Sveriges unga forskningslandslag 2018.

 

Priser och stipendier i finalen

Varje år delar vi ut priser och stipendieresor på finalen till ett värde av över 500 000 kronor. På finalen utser vi Sveriges unga forskningslandslag som under ett år representerar Sverige på världens största projektutställningar, vetenskapsforum och forskningsläger för unga. Vi och våra samarbetspartners delar även ut priser på semifinalerna runtom i landet: 2 000 kr till bästa vattenprojekt, Publikens pris samt i flera fall ytterligare lokala priser.

Obs! Eventuella vinstskatter på samtliga priser i Utställningen betalas av vinnaren. Om en grupp vinner ett kontantpris delar gruppmedlemmarna på prissumman.

Svenska Juniorvattenpriset

Vetenskapliga projekt på tema vatten och vattenfrågor tävlar om Svenska Juniorvattenpriset. Syftet med priset är att uppmuntra unga människor att engagera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt. På varje semifinal delar vi ut 2 000 kr för bästa vattenprojekt. Vinnaren i finalen får 30 000 kronor och representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som hålls under World Water Week i augusti, där ungdomar från runt 30 länder deltar. Det är fem dagar i Stockholm med en mix av vetenskap och roliga aktiviteter. Deltagarna får träffa kungligheter och blir introducerade för toppersoner inom vatten och hållbarhet från hela världen. Förstapris i Stockholm Junior Water Prize är 15 000 USD samt en glasskulptur. Ett Diploma of Excellence på 3 000 USD delas också ut.

Tips! Du kan tävla om Svenska Juniorvattenpriset även om du inte går på gymnasiet eller har gjort ditt projekt inom naturvetenskap och teknik! Läs mer här.

För mer info om Stockholm Junior Water Prize besök: www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize

Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF)

Intel ISEF är världens största utställning och tävling för tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar. Tävlingen arrangeras i Phoenix (USA) 12-17 maj 2019. ISEF har 1,8 miljoner ungdomar i uttagningstävlingarna världen över. De 1 800 utställarna får många tillfällen att diskutera med likasinnade, ta del av intressanta föredrag och höra om kända profilers erfarenheter från USAs akademi och näringsliv. Tilldelas 4 stipendiater.

För mer information besök www.societyforscience.org/isef

För inspiration! Kolla in denna trailer från prisbelönade dokumentärfilmen om Intel ISEF: ”Science Fair”

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC)

CASTIC är en utställning och tävling som årligen arrangeras i Kina, med över 500 utställare.  Under en veckas utställning får stipendiaterna tävla med sina projekt och uppleva sightseeing som ger en inblick i Kinas kultur. CASTIC 2019 hålls i Macao 20-26 juli. Tilldelas 2 stipendiater.

London International Youth Science Forum (LIYSF)

LIYSF är ett två veckor långt vetenskapsforum på anrika Imperial college i London, 24 juli-7 aug 2019. LIYSF för samman över 450 studenter från 65 olika länder och ger en unik möjlighet att knyta nya kontakter från hela världen. Programmet täcker in en bredd av ämnen och deltagarna har möjlighet att skräddarsy innehållet efter egna intressen. Förutom många föreläsningar och seminarier av ledande forskare och studiebesök på världsledande labb och forskningsinstitut, får stipendiaterna besöka platser som Oxford, Cambridge, Stonehenge och de naturvetenskapliga museerna i London. LIYSF 2019 har temat ”Science at the Interface”. Tilldelas 3 stipendiater.

För mer information besök www.liysf.org.uk/

EU Contest for Young Scientists (EUCYS)

EU Contest for Young Scientists är en veckas utställning som årligen arrangeras i ett EU-land. På EUCYS får stipendiaterna får chans att vinna olika priser och tillfälle att möta Europas främsta forskare och andra engagerade ungdomar. EUCYS 2019 hålls i Sofia, Bulgarien. Datum är inte släppta än (vi uppdaterar sidan så snart vi vet). Tilldelas 4 stipendiater.

För mer information besök http://ec.europa.eu/research/youngscientists

International Sustainable World (Energy, Engineering and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP)

– – – I-SWEEEP 2019 är tyvärr inställt. – – – 

I-SWEEEP är en stor tävling i Houston, USA, i maj för unga forskare. Under tävlingen får mer än 1000 ungdomar chansen att visa upp och tävla med sina vetenskapliga projekt inom områdena hållbarhet och förnyelsebar energi. I-SWEEEP har även ett rikt socialt program där deltagarna bland annat har möjlighet att besöka Science Museum och NASA. Tilldelas 2 stipendiater. I-SWEEEP 2019 är tyvärr inställt.

För mer information besök www.isweeep.org

International Wildlife Research Week (IWRW)

International Wildlife Research Week samlar ungdomar från hela Europa för en veckas vetenskapliga fältstudier av fascinerande växt- och djurarter i de schweiziska alperna, 20-27 juli 2019. Deltagarna lär sig även att skriva och presentera en vetenskaplig rapport. Tilldelas 2 stipendiater.

Naturhistoriska riksmuseets utmärkelse för särskilt framstående arbete inom området biologisk mångfald

Naturhistoriska riksmuseets stipendium utdelas till det bästa projektet inom biologisk mångfald. Vi bedömer såväl praktiska som teoretiska arbeten som kan anses beröra museets områden (bioinformatik, botanik, geologi, miljöforskning och –övervakning, paleontologi, zoologi).

Stipendiet består av en veckas vistelse vid lämplig(-a) forskningsavdelning(-ar) vid Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, där förutom ämnesfördjupning möjlighet ges till vidareutveckling av det utvalda projektet i samverkan med forskare verksamma inom det aktuella området, samt med museets kommunikatörer. I stipendiet ingår resa till och från Stockholm samt logi.

 

Tekniska Museets Vänners teknikpris för innovation och samhällsnytta

Tekniska Museets Vänner, TMV, är en vänförening till Tekniska museet i Stockholm. TMVs uppgift är att på olika sätt stödja Tekniska museets verksamhet. Priset består av tre stipendier på vardera 2 000 kronor.

Ricoh Sustainable Development Award

Pris från Ricoh. Tilldelas 1 projekt med anknytning till teknisk innovation och hållbar utveckling. Diplom samt 5 000 kr. Priset delas ut i samarbete med Jenny och Anders Lindgrens Stiftelse för Unga Forskare.

Yale Science and Engineering Association

Pris från Yale Science and Engineering Association, Inc. Tilldelas 2 projekt inom data, fysik, kemi eller ingenjörsvetenskap. Diplom.

Intel Excellence in Computer Science

Pris från Intel. Tilldelas 1 projekt inom datavetenskap. Diplom samt 200 USD.

Mu Alpha Teta

Pris från Mu Alpha Teta, National High School and Two-Year College Mathematics Honor Society, USA. Tilldelas projekt inom matematik. Diplom.

Society for In Vitro Biology Award

Pris från Society for In Vitro Biology. Tilldelas ett projekt inom in vitro biologi. Diplom.

 

Publikens pris under finalen av Utställningen Unga Forskare 2019

Tekniska museets besökare får rösta på det projekt de tycker är mest intressant. Priset är en överraskning som delas ut av Tekniska museet.

 

Obs! Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren/vinnarna.