Stöd & hjälp till föreningar

På den här sidan finner du information, mallar och exempel som kan vara bra att ha. Som förening hos oss kan ni också få ett ex av vår bok Föreningshandboken där ni kan läsa det mesta om hur man sköter en förening. Har ni inte redan fått boken, kontakta kansli@ungaforskare.se så skickar vi ett exemplar.

Årsrapportering

För att få verksamhets- och medlemsbidrag gör man som förening varje år en årsrapportering. Rapporteringen görs via vårt medlemsregister som man vid registreringen hos oss får ett inlogg och ett lösenord till. Registret hittar ni här!

När man årsrapporterar anger man vilka som sitter i styrelsen, vem som är revisor samt vilka medlemmar man haft under året som gått. Mer om hur man gör en årsrapportering finns i dokumentet Guide till årsrapportering, som man kommer åt via länken eller till höger bland dokumenten.

Viktiga datum:

30 januari 2015: Den elektroniska årsrapporten ska ha godkänts av kansliet

15 februari 2015: Den underskrivna rapporten ska ha kommit till kansliet och utbetalningen av verksamhetsbidraget påbörjas

20 februari 2015: Kansliet skickar underlag till revisor för stickprov

Mars 2015: Stickproven är klara och utbetalning av medlemsbidraget påbörjas

stadgar

Stadgar är reglerna för föreningen. Se i exemplet vad som bör ingå i stadgarna för att föreningen ska vara demokratisk.

årsmöte och konstituerande styrelsemöte

En gång om året ska ni i föreningen ha ett årsmöte. Då går man igenom året som har gått och man väljer en ny styrelse, revisor, verksamhetsplan och budget inför året som kommer. Efter årsmötet har den nya styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där man bestämmer vem som ska vara firmatecknare, dvs får teckna avtal i föreningens namn. Här intill kan du ladda ner exempel på dagordning för årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Dagordning är listan på punkter man ska ta upp på mötet. Under varje punkt skriver man sedan ner vilka beslut man tar, och detta kallas för protokoll.

kom ihåg att försäkra er

Det är viktigt att komma ihåg att föreningen måste se till att ha en egen försäkring för sin verksamhet. Föreningarna täcks inte av förbundets centrala försäkringar. Däremot täcks ni då ni deltar i förbundets centrala verksamheter som Riksstämman.