Research Science Institute (RSI)

Ansökningsperioden för 2022 är nu öppen

Ansökningsdeadline är 27 december 2021 kl 23:59. RSI 2022 hålls mellan 26 juni och 6 augusti.

Besked borde komma i början av februari. Var förberedd på att kunna leverera ansökan till CEE innan dess.

Vad är RSI?

Research Science Institute (RSI) är ett internationellt forskningsprogram på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, USA. Under sommaren mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet får stipendiaterna delta vid sex veckors forskning och teoretiska studier inom valfritt ämne under välkända forskare. Programmet är mycket prestigefyllt och det är hög konkurrens om platserna.

Stipendiet täcker delvis eller helt samtliga omkostnader och resor knutna till deltagandet, inklusive resa till ambassaden och kostnad for visum. Stipendiet ersätter dock inte vissa försäkringar som stipendiaten skall teckna.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas ut till elever som utmärkt sig genom framstående prestationer i och utanför skolan inom de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena, visat prov på utomordentliga ledaregenskaper samt stor potential att kunna genomföra forskning och bli en framtida ledare inom STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Stipendiaterna utses av en jury av forskare och näringslivsrepresentanter. Sökande ska vara medlem i Unga Forskare vid tiden för ansökan och vid tiden för resan samt gå i andra året på gymnasiet vid tiden för ansökan.

Angående medlemskap i Unga Forskare: 

När din ansökan kommit in görs en kontroll i medlemssystemet att du är medlem i Unga Forskare vid tiden för ansökan. Vänd dig till din förening för att säkerställa att dina medlemsuppgifter finns i medlemssystemet och är korrekta. Kom ihåg att medlemskapet ska förnyas varje år, så om du var medlem föregående år behöver du aktivt förnya det för det år som ansökan gäller för. Kontrollera att föreningen du är medlem i är ansluten till Unga Forskare samt att de uppdaterar medlemskapet för året som ansökan gäller senast sista ansökningsdag.

I år fick jag möjligheten att ge upp mitt sommarlov för att forska inom fysiken under sex veckor på MIT i USA, som en del av 2019 års Research Science Institute (RSI). Att vara ledig är ju trevligt, men att faktiskt få bidra till naturvetenskapen som jag förälskat mig i… 

Erik Göransson

Stipendiat 2019

Så här söker du stipendiet

Mejla ansökan till stipendier@ungaforskare.org. Även frågor kan skickas till denna adress. Tänk på att skicka dina frågor i god tid då deadline för ansökan ofta ligger kort efter jul och nyårsledigheten.

Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommer för sent kommer inte att behandlas. Bifoga inga dokument som inte uttryckligen efterfrågas. Skicka inte in några originaldokument till oss, vi skickar inte tillbaka några dokument till sökanden. Samtliga delar av ansökan ska skrivas på engelska.

Din ansökan ska innehålla

^

Ifyllda ansökningsformulär 1 och 2

Spara ansökningsformulären i pdf-format och döp dem till ”[ditt namn] del 1”, respektive ” [ditt namn] del 2”.

OBS! Ansökningsformulären ska inkludera dokumenten nedan. Dessa ska alltså inte bifogas separat. Det framgår i respektive ansökningsformulär vilka filer som ska inkluderas i vilket formulär.

^

Underskrivet intyg från målsman

där det framgår att han eller hon godkänner din ansökan, om du är under 18 år. 

^

Underskrivet "Releases and Affirmations"

Som finns i dokumentlistan.

^

Rekommendationsbrev från två lärare eller andra relevanta personer

Antingen på svenska eller engelska. 

^

Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Som kan intyga det som uppges i din ansökan och
dina rekommendationsbrev (kan vara samma personer som skrivit rekommendationsbreven).

^

Kopior på betyg

Inklusive höstterminen i årskurs 2 samt högstadiet. Har du inte betyg för höstterminen i årskurs 2 behövs något slags intyg eller preliminära betyg som är intygade av din lärare.

^

Andra relevanta intyg eller testresultat

Både nationella och internationella, exempelvis högskoleprovet.

^

Eventuella publikationer eller artiklar

Max två stycken

Viktigt! 

Stipendiaterna ska efter att de utsetts inkomma med underskrivet trivselkontrakt till Unga Forskare. Detta är en förutsättning för att få ta del av stipendiet

Då RSI innebär studier behöver stipendiaterna ansöka om visum till USA. Intervju inför detta sker normalt på amerikanska ambassaden i Stockholm.

De sökande som beviljas stipendiet kommer att få fylla i ett onlineformulär till CEE (Center for Exellence in Education), som är snarlikt men något mer omfattande än det svenska formuläret. Du kan med fördel spara din ansökan för att kunna basera dina nya svar utifrån det du redan skrivit. I  onlineformuläret ingår bl.a. ytterligare rekommendationsbrev samt ett antal dokument och intyg som personal på din skola ska ladda upp. Du och dina referenser kommer ha kort tid på er att färdigställa detta onlineformulär (inklusive övriga dokument) efter att du fått ditt besked om antagning, så du bör redan nu förbereda de personer du kommer att behöva som referenser. Glöm inte informera de personer du nämner i ansökan till Unga Forskare samt CEE hur deras personuppgifter kommer att hanteras, innan du skickar in ansökan. Nedan är en beskrivning av de referenser och dokument CEE kräver i onlineformuläret:

Applicants must arrange for recommendations by at least two and no more than three STEM teachers, instructors, math or science coaches, academic directors, research supervisors, or other educators familiar with the applicant and the applicant’s scholastic or research record. At least one recommender should be a STEM teacher from the applicant’s current secondary school. Applicants who have participated in a substantial research project are strongly encouraged to request a recommendation from the relevant research supervisor. Each applicant is ALSO to designate one or two school administrators or other officials who will upload electronic copies of: all secondary-school transcript(s), and any college-level transcripts or online course certifications, for courses taken by the applicant after primary school and up through the Fall 2021 semester; and also scores from nationwide standardized tests. ALL of these individuals MUST be invited as ”references” at Slideroom.com. Provide at least 3 references.

Dokumentlista

Vanliga Frågor

^

Vilka datum är RSI 2022?

RSI 2022 är från 26 juni till 6 augusti.

^

Jag har ännu inte fått alla mina betyg. Kan jag skicka in de när de kommer?

Nej det är bara de betyg du har när du ansöker som du kan skicka med. Det går att skicka med ett intyg eller preliminära betyg som din lärare undertecknat ifall du inte har betyg för höstterminen vid ansökan.

^

Hur blir jag medlem i Unga Forskare?

Du blir inte medlem direkt i Unga Forskare utan blir medlem i en av våra föreningar. Läs mer om våra föreningar.

^

Går det att komplettera skicka in dokument efter att ansökan skickats in?

Nej det går inte att skicka in fler dokument efter att ansökan skickats in.

^

Jag är inte medlem i Unga Forskare. Måste jag vara det för RSI?

Ja medlemskap i en av våra föreningar är ett krav vid ansökan till RSI. Utan medlemskap så kommer din ansökan inte beaktas.