Tävlingsregler

 

^

För att delta i Utställningen Unga Forskare ska du gå på gymnasiet och fylla högst 20 år under tävlingsåret

Du kan gå i åk 1, 2 eller 3 på gymnasiet. 

^

Projektet ska beröra något område inom naturvetenskap, teknik eller matematik

Detta inkluderar bland annat experimentella och teoretiska projekt, programmeringsprojekt, fältstudier, konstruktionsprojekt samt litteraturstudier m.m.

^

Deltagande projektgrupp får bestå av 1–4 personer

En del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet. Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen.

^

Du som tävlar ska vara inskriven på ett svenskt gymnasium

Du behöver inte vara svensk medborgare. 

^

Det är tillåtet att anmäla sig med flera projekt

Om du går vidare till semifinal med fler än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med. 

^

Plagiat är ej tillåtet och projektet ska vara projektgruppens egna intellektuella egendom

^

Din projektsammanfattning eller rapport ska vara på svenska eller engelska

^

Projektet ska följa svensk lag och forskningsetiska principer

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera projekt som ej uppfyller tävlingsreglerna.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Observera att alla projekt inte kan tävla om alla priser eftersom vissa priser är ämnesspecifika. Vissa priser kan tilldelas en projektgrupp, men kan i praktiken endast nyttjas av delar av gruppen och då är det upp till projektgruppen att utse vem som får nyttja priset (t.ex. vissa resor som har begränsat antal platser).

Observera att inför internationella tävlingar behöver projektrapporten översättas till engelska.