Inspirationsexempel för lärare

Så här kan du använda materialet i Digitala Utställningen Unga Forskare 2021 i din undervisning.

Franklins gymnasium

Vi på Franklins gymnasium i Mölndal arbetar mycket ämnesöverskridande, bl a i våra Life science-pass. På dessa pass fångar vi upp olika teman som förenar våra teknik- och naturprogram, teman där även svensk- och engelskkurserna blir en självklar del. Materialet som Unga Forskare erbjuder passar mycket bra i detta ämnesöverskridande tänk.

Under våren 2021 använde vi på Franklins Digitala Utställningen Unga Forskare såhär:

  • tittade på programmet när det släpptes i januari och planerade in vilka filmer och forskningsmontrar som vi ville använda i vilka kurser under våren (åk 1 och 2)
  • dedikerade de Life science-pass skolan har varje tisdag till materialet på plattformen (åk 2). Eleverna fick gå in och titta på utvalda delar i smågrupper, ställa de frågor Unga Forskare föreslår till utställarna, och sedan återkoppla i storgrupp eller genom ”speed dejting”
  • elever och mentorer använde en mentorstimme till att titta och botanisera självständigt i materialet (åk 2)
  • de delar som stödjer i GA användes i samband med tvåornas förberedelser inför GA
  • forskningsmontrarna användes av SYV som en inspiration inför framtida studier/karriärval, som komplement till annan info om program och meritpoäng osv
  • tvåorna fick besöka finalutställningen, fick välja projekt och kommunicera med utställarna. Detta gav våra tvåor goda idéer inför sina egna gymnasiearbeten, samt gav dem inspiration att själva vilja och våga delta i Utställningen 2022

 

Lise-Lotte Ryberg, lärare