Här hittar du som förälder eller elev praktisk information om Sommarforskarskolan. Kontaktuppgifter, vägbeskrivning och schema mejlas ut till antagna deltagare ca två veckor innan kursstart.

AstraZenecas Sommarforskarskola 2024

Vi hoppas att du är lika taggad som oss på årets Sommarforskarskola 

Upplägg

Första dagen börjar med invigning och lära känna aktiviteter.  Därefter hålls laborationer, övningar, kanske med inslag av studiebesök och gästföreläsningar under veckan under ledning och stöttning av handledarna som själva är universitets/högskolestudenter. Sommarforskarskolan avslutas med en avslutning där vi välkomnar familj att del av vad sommarforskarna gjort under veckan.

Stockholm

Vecka 24-25. 13-14/6 samt 17-19/6. Skolan varar alla vardagar mellan 9.00-15.00.
Tider: vardagar mellan 9.00-15.00.
Plats: KTH, Teknikringen 50, Stockholm

Göteborg

Datum: Vecka 27, 1-5 juli.
Tider: vardagar mellan 9.00-15.00.
Plats: Chalmers i Göteborg.

Schema

Sommarforskarskolan pågår vardagar kl 9.00-15.00. Vårt handledarteam mejlar ut detaljerat schema ca två veckor innan kursstart.

Mat, resor och boende

Föräldrarna ansvarar för att eleverna själva har med lunch (och bestick) till Sommarforskarskolan. Föräldrarna ansvarar också för elevernas resa till och från Sommarforskarskolan varje dag. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med resor och/eller boende till långväga elever.

Försäkring och ansvar

Alla elever täcks av ansvars- och olycksfallsförsäkring under de tider då de deltar i Sommarforskarskolans aktiviteter. Det är viktigt att alla elever deltar i gemensamma säkerhetsgenomgångar och följer handledarnas instruktioner. Vi använder ett trivselkontrakt som elever och föräldrar får skriva under innan kursstart. Trivselkontraktet postas ut och ska tas med på skrivet till Sommarforskarskolans första dag, vilket är en förutsättning för att få delta.

Kostnad

Det är gratis att delta i Sommarforskarskolan.

Avanmälan

Vi brukar ha elever i reservkö och det är därför viktigt att ni meddelar oss snabbt om ni inte kommer kunna delta. En administrativ avgift på 1000 kr kommer att tas ut vid senare avanmälan än 1 månad innan kursstart eller om eleven deltar under färre än totalt fyra dagar.