Våra föreningar

 

Här kan du se våra medlemsföreningar i Unga Forskare

Här listar vi de flesta av våra medlemsföreningar som är anslutna till Unga Forskare. Kontakta dem om du är intresserad av att veta mer om deras verksamhet och medlemskap.

RIKSTÄCKANDE FÖRENINGAR

Alumniföreningen Utställningen Unga Forskare (AUUF) verkar för att förstärka gemenskap, inspirera och bibehålla kontaktnät hos tidigare deltagare i Utställningen Unga Forskare. Föreningens syfte är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik, samt öka förståelsen för dessa ämnens betydelse i samhället. Bli medlem här

 

Girls in S.T.E.M. Vår vision med föreningen är att främja intresset för teknik- och naturvetenskap hos unga tjejer. Girls in STEM ska fungera som en plattform för att våga ta plats och kunna utveckla sitt intresse. Vi ska öppna dörrar till okända och intressanta områden och vara en plats där man kan få nya möjligheter, erfarenheter och ny kunskap. I föreningen ska vi kunna lära oss av varandra och samarbeta eftersom det är då vi kan nå längst. Bli medlem här! 

 

 

Välkommen till International Young Physicists Tournament (IYPT),  en av världens största tävlingar inom fysik. Målet är att gymnasieungdomar inom naturvetenskapligt och tekniskt program ska få möjlighet att bedriva forskning på precis samma sätt som görs inom högre utbildning. 

 

RaysResearch Academy for Young Scientistis, Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

JÖNKÖPINGS LÄN

Unga Forskare Per Brahe (Jönköping). En förening för elever på Per Brahegymnasiet i Jönköping med intresse för naturvetenskap, teknik och matematik!

 

KALMAR LÄN

CNaS

Calmare Naturvetenskapliga Studentförening – CNaS. (Kalmar). CNaS är studentföreningen för dig som studerar vid den naturvetenskapliga institutionen på Linnéuniversitet i Kalmar. Våra medlemmar läser allt från enstaka kurser, det naturvetenskapliga basåret eller längre program som leder till examen som exempelvis optiker, biomedicinsk analytiker eller farmaceut.

 

KRONOBERGS LÄN

 

ProCivitas Vetenskapsråd (Växjö). Förening för elever på Procivitas Växjö. Bli medlem här!

 

SKÅNE LÄN

Code@LTH (Lund). Code@LTH är en kodande community vid Tekniska fakulteten, Lunds universitet skapad för att motivera och inspirera människor att koda på fritiden. Vi arrangerar en mängd olika evenemang relaterade till programmering, inklusive saker som föreläsningar, programmeringstävlingar, hackathons, presentationer om medlemsprojekt och mer. Evenemangen är öppna för programmerare på alla nivåer och i allmänhet alla som vill vara med på det roliga!

 

F-teknologsektionen inom TLTH (Lund). F-sektionen inom TLTH är en ideell förening för studenter som läser något av civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik, Teknisk Matematik eller Teknisk Nanovetenskap och har till ändamål att främja kamratskap bland medlemmarna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

 

Hållbart universitet (Lund). Hållbart Universitet (HU) är en miljöförening vid Lunds universitet, med målet att samordna och stärka ett hållbart studentengagemang.

 

Kemi och Biotekniksektionen inom TLTH (Lund). Kemi- och Biotekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, eller K-sektionen som vi oftast kallas, bildades år 1965 som sjätte Sektion vid LTH. Vi är en ideell förening för och av teknologer som studerar Kemiteknik och Bioteknik.

 

 

 

Kristianstads Science Organization (Kristianstad). Kristianstads Science Organization är en ungdomsförening med sitt säte i Kristianstad som vill öka intresset för naturvetenskap. Bli medlem här!

 

Malmös Akademiska Förening (Malmö) är en ideell organisation som har sedan 1994 erbjudit ungdomar hjälp och vägledning i deras akademiska karriär, där läxhjälpen har haft en ledande roll. Förutom regelbundna aktiviteter organiserar MAF även studierelaterade seminarier där elever får möjligheten att träffa och ställa frågor till professionella inom näringslivet samt universitetsstudenter. Bli medlem i vår förening här! 

 

Maskinsektionen

Maskinsektionen inom TLTH (Lund). Förening för dig som studerar maskinteknik och teknisk Design vid Lunds Tekniska högskola.

