Regeneron International Science and Engineering Fair, Regeneron ISEF är världens största utställning och tävling för tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar. Varje år deltar tiotals miljoner ungdomar från över 75 länder och regioner i deltävlingar till Regeneron ISEF. Av dessa är det endast runt 1800 tar sig hela vägen till finalen i USA för att tävla om en prissumma på närmare 5 miljoner dollar. Utöver själva tävlingen anordnas dessutom olika sociala och vetenskapliga aktiviteter där finalisterna får chansen att inspireras och knyta nya kontakter.

En jury bestående av forskare, specialister och representanter från akademi, näringsliv och myndigheter intervjuar utställarna och bedömer projekten efter bland annat vetenskaplighet, kreativitet och tydlighet. Runt 1000 personer, alla med minst en Ph.D. eller 6 års relevant yrkeserfarenhet, deltar i juryarbetet. Regeneron ISEF tillämpar ett strikt vetenskapligt och etiskt regelverk kring de projekt som tillåts delta.

Regeneron ISEF arrangeras av organisationen Society for Science and the Public.

Regeneron ISEF 2022 hålls i Atlanta, Georgia, 8-13 maj.

Regeneron ISEF hemsida

Presskit från Intel ISEF 2019

Forskningslandslagets reseblogg från ISEF

Vetenskapliga projekt på tema vatten och vattenfrågor tävlar i Stockholm Junior Water Prize (SJWP) under World Water Week i augusti. Syftet med priset är att uppmuntra unga människor att engagera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt.

Ämnet ska handla om livsmiljö och livskvalitet kopplat till vattenfrågor, t ex vattenresurser, vattenhantering, vattenkvalitet, vattenmiljö, avloppsfrågor eller vattenskyddsfrågor. Projektet kan utföras inom vilket ämne som helst och bedöms på relevans, kreativitet, metod, ämneskunskaper, praktisk färdighet, rapport och presentation.

I SJWP kommer ungdomar från runt 35 länder under fem dagar till Stockholm för att delta i ett program med en mix av vetenskap och roliga aktiviteter. Deltagarna får träffa kungligheter och blir introducerade för toppersoner inom vatten och hållbarhet från hela världen. Förstapris i Stockholm Junior Water Prize är 15 000 USD samt en glasskulptur. Ett Diploma of Excellence på 3 000 USD delas också ut.

SJWP arrangeras av SIWI och är  komplement till Stockholm Water Prize. Tävlingen hålls 28 aug – 1 sep 2022. Xylem är officiell sponsor.

SJWP på SIWI:s hemsida

Forskningslandslagets reseblogg från SJWP

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) är EM i forskning för ungdomar och en veckas utställning som årligen arrangeras i ett EU-land. På EUCYS får stipendiaterna får chans att vinna olika priser och tillfälle att möta Europas främsta forskare och andra engagerade ungdomar.

150 ungdomar från 39 länder är med och tävlar om kontantpriser värda €62,000 och över 20 andra priser inkluderat platser på världskända forskningsforum och konferenser.

EUCYS är ett EU-projekt och flyttar runt i olika EU-länder med olika värdorganisationer varje år.

Tävlingen hålls i Leiden, Nederländerna 12-18 september 2022.

EUCYS 2021 hemsida

Om EUCYS på EU-kommissionens hemsida

Forskningslandslagets reseblogg från EUCYS

Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) arrangeras av The Hong Kong Federation of Youth Groups (HKFYG).

GYSTB är en internationell tävling i kemi, biologi, fysik och ingenjörskap som lyfter ungas vetenskapliga prestationer och innovationer och erbjuder en plattform för ungdomars kreativitet och vetenskapliga utbyten.

Tävlingen hålls digitalt 2022.

GYSTB hemsida