Darya Aspromonti

18 år, Stockholm, Biologi

Vad handlar ditt projekt om?
Projektet handlar om fytoremediering, alltså användandet av växter för extrahering, nedbrytning eller stabilisering av föroreningar i miljön. T ex kan ytvatten förorenas av den mycket giftiga tungmetallen bly när den sköljs med av regn från bland annat byggplatser och smältverk. I mitt experiment undersöker jag effekten av olika temperaturer på vattenväxten Elodea canadensis, som kan ackumulera bly från både vatten och jord, för att undersöka växtens potential som ”fytoremediator” i olika klimat.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag hoppas komma in på läkarlinjen. Min framtidsdröm är att fortsätta med forskning efter att ha blivit legitimerad, men även kunna vara till hjälp på andra sätt om något som pandemin i år skulle inträffa igen. Forskningsområdet är jag fortfarande osäker på, vi får se!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Det viktigaste är att bara försöka. Våga kontakta institutioner om du behöver det, och sen våga göra ditt bästa i Utställningen Unga Forskare! Tro mig, du kan inte veta om det räcker tills du har försökt. Glöm dock inte att planera i förhand så att du inte skriver allting på en gång…

Debdut Sengupta

16 år, Trångsund (Stockholm), Matematik

Vad handlar ditt projekt om?
I mitt projekt har jag studerat periodicitet av decimaltal genom att söka efter samband mellan bråks nämnare och dess period. Det här sambandet är något som kan verka slumpmässigt vid första anblick, vilket kan verka förvånansvärt med tanke på hur strukturerad den matematiska världen egentligen är. Trots det så kunde jag, genom att studera flera exempel med hjälp av programmering, upptäcka fyra samband för periodicitet av decimaltal, samband som jag därefter bevisade algebraiskt. Med hjälp av dessa kan man ta reda på perioden av ett godtyckligt bråk om man vet perioden av nämnarens primtalsfaktorer.

Vad har du för framtidsplaner?
Till hösten kommer jag att börja årskurs 3 på gymnasiet, och vid sidan av studierna kommer jag fortsätta fördjupa mina kunskaper i matematik och särskilt talteori. Detta dels för att jag vill kunna fortsätta utveckla min studie, men även för att jag har ett stort intresse för ämnet. I framtiden vill jag studera matematik på universitet, och sedan fortsätta med forskning inom matematik och dess tillämpningar i samhället. Idag finns det flera frågor och fenomen som konfunderar matematiker världen över, och att få möjligheten att arbeta med sådana frågor skulle vara fantastiskt.  

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Jag går just nu i årskurs 2, och ett generellt tips som jag kan ge till alla som är intresserade av att bedriva naturvetenskaplig forskning skulle vara att verkligen hitta ett område som man vill veta mer om, ett område som man brinner för, och sedan basera sitt projekt på det. Under forskningsprocessen händer det ofta att man stöter på hinder och inte vet hur man ska ta sig runt ett problem, och om man då inte är intresserad av projektet kommer det vara svårt att fortsätta. Intresset ger en mer motivation att fortsätta arbeta hårt.

Edit Vennberg

18 år, Salem (Stockholm), Neurodidaktik som är en kombination av neurovetenskap och didaktik.

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt handlar om hur kunskaper om hjärnan kan användas i matematikundervisningen samt om dessa har implementerats i förskoleklassen.

Arbetet består av två delar, dels en deskriptiv analys av forskningsläget utifrån en litteraturstudie, dels en enkätundersökning bland förskoleklasslärare. 

Vad har du för framtidsplaner?
Jag har tänkt plugga vidare, antingen ett civilingenjörsprogram eller ett kandidatprogram i matematik. Min framtidsdröm är att forska och undervisa inom något matematikrelaterat ämne.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Välj ett ämne som du brinner för, gör en tidsplan och arbeta metodiskt. Även om du har valt det roligaste ämnet som finns, kommer det troligtvis vara jobbigt ibland, den viktigaste faktorn för att lyckas är därför ihärdighet.

Erika Eriksson

19 år, Mörrum, Biologi/biokemi.

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt handlar om artsammansättningen bland Östersjöns växtplankton. Det har sin grund i den akuta tiaminbrist som drabbar många organismer i våra ekosystem och har därifrån utvecklats till en undersökning, där jag utreder i vilken utsträckning Östersjöns växtplankton kan tillverka tiamin.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag ska påbörja ett kandidatprogram i biologi vid Lunds universitet, sedan får jag se vart det tar mig. Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt, jag har inte ännu hittat min drömkarriär.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Våga söka stöd hos andra! Dina klasskamrater, familj och vänner kan alltid ge bra stöd. Även om de kanske inte har de ämneskunskaper som krävs för ditt arbete kan de ge intressanta och utvecklande synvinklar på det. Och vet du vad? Bestäm dig nu för att du ska anmäla dig till Utställningen Unga Forskare och ha det som en morot, det hjälper dig att skapa en tydlig målbild!

Gustaf Utterström

19 år, Helsingborg, Kemi

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt kretsar kring en ny metod för återvinning av gammal elektronik eller så kallat elektronikskrot. Genom att använda syror för att oxidera och elektricitet för att reducera kan det mest dyrbara i använd elektronik återvinnas, nämligen metallerna.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill arbeta vidare med mitt projekt och optimera metoden ytterligare. Var detta skall ske är något som jag i nuläget undersöker. Att ta mitt projekt till nästa nivå och arbeta vidare med det i framtiden hade varit väldigt roligt. 