 

 

W-sektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (Lund). Välkommen till W-sektionen, Sektionen för Ekosystemteknik samt Risk, Säkerhet och Krishantering inom Teknologkåren vid LTH. Vi är en opolitisk ideell studentorganisation med syfte att engagera, föra samman och motivera studenter att uppfylla sina mål och ha kul under studietiden. Som en medlemsorganisation i Unga Forskare får våra medlemmar ännu fler möjligheter att utvecklas.

 

Vi är FREJA och vårt syfte är att främja kvinnor och icke-binära som studerar eller har studerat på F-sektionen vid LTH. Föreningen är fortfarande väldigt ung och vi ser fram emot en spännande termin med kul evenemang och flera medlemmar! Målet är att skapa en gemenskap och en naturlig mötesplats för dessa studenter och alumner och genom det tillsammans bidra till en mer jämställd teknikbransch. Läs mer här!

 

Consensum Science Club (Lund). Förening vid gymnasieskolan Consensum Gymnasium Lund

STOCKHOLMS LÄN

Matematikföreningen Alef Noll (Danderyd). Alef Noll är en förening bunden till Danderyds Gymnasium. Föreningens syfte är att främja ungdomars intresse för matematik, att skapa en social mötesplats för matematikintresserade samt att skapa en angenäm studiemiljö för matematikintresserade.

 

Föreningen Stockholms Amatörastronomer – STAR. (Stockholm) Vad finns där ute? Varför har Saturnus ringar? Om du vill ha svar på detta och tycker att astronomi och rymdfart är roligt ska du bli medlem i STAR. STAR är en astronomiförening i Stockholm som är öppen för alla.

K.Y.S.S – Kungsholmen´s Young Scientists Society (Stockholm). Förening kopplad till Kungsholmens gymnasium i Stockholm.  Bli medlem i vår förening här!

 

THS kemisektionen (Stockholm). Förening för studenter som läser kandidat- och masterprogrammen i kemi och bioteknik vid KTH.

 

 

Matematik är viktig i skolan och livet. För att göra en skillnad vill vi öka intresset för matematik. Pangea Matematiktävling riktar sig både till intresserade och mindre intresserade elever i matematik. Målet med Pangea Matematiktävling är att motivera alla deltagare för matematik. Frågorna är både roliga och kluriga och stärker elevernas förmågor i matematik. Läs mer här!

 

Föreningen Arkimedes finns vid Rudbeck gymnasium i Sollentuna.

 

Engineering Students Exploring Research (EStER). Förening för studenter på KTH intresserade av forskning. Anordnar bland annat studiebesök, föreläsningar, och möjligheter att träffa forskare och andra studenter intresserade av forskning. Bli medlem här!

 

Widerströmska Forskningsförening (Huddinge)

 

Östra Real Science Club (Stockholm)

 

Sickla Vetenskapsförbund (Nacka).

 

SIYSS – Stockholms International Youth Scientists´Society

 

Mathematics for the future

 

SÖDERMANLANDS LÄN

Europaskolan för Vetenskap (Strängnäs). Europaskolan för vetenskap är en förening som arbetar för att främja elevers intresse för naturvetenskap och matematik.

 

St Eskil’s Young Scientists (Eskilstuna). Föreningen håller till på St Eskils Gymnasium men är även öppen för elever från andra skolor.

UPPSALA LÄN

Biologiska Ämnesrådet (Uppsala). Sektionen för de som pluggar kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i tillämpad bioteknik eller enstaka kurser inom biologi vid Uppsala universitet. Bli medlem här!

 

Fysikums Kamratförening (FysKam). FysKam är studentföreningen för dig som läser kandidat eller masterprogrammet i fysik på Uppsala Universitet. Våra medlemmar består främst av blivande fysiker, astronomer, meteorologer och geofysiker, men även en del matematiker, kemister och basårs-studenter har hittat hit genom åren.

 

Föreningen Energisystemteknologerna (Uppsala). Föreninge för studenter vid Civilingenjörsprogammet i Energisystem vid Uppsala universitet och SLU.

 

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala studenter, GRUS (Uppsala). Förening för alla som läser kandidatprogrammet eller någon av masterprogrammen i geovetenskap samt alla som läser någon kurs på Instutionen för Geovetenskaper.

