Våra föreningar

 

Här kan du se våra medlemsföreningar i Unga Forskare

Här listar vi de flesta av våra medlemsföreningar som är anslutna till Unga Forskare. Kontakta dem om du är intresserad av att veta mer om deras verksamhet och medlemskap.

 

Alumniföreningen Utställningen Unga Forskare (AUUF) verkar för att förstärka gemenskap, inspirera och bibehålla kontaktnät hos tidigare deltagare i Utställningen Unga Forskare. Föreningens syfte är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik, samt öka förståelsen för dessa ämnens betydelse i samhället. Bli medlem här

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Biologiska Ämnesrådet (Uppsala). Sektionen för de som pluggar kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i tillämpad bioteknik eller enstaka kurser inom biologi vid Uppsala universitet. Bli medlem här!

 

 

CNaS

 Calmare Naturvetenskapliga Studentförening – CNaS. (Kalmar). CNaS är studentföreningen för dig som studerar vid den naturvetenskapliga institutionen på Linnéuniversitet i Kalmar. Våra medlemmar läser allt från enstaka kurser, det naturvetenskapliga basåret eller längre program som leder till examen som exempelvis optiker, biomedicinsk analytiker eller farmaceut.

 

Chalmers Robotförening (Göteborg). Vi är ett medlemsdrivet makerspace beläget på Chalmers universitetscampus. Vår organisation är ideell och en del av Chalmers Studentkår men du behöver inte vara student vid Chalmers Högskola för att bli medlem hos oss, vi är öppna för alla.

 

 

Code@LTH (Lund). Code@LTH är en kodande community vid Tekniska fakulteten, Lunds universitet skapad för att motivera och inspirera människor att koda på fritiden. Vi arrangerar en mängd olika evenemang relaterade till programmering, inklusive saker som föreläsningar, programmeringstävlingar, hackathons, presentationer om medlemsprojekt och mer. Evenemangen är öppna för programmerare på alla nivåer och i allmänhet alla som vill vara med på det roliga!

 

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH (Lund). Förening för studenter vid Ekosystemteknikprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola.

 

Elektronikföreningen Admittansen (Linköping). Admittansen är en idéell elektronikförening i Linköping som är öppen för studenter, alumner och anställda vid Linköpings Universitet. 

 

Europaskolan för Vetenskap (Strängnäs). Europaskolan för vetenskap är en förening som arbetar för att främja elevers intresse för naturvetenskap och matematik.

 

F-teknologsektionen inom TLTH (Lund). F-sektionen inom TLTH är en ideell förening för studenter som läser något av civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik, Teknisk Matematik eller Teknisk Nanovetenskap och har till ändamål att främja kamratskap bland medlemmarna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

 

 

Kan vara en bild av text där det står ”Energisystem Civilingenjörsprogrammet UU & SLU”Föreningen Energisystemteknologerna (Uppsala). Föreninge för studenter vid Civilingenjörsprogammet i Energisystem vid Uppsala universitet och SLU.

 

 

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala studenter, GRUS (Uppsala). Förening för alla som läser kandidatprogrammet eller någon av masterprogrammen i geovetenskap samt alla som läser någon kurs på Instutionen för Geovetenskaper.

 

Girls in S.T.E.M (Linköping). Vår vision med föreningen är att främja intresset för teknik- och naturvetenskap hos unga tjejer. Girls in STEM ska fungera som en plattform för att våga ta plats och kunna utveckla sitt intresse. Vi ska öppna dörrar till okända och intressanta områden och vara en plats där man kan få nya möjligheter, erfarenheter och ny kunskap. I föreningen ska vi kunna lära oss av varandra och samarbeta eftersom det är då vi kan nå längst. Bli medlem här! 

 

Kan vara en bild av text

Hållbart universitet (Lund). Hållbart Universitet (HU) är en miljöförening vid Lunds universitet, med målet att samordna och stärka ett hållbart studentengagemang.

 

 

iGem (Uppsala). Syntetisk biologi är det nya revolutionerande området för konstruktion av levande organismer. Det är vad vi studenter gör i teamet iGEM Uppsala universitet. Följ vår resa för att använda den biologiska världen för att skapa något som aldrig tidigare skådats.

 

 

Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister (Uppsala). IUPAK står för ”Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister” (föreningen Uppsala Akademiska Kemister) och vi sektionen för kemi kandidat- och masterprogrammen vid Uppsala universitet.

 

IYPT SWEDEN (Malmö). Välkommen till International Young Physicists Tournament (IYPT),  en av världens största tävlingar inom fysik. Målet är att gymnasieungdomar inom naturvetenskapligt och tekniskt program ska få möjlighet att bedriva forskning på precis samma sätt som görs inom högre utbildning. 

 

K-sektionen

Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola (Lund). Kemi- och Biotekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. Vi är en ideell förening för och av teknologer som studerar Kemiteknik och Bioteknik.

 

 

Kodsport Sverige (Verksamhet på flera orter i Sverige). Kodsport är en ideell förening som drivs av ambitionen att höja nivån hos Sveriges IT-intresserade. Vi tror nämligen att riktigt duktiga problemlösare med hjälp av teknologi kan skapa många stora möjligheter för världen. Vårt arbete är främst riktat mot programmeringsintresserade ungdomar som vill utmana sig själva och utvecklas sig själva till starka problemlösare. Bli medlem i vår förening här!

 

K.Y.S.S – Kungsholmen´s Young Scientists Society (Stockholm). Förening kopplad till Kungsholmens gymnasium i Stockholm.  Bli medlem i vår förening här!

 

 

Kan vara en bild av text där det står ”LiU iGEM 2022”

LiU iGEM (Linköping). LiU iGEM är en studentförening vid Linköpings universitet. Varje år skickar vi ett team av studenter för att tävla i den årliga iGEM-tävlingen.

 

 

LSE – Lund sustainable engineers (Lund). Lund Sustainable Engineers (LSE) är en studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. Vi utvecklar studenters intresse och engagemang i miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör vi genom att arrangera föreläsningar, seminarier, etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner. Vi fungerar som plattform och forum där studenter nätverkar, delar idéer och erfarenheter. Fokus ligger i att engagera studenter i hållbar utveckling och forma perspektiv som kan tas med till yrkeslivet.

 

Malmös Akademiska Förening (Malmö). En ideell organisation som har sedan 1994 erbjudit ungdomar hjälp och vägledning i deras akademiska karriär, där läxhjälpen har haft en ledande roll. Förutom regelbundna aktiviteter organiserar Malmös Akademiska Förening även studierelaterade seminarier där elever får möjligheten att träffa och ställa frågor till professionella inom näringslivet samt universitetsstudenter. Bli medlem i vår förening här! 

 

  • Matematikföreningen Alef Noll (Danderyd)

 

Maskinsektionen

Maskinsektionen inom TLTH (Lund). Förening för dig som studerar maskinteknik och teknisk Design vid Lunds Tekniska högskola.

 

 

 

Molekulföreningen (Göteborg). Molekulföreningen är en förening som verkar för att inspirera L M Engströms elever till fortsatta studier inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen genom en kombination av sociala och ämnesrelaterade aktiviteter. Förening kopplad till L M Engströms gymnasium i Göteborg.

 

 

Naturvetenskapliga Sällskapet (Katedralskolan, Linköping)

 

Naturvetenskapliga föreningen (Vasaskolan, Gävle)

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

ProCivitas Vetenskapsråd (Växjö). Förening för elever på Procivitas Växjö.

 

 

 

 

RaysResearch Academy for Young Scientistis, Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

 

 

Science Club Hjernverket (Borås)

 

 

Sektionen för teknisk biologi (Linköping). Förening för studenter inom programmen Teknisk biologi och kemisk biologi vid Linköpings universitet. 

 

 

Franklins Science club (Franklins gymnasium, Mölndal) 

 

 

STAR Stockholms Amatörastronomer. Vad finns där ute? Varför har Saturnus ringar? Om du vill ha svar på detta och tycker att astronomi och rymdfart är roligt ska du bli medlem i STAR. STAR är en astronomiförening i Stockholm som är öppen för alla.

 

 

SIYSS – Stockholms International Youth Scientists´Society

 

 

Kan vara en illustration

THS kemisektionen (Stockholm). Förening för studenter som läser kandidat- och masterprogrammen i kemi och bioteknik vid KTH.

 

 

 

Ung Vetenskapssport . Ung Vetenskapssport är en ideell förening vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för ungdomar intresserade av problemlösning. Detta görs genom träningsläger inom matematik, programmering, fysik, kemi, biologi och lingvistik samt genom andra problemlösningsinriktade event. Bli medlem här! 

 

 

W-Sektionen

We Are W-Engineers (Uppsala). W-sektionen är en sektion som representerar studenterna på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik samt även Masterprogrammet i vattenteknik. W-sektionen arbetar genom WAWE, We Are W-Engineers, som utgörs av en grupp underbara engagerade studenter.