Svenska Juniorvattenpriset

Har du en passion för vattenfrågor? Funderar du på hur vi ska lösa aktuella vattenrelaterade problem i världen? Har du gjort ett vattenprojekt och är mellan 15 och 20 år? Då kan du tävla om Svenska Juniorvattenpriset 2016 – 30 000 kr och en plats i den internationella finalen!

Svenska Juniorvattenpriset är en del av den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize, som firar 20-årsjubileum i sommar. Den svenska uttagningstävlingen Svenska Juniorvattenpriset har arrangerats sedan 1995.

Visste du att varje människa behöver 20-50 liter rent vatten varje dag för att uppfylla sina mest grundläggande behov? Eller att en global temperaturhöjning på 3-4 grader kan leda till att över 300 miljoner människor kommer behöva fly pga översvämningar? Vatten berör oss alla – engagera dig i en av vår tids viktigaste frågor!

Vem kan tävla?

Du ska vara mellan 15 och 20 år, du får dock ha gjort ditt projekt då du var yngre än 15 år. Projektet ska ha gjorts innan du tar studenten från gymnasiet, och du får inte ha påbörjat dina universitetsstudier. Dessa ålderskriterier gäller både för den nationella och den internationella finalen.

Vilka projekt kan man tävla med?

Ämnet ska handla om livsmiljö och livskvalitet kopplat till vattenfrågor, t ex vattenresurser, vattenhantering, vattenkvalitet, vattenmiljö, avloppsfrågor eller vattenskyddsfrågor. Projektet kan utföras inom vilket ämne som helst: naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, humaniora, sport, hälsa, konst, musik eller drama. Ni kan vara mellan 1 och 3 personer i projektgruppen.

Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig projektrapport. Rapporten kan vara kort eller lång, men tänk på att längre inte automatiskt betyder bättre – det är också viktigt att vara koncis! Det ska framgå i projektrapporten i vilken utsträckning du/ni fått utomstående hjälp från t ex ett universitet.

Om du har material, t ex en konstruktion, som hör till ditt projekt kan du få möjlighet att visa upp detta (beroende på utrymme och säkerhetsföreskrifter) i din monter, om du går till final.

Juryn består av representanter från akademi och näringsliv. Projekten bedöms utifrån dess vetenskapliga, miljömässiga och samhälleliga relevans för vattenfrågor, kreativitet, metod, elevernas kunskapsnivå, självständighet samt presentation.

Nationell final

Juryn utser finalister som får ställa ut sina projekt med poster och eventuellt material i en monter på Utställningen Unga Forskares final på Tekniska museet i Stockholm. Där intervjuas finalisterna av juryn och får möta ungdomar från hela Sverige, allmänhet och skolklasser. Dessutom tar de del av spännande studiebesök under finalveckan, som avslutas med en högtidlig prisceremoni. Finalveckan pågår 3-7 april 2016. Du behöver alltså se till i förväg att du kan få ledigt från skolan och tillstånd av dina föräldrar, om du är minderårig.

För deltagande i finalen har vi en deltagaravgift på 1 800 kr per person. Avgiften betalas av din skola. Förbered redan nu din skola på detta. Avgiften inkluderar kost, logi och sociala aktiviteter under hela finalveckan, dock inte resan till Stockholm.

Vid prisceremonin den 7 april offentliggörs vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset: 30 000 kr samt plats i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize.

Internationell final

Den internationella finalen, Stockholm Junior Water Prize, hålls i Stockholm i augusti i samband med World Water Week. Här träffar du ungdomar från hela världen, globala ledare inom vattenfrågor, forskare, media och politiker. Upplevelsen ger dig erfarenheter, kontakter och nätverk för livet. En representant från Unga Forskare är med som stöd under veckan. Priset i den internationella finalen är 5 000 USD, en glasskulptur samt en inbjudan till Water Environment Federations årliga WEFTEC-konferens i USA. Diplomas of Excellence  på 500 USD delas också ut.

Anmäl dig!

Det finns två sätt att vara med och tävla om Svenska Juniorvattenpriset:

1. Du kan mejla in din projektrapport alternativt sammanfattning till svenskajuniorvattenpriset@ungaforskare.se senast den 11 februari 2016. Följande ska bifogas:

  • Namn på dig/er som gjort projektet, era e-postadresser, telefonnummer, hemadresser samt era födelsedatum (år, månad, dag).
  • Dokument som styrker ditt/ert medlemskap i Unga Forskare, alternativt ifylld medlemsblankett (en för varje person i projektgruppen). Medlemskap i Unga Forskare är obligatoriskt för att delta. Det är helt gratis och innebär inga åtaganden.

2. Vill du tävla om Svenska Juniorvattenpriset samtidigt som du har chans på ännu fler fina priser och stipendier? Då kan du delta i Utställningen Unga Forskare, som är för dig som går på gymnasiet och har gjort ett projekt inom naturvetenskap och teknik. Du tävlar då genom att ställa ut ditt projekt på en av Utställningen Unga Forskares regionala deltävlingar som hålls i februari – mars på ett science center eller universitet i en stad nära dig. Deadline för anmälan till Utställningen Unga Forskare är 11 februari 2016. Läs mer om hur du anmäler dig till Utställningen Unga Forskare!

Viktiga datum

11 februari: Deadline för anmälan

18 mars: Deadline för finalisterna att anmäla sig till finalen

3-7 april: Nationell finalvecka på Tekniska museet i Stockholm

Augusti: Internationell final i Stockholm

Frågor?

Välkommen att mejla oss på svenskajuniorvattenpriset@ungaforskare.se