Tävlingsregler

 

^

Läs tävlingsreglerna genom att klicka på länken

Klicka på länken för att läsa tävlingsreglerna som helhet. De består av 11 delar och del 1-3 är publicerad nedan:

^

Ålder, årskurs och medborgarskap

Du ska vara inskriven på ett svenskt gymnasium. Du kan gå i åk 1, 2 eller 3 på gymnasiet. Du ska fylla högst 20 år under tävlingsåret. Du behöver inte vara svensk medborgare.

^

Projektet

Projektet ska beröra något område inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Det kan t ex vara ett experimentellt eller teoretiskt projekt, programmeringsprojekt, fältstudie, konstruktionsprojekt eller litteraturstudie.

Projektet ska vara skrivet på svenska eller engelska och du behöver kunna presentera ditt projekt på antingen svenska eller engelska.

Det är tillåtet att anmäla fler än ett projekt. Om du går vidare till semifinal med fler än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med.

^

Antal deltagare

Projektgrupp får bestå av 1-4 personer. En del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta i Utställningen Unga Forskare förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet.

Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen Unga Forskare.