Anders Walls Stipendium

 

Vad är Anders Walls stipendium?

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera stipendiat/er inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.

Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 200 000 kr i ämnat att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni. Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett anförande om sin bakgrund och forskning.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens. Max 25 år.

Det här innebär att nomineringskommittén utvärderar dig efter de kriterier som beskrivs här ovanför. Stipendiet utdelas till den individ som bäst uppfyller kraven och du behöver inte presentera en budget eller ett specifik forskningsprojekt som du vill använda pengarna till. Däremot är det viktigt att du beskriver det är viktigt att du berättar hur stipendiet och nätverket skulle komma att utveckla dig personligen och professionellt. Du behöver inte vara medlem i Unga Forskare för att söka stipendiet men du får ej vara äldre än 25 år vid söktillfället. 

Inspireras av 2018 års stipendiater

Så här söker du stipendiet

Sista ansökningsdag är 1 november. Ansökan till Anders Walls stipendium sker genom mejl till anderswall@ungaforskare.org. Det går även bra att skicka eventuella frågor som inte finns med i FAQ till denna adress.

Din ansökan ska innehålla:

^

En sammanfattning av din ansökan på max 300 ord

Denna är viktig, här har du chans att locka kommittén att läsa din ansökan noga.

^

Ett personligt brev

som berättar om dig och din bakgrund (max 2 sidor)

^

CV

(max 2 sidor)

^

En sammanfattning om din forskning och hur stipendiet skulle bidra till ditt arbete och utveckling

(max 2 sidor)

^

Intyg på tidigare engagemang

t.ex. naturvetenskaplig förening, kurser, specialutbildning, tidigare forskning

^

Referenser med kontaktuppgifter

Viktigt: referenser skall lämnas i samband med ansökan, ej på begäran

Dessutom:

    • Ansökan ska vara skriven på svenska
    • Alla delar av ansökan ska skickas in i pdf-format eller .doc(x)
    • Ansökan är med fördel kort och koncis

FAQ om Anders Walls stipendium