Vetenskaplig metodik

Ditt gymnasiearbete ska vara någon form av forskning eller undersökning. Då behöver du en metod för att göra detta, nämligen den vetenskapliga metoden. Denna metod kan förenklat beskrivas så här:

  1. Utgå från tidigare kunskap.
  2. Formulera en testbar hypotes.
  3. Lägg upp ett kontrollerat experiment.
  4. Samla in data.
  5. Tolka resultaten (Härifrån behöver man kanske gå tillbaka till steg 3 och hitta en ny metod).
  6. Dra slutsatser baserat på egna resultat och tidigare forskning (Härifrån kan man gå tillbaka till steg 2 och formulera en ny hypotes).

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en generell metod och just ditt experiment kanske behöver en annan metod. Fundera själv över hur vi vet allt vi vet. Vilka metoder ligger bakom de upptäckterna.