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Mitt tips till er som skall skriva ett gymnasiearbete i framtiden är att tänka enkelt. Försöka hitta något som går att utföra praktiskt på skolan och inte blir allt för teoretiskt. Då kommer projektet bli mycket roligare att genomföra och antagligen också bättre.

Hanna Ekhage

19 år, Mölndal, Medicin

Vad handlar ditt projekt om?

Jag, Isabelle och Sofia har tillsammans utvecklat en inhalator som ska kännas lättare för användaren att ta med och använda sig av. Vi gjorde en enkätundersökning där vi kollade vad olika målgrupper tyckte om sina, eller sina anhörigas, inhalatorer och vi tog inspiration av dessa svar samt befintliga inhalatorer om hur man kan få en så bra inhalator som möjligt. Sedan utvecklade vi en inhalator som vi kallade för Venti och denna är gjord så att den ska vara smidig att ta med, samtidigt som den är så pass snygg att användaren ska tänka på den som en accessoar snarare än en konstant påminnelse om sin sjukdom. Vi vill inte att någon ska behöva skämmas för sin sjukdom!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att gå Tekniksprånget till hösten och hoppas på att jag får ha min praktik på ett företag som arbetar mycket med teknik, då det är något jag tycker är väldigt spännande och roligt att lära mig mer om. Får jag ingen praktikplats via Tekniksprånget så blir det nog att jag påbörjar en civilingenjörsutbildning på Chalmers till hösten istället, vilket jag i annat fall hade väntat med ett år.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt tips till de som ska påbörja sitt gymnasiearbete nu är att komma igång tidigt. Jag såg i min egna gymnasieklass hur flera blev stressade när inlämningsdatum närmade sig, medan min grupp kunde ta det ganska lugnt genom hela arbetsprocessen eftersom vi påbörjade vårt arbete tidigt, istället för att utnyttja gymnasiearbetstiden som rast…

Isabelle Eén

18 år, Mölnlycke, Medicin

Vad handlar ditt projekt om?

Jag har tillsammans med Sofia Westergren och Hanna Ekhage utvecklat och designat en inhalator. Vi fördjupade oss även i vad astma är, för att få en uppfattning om gruppen som använder inhalatorer. Vårt mål med projektet var att utveckla en produkt som både är funktionell och även designmässigt diskret. Anledningen är att detta är ett problem inom läkemedelsindustrin då många patienter inte tar sin medicin som de ska.  En av faktorerna till detta är att patienterna inte vill visa att de använder medicin, eftersom det kan dra blickar till dem. Genom att göra en diskret inhalator kan användningen öka. Ingen ska behöva skämmas för sin sjukdom! 

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att studera vidare med inriktning produktutveckling eftersom det är något som jag har intresse för.  Genom produktutveckling och design vill jag kunna ta fram produkter som har ett hållbart, funktionellt och miljövänligt syfte.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Gör en tidsplan där du skriver upp vad du behöver göra inom en viss tid och följ upp regelbundet, så ser du om du lyckades med målen. En tidsplan är ett mycket bra hjälpmedel som kommer att hjälpa dig att få en tydlig uppfattning av vad du behöver göra och när.

Johannes Kron

18 år, Göteborg, Fysik

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt har för mig primärt handlat om att lära mig om vetenskaplig metodik och lära mig om datorsimuleringar av fluider och gaser. Det problem som vi arbetat med där vi tillämpat dessa verktyg handlade om hur stort luftmotstånd en cyklist som cyklar bakom en annan cyklist upplever vid olika relativa positioneringar av cyklisterna.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag hade tänkt läsa Teknisk fysik på Chalmers nu till hösten och något mer långsiktigt funderar jag på att doktorera för att sedan se vad som händer efter det.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Förstå det du håller på med, då blir det mycket lättare att förstå vad som händer när det inte går som man tänkt sig; svarta lådor är otrevliga att ha att göra med när de inte fungerar. Därför är mitt tips att samtidigt som något verktyg införs i projektet så försöker man lära sig hur det fungerar på en så djup nivå som man rimligtvis kan hinna med att göra. Det här har hjälpt oss mycket och jag skulle önskat att vi använt oss av detta i större utsträckning.

Julia Mårtensson

17 år, Vellinge. Kemi och materialvetenskap

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt handlar om att framställa plast från gluten och kol i olika koncentrationer för att undersöka egenskaperna hos dessa olika material. Egenskaper som undersöktes var bland annat elasticitet, vattenabsorption, utseende i elektronmikroskop och brandhärdighet. Målet var att se vilken koncentration kol som gav de bästa egenskaperna samt att undersöka om dessa bioplaster skulle kunna ersätta oljebaserad plast.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att läsa datateknik och kurser i kemi vid sidan om. I framtiden vill jag fortsätta forska, helst inom ett område där man kombinerar kemi med datorkraft.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Det viktigaste är att göra ett projekt inom ett område som du verkligen tycker om och vill lära dig mer om. Om du vill kan du även kontakta forskare eller doktorander på något universitet. De kommer bara tycka det är jätteroligt med teknik- och naturvetenskapsintresserade ungdomar! Våga fråga om hjälp och framför allt: ha kul. Gymnasiearbetