:

Vi kommer jobba CASE-baserat i grupper med blandade åldrar, vissa moment kommer ske i storgrupp andra enskilt. Under veckan kommer ni att få 1 CASE. Utöver detta finns det lite extra utmaningar för grupper som blir klara före utsatt tid.
Måndagen börjar med invigning och lära känna aktiviteter följt av introduktion till caset där du delas in i en blandad grupp. Under veckan fortsätter ni med caset och får stöd av era handledare. Veckan avslutas med en avslutning.

När

v 24-25 resp v 27

Vi har i år valt att korta ner sommarforskarskolan till en vecka istället för två.

Plats

AstraZenecas sommarforskarskolor kommer hållas på plats i år. Du behöver själv säkra att du kan ta dig till Sommarforskarskolan. Unga Forskare kan ej hjälpa till med boende.

Schema

Sommarforskarskolan pågår vardagar kl 9.00-15.00. Vårt handledarteam mejlar ut detaljerat schema ca två veckor innan kursstart.

Mat, resor och boende

Föräldrarna ansvarar för att eleverna själva har med lunch (och bestick) till Sommarforskarskolan. Föräldrarna ansvarar också för elevernas resa till och från Sommarforskarskolan varje dag. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med resor och/eller boende till långväga elever.

Försäkring och ansvar

Alla elever täcks av ansvars- och olycksfallsförsäkring under de tider då de deltar i Sommarforskarskolans aktiviteter. Det är viktigt att alla elever deltar i gemensamma säkerhetsgenomgångar och följer handledarnas instruktioner. Vi använder ett trivselkontrakt som elever och föräldrar får skriva under innan kursstart. Trivselkontraktet postas ut och ska tas med på skrivet till Sommarforskarskolans första dag, vilket är en förutsättning för att få delta.

Kostnad

Det är gratis att delta i Sommarforskarskolan.

Avanmälan

Vi brukar ha elever i reservkö och det är därför viktigt att ni meddelar oss snabbt om ni inte kommer kunna delta. En administrativ avgift på 1000 kr kommer att tas ut vid senare avanmälan än 1 månad innan kursstart eller om eleven deltar under färre än totalt fyra dagar.