Inspirationsexempel för lärare

Så här kan du använda Digitala Utställningen Unga Forskare i din undervisning.

Franklins gymnasium

Vi på Franklins gymnasium i Mölndal arbetar mycket ämnesöverskridande, bl a i våra Life science-pass. På dessa pass fångar vi upp olika teman som förenar våra teknik- och naturprogram, teman där även svensk- och engelskkurserna blir en självklar del. Materialet som Unga Forskare erbjuder kommer att passa mycket bra i detta ämnesöverskridande tänk.

Vi planerar använda Digitala Utställningen Unga Forskare såhär:

  • titta på programmet när det släpps i januari och planera in vilka filmer och forskningsmontrar som kan användas i vilka kurser under våren (åk 1 och 2)
  • dedikera de Life science-pass skolan har varje tisdag till materialet på plattformen under våren (åk 2). Eleverna kommer t ex få gå in och titta på utvalda delar i smågrupper, ställa de frågor Unga Forskare föreslår till utställarna, och sedan återkoppla i storgrupp eller genom ”speed dejting”
  • låta elever och mentorer använda sin fria mentorstimme i veckan till att titta och botanisera självständigt i materialet (åk 2)
  • de delar som stödjer i GA kommer att användas i samband med tvåornas förberedelser inför GA
  • forskningsmontrarna används av SYV som en inspiration inför framtida studier/karriärval, som komplement till annan info om program och meritpoäng osv.
  • tis 23 mars används Life science-passet till att besöka finalutställningen (åk 2), de får välja projekt som de läser på och ställer frågor till utställarna. Vi tror att dessa projekt kommer att ge våra elever goda idéer inför sina egna gymnasiearbeten, samt tjäna som förebilder för hur gymnasiearbeten kan utföras och se ut.

 

Lise-Lotte Ryberg, lärare