Stipendier för universitetet

 

Anders Walls Stipendium 2020

 

Sista ansökningsdag: 
Ingen utlysning av stipendiet kommer att genomföras under 2020, vi hoppas att en ny utlysning kommer att genomföras under hösten 2021.

 

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.

Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 150 000 kr i ett stipendium ämnat att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni. Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett anförande om sin bakgrund och forskning.

 

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens. Max 25 år.

Det här innebär att nomineringskommittén utvärderar dig efter de kriterier som beskrivs här ovanför. Stipendiet utdelas till den individ som bäst uppfyller kraven och du behöver inte presentera en budget eller ett specifik forskningsprojekt som du vill använda pengarna till. Däremot är det viktigt att du beskriver det är viktigt att du berättar hur stipendiet och nätverket skulle komma att utveckla dig personligen och professionellt. Du behöver inte vara medlem i Förbundet Unga Forskare för att söka stipendiet men du får ej vara äldre än 25 år vid söktillfället.

 

Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker till Anders Walls stipendium. Frågor? Frågor om stipendiet kan ställas till anderswall@ungaforskare.se

 

Inspireras av 2018 års stipendiater Mariam Andersson och Kei Landin i deras tacktal från stipendieutdelningen.