 

iGem (Uppsala). Syntetisk biologi är det nya revolutionerande området för konstruktion av levande organismer. Det är vad vi studenter gör i teamet iGEM Uppsala universitet. Följ vår resa för att använda den biologiska världen för att skapa något som aldrig tidigare skådats.

 

 

Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister (Uppsala). IUPAK står för ”Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister” (föreningen Uppsala Akademiska Kemister) och vi sektionen för kemi kandidat- och masterprogrammen vid Uppsala universitet.

 

 

W-Sektionen

We Are W-Engineers (Uppsala). W-sektionen är en sektion som representerar studenterna på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik samt även Masterprogrammet i vattenteknik. W-sektionen arbetar genom WAWE, We Are W-Engineers, som utgörs av en grupp underbara engagerade studenter. 

VÄRMLANDS LÄN

Ung Forskningsverksamhet i Karlstad (Karlstad)

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

 

Chalmers Autonomous Systems and  Electronics – CASE. (Göteborg). CASE är ett  makerspace på Chalmers tekniska högskola  som har målet att  öka intresset och förståelsen  för elektronik, teknik och mekanik. Medlemmar i Chalmers studentkår, tidigare medlemmar i Chalmers studentkår samt anställda på Chalmers tekniska högskola kan ansöka om medlemsskap.

 

Chalmers Coding Club (Göteborg). Kul att ni hittat hit till oss!! 💻 Vi är Chalmers Coding Club, en ideell förening vars syfte är att främja intresset för tävlingsprogrammering. Vi riktar oss främst mot studenter vid Chalmers Tekniska Högskola, men vem som helst är välkommen att delta på våra evenemang! 💫 Föreningen arbetar för att öka kunnandet inom tävlingsprogrammering och skapa tränings- och tävlingsmöjligheter samt mötesplatser för personer intresserade av tävlingsprogrammering. Bli medlem här!

 

Chalmers Robotförening (Göteborg). Vi är ett medlemsdrivet makerspace beläget på Chalmers universitetscampus. Vår organisation är ideell och en del av Chalmers Studentkår men du behöver inte vara student vid Chalmers Högskola för att bli medlem hos oss, vi är öppna för alla.

 

 

Hjernverket Science Club (Borås). Hjenrverket Science Club är en förening öppen för alla elever på Bäckängsgymnasiet. Föreningen annordnar olika aktiviteter för att främja eleverna på Bäckängsgymnasiet.

Lindholmens Makerspace (Göteborg). Föreningens syfte är att främja intresset och kunnandet inom teknik. Föreningen är baserad på Chalmers tekniska högskola och alla intresserade kan bli medlemmar. 

 

Molekulföreningen (Göteborg). Molekulföreningen är en förening som verkar för att inspirera L M Engströms elever till fortsatta studier inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen genom en kombination av sociala och ämnesrelaterade aktiviteter. Förening kopplad till L M Engströms gymnasium i Göteborg.

 

Franklins Science Club (Mölndal). Franklins Science Club är en gymnasieföreing för elever på Franklins Gymnasium i Mölndal.

iGem team Gothenburg (Göteborg). iGem team Gothenburg är ett lag som består av studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet. Laget tävlar i iGems tävling i syntetisk biologi.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Elektronikföreningen Admittansen (Linköping). Admittansen är en idéell elektronikförening i Linköping som är öppen för studenter, alumner och anställda vid Linköpings Universitet.

 

LiU iGEM (Linköping). LiU iGEM är en studentförening vid Linköpings universitet. Varje år skickar vi ett team av studenter för att tävla i den årliga iGEM-tävlingen

 

Sektionen för teknisk biologi (Linköping). Förening för studenter inom programmen Teknisk biologi och kemisk biologi vid Linköpings universitet. 

 

Naturvetenskapliga Sällskapet (Linköping) har funnit sedan 1814 på Katedralskolan i Linköping. Medlemskapet är öppet för elever på Katedralskolan.

Cathedralis Scientia (Linköping). Föreningen är öppen för elever på Katedralskolan i Linköping.

CNG Science Club (Finspång). CNG Science Club är en förening på Curt Nicolin Gymnaiset i Finspång som är öppen för elever på skolan.