Är du säker? #290CyberSecurity

Undervisningsmaterial för högstadiet 

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt inom IT-säkerhet som erbjuder utbildning i nätsäkerhet för elever och lärare. Syftet med projektet är att sprida kunskap om ett ansvarsfullt användande av internet och stärka elevers digital kompetens.  

I projektet ingår en föreläsning med en IT-expert och undervisningsmaterial för att fördjupa elevernas kunskaper. Båda delar är ämnesövergripande och kompletterar varandra, men kan även användas fristående. 

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Du behöver inte ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Till skillnad från föreläsningen, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen i detta material ur ett samhällsperspektiv. Här kopplas digitaliseringens roll till de globala målen.    

Materialet är anpassningsbart för både ett kortare eller ett längre och mer intensivt arbete. Beroende på hur mycket tid du kan lägga på ämnet kan du antingen använda materialet till projektarbete (10 lektioner) eller klassrumsarbete (4 lektioner).   

DIN FEEDBACK ÄR VIKTIG! 

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder ska vara anpassade efter skolans behov och fungera stödjande för måluppfyllnaden i läroplanen.

Innan Är du säker?-materialet lanseras nationellt vill vi därför validera materialet med fler lärare och är tacksamma för all feedback och input vi kan få. 

Vi ber dig därför att gå igenom materialet och svara på några frågor om vad som är bra med materialet och vad som behöver anpassas. Vi ber dig lämna din feedback här. Har du möjlighet att testa materialet i praktiken med din klass så är det ännu bättre. Lämna din feedback isf här

Partners