Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vet hur stor skillnad ett stipendium kan göra för detta. Oavsett ifall det ger möjligheten att delta på en av världens största vetenskapstävlingar, att få bedriva forskning i en internationell miljö, eller få pengar för att förverkliga eller utveckla sin egen forskning.

Det är just därför som Unga Forskare delar ut eller nominerar till runt 30 stipendier varje år. Till ett totalt värde av över 500 000 kr.

De flesta av våra stipendier delas ut inom ramen för Utställningen Unga Forskare, ungdoms-SM i forskning, men vi delar också ut flera olika stipendier separat från det. Både för universitets och gymnasienivå. Nedan hittar ni information om alla våra olika stipendium och hur man ansöker om dem. 

Stipendier för universitetet

Anders Walls Stipendium

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.

Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 150 000 kr i ett stipendium ämnat att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni. Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett anförande om sin bakgrund och forskning.

Stipendier för gymnasiet

Research Science Institute (RSI)

Research Science Institute (RSI) är ett internationellt forskningsprogram på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, USA. Under sommaren mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet får stipendiaterna delta vid sex veckors forskning och teoretiska studier inom valfritt ämne under välkända forskare. Programmet är mycket prestigefyllt och det är hög konkurrens om platserna.

Stipendiet täcker delvis eller helt samtliga omkostnader och resor knutna till deltagandet, inklusive resa till ambassaden och kostnad for visum. Stipendiet ersätter dock inte vissa försäkringar som stipendiaten skall teckna.

Stockholm Junior Water Prize Sweden

Stockholm Junior Water Prize Sweden (SJWP Sweden) är den svenska deltävlingen i den internationella tävlingen SJWP som anordnas av SIWI som komplement till Stockholm Water Prize. Syftet med stipendiet är att uppmuntra unga människor att engagera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt. Vinnaren av den svenska deltävlingen får 30 000 kronor, en plats i Sveriges Unga Forskningslandslag och representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som hålls under World Water Week i augusti.

På SJWP kommer ungdomar från runt 40 länder under fem dagar till Stockholm för att delta i ett program med en mix av vetenskap och roliga aktiviteter. Deltagarna får träffa kungligheter och blir introducerade för toppersoner inom vatten och hållbarhet från hela världen. Förstapris i Stockholm Junior Water Prize är 15 000 USD samt en glasskulptur. Ett Diploma of Excellence på 3 000 USD delas också ut.

Per Walléns minnesfond

Per Walléns minnesfond har instiftats för att hedra minnet av Per Wallén som fortfarande var aktiv i Unga Forskare då han avled 2002. Per hade alltid nya konstruktionsprojekt på gång, och fondens medel kan sökas av andra som vill göra egna konstruktioner. Konstruktionsprojektet ska vara i Pers anda; det ska grundas på nyfikenhet och kreativitet och en vilja att utforska världen. Stipendiet ska var en del av finansieringen till ditt projekt och maximalt stipendiebelopp är 1 500 kronor per projekt. I ansökan behöver du ange projektets totala budget.

Ansökan sker löpande under året. Ansökan skall innehålla en kort presentation av dig själv tillsammans med en beskrivning av projektet du ska göra samt information om vad pengarna ska användas till. Ange i vilken förening du är medlem i som är ansluten till Unga Forskare (medlemskap krävs för att kunna tilldelas stipendiet). Är du inte medlem idag? Välkommen att gå med i någon av våra föreningar. Ansökan skickas till stipendier@ungaforskare.se

Stipendier inom Utställningen Unga Forskare

Utöver ovanstående stipendier delar Unga Forskare ut en rad olika stipendier för gymnasiet inom ramen för Utställningen Unga Forskare till ett värde av över 500 000 kr. Stipendierna är allt är allt från mindre pengasummor till resor till några av världens mest prestigefulla forskningstävlingar och forum för unga, samt platser i Sveriges Unga Forskningslandslag. Stipendier delas ut både på de regionala semifinalerna och den nationella finalen och riktar sig till alla projekt eller projekt på specifika ämnesområden.