Frågor innan antagning:

Ska rapporten vara på engelska eller svenska?
Du väljer själv om din rapport ska vara på svenska eller engelska.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig på hemsidan: https://utstallningen.ungaforskare.se

Kan jag anmäla mitt projekt även om anmälan har stängt?
Nej det kan man inte eftersom det skulle skapa orättvisa tävlingsvillkor.

Kan man anmäla sig om man fyller mer än 20 under tävlingsåret?
Nej tyvärr, se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/.

Kan man anmäla ett projekt med mer än 4 deltagare?
Ja, en del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet. Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen. Se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/.

Kan man anmäla sig med mer än ett projekt?
Ja det kan man. Om du går vidare till semifinal med mer än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med, se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/

Jag har en fråga om feedbacken jag fick på mitt projekt, hur kontaktar jag juryn som bedömde projektet?
Då juryns feedback är anonymiserad är det inte möjligt att kontakta juryn i efterhand. Om du har viktiga synpunkter maila i så fall Huvuduttagningsansvarig (Julia Mårtensson, julia.martensson@ungaforskare.se). 

Frågor om tävlingsreglerna:

Frågor efter kvalificering till semifinal:

Behöver man tacka ja ifall man har blivit antagen?
Nej man behöver inte tacka ja. 

Hur gör man om man inte kan vara med på semifinalen?
Man mejlar Huvuduttagningsansvarig (Maja Holmgren, maja.holmgren@ungaforskare.se) om man inte kan delta.

Jag gick vidare till en annan semifinal än den jag angav var närmast mig geografiskt, vad innebär det?
Eftersom Utställningen Unga Forskare i år är helt digital kommer vilken semifinal du gått vidare till inte innebära några resor. Det enda som ändras om du blir placerad i en annan semifinal än den du bor närmast är att datumet eventuellt ändras, därför är det viktigt att du är tillgänglig hela semifinalsperioden 18-25 februari.

Kan man skicka in sin rapport igen utifall man har ändrat den sedan inlämningen? 
Om man går vidare till finalen får man skicka in sin rapport igen. Ändringar som projektet gjort kan berättas muntligt för juryn under semifinalen.

Hur ska en poster se ut? Vilka delar av rapporten ska vara med eller sammanfattas?
Gå in på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/monter-och-poster/. Där kan du se tips om hur man gör en snygg poster.

Måste man ha skrivit klart hela rapporten inför semifinalen? 
Nej man behöver inte ha skrivit klart hela rapporten inför semifinalen.

Ska postern vara på svenska eller engelska?
Du väljer själv om postern ska vara på svenska eller engelska.

Jag fick reda på att jag inte kom vidare till semifinalen, vad beror det på?
Det beror på juryns bedömning av alla projekt som skickats in. Det är högt söktryck och vi har tyvärr inte platser för att en stor andel ska gå vidare till semifinal. 

Hur ska presentationen vara på semifinalen? 
Gå in på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/semifinal/om-semifinalerna/Där kan du se under rubriken “Juryn” vad juryn bedömer i presentationen.