Valberedningen

Valberedningen förbereder förslag på förbundsstyrelse och revisorer till Riksstämman.

Valberedning inför Riksstämman 2015 är Arwin Sohrabi, Izabella Remmert, Arvid Granroth och Felix Tellander.

Har du frågor om vad uppdragen innebär tveka inte att mejla oss på valberedning@ungaforskare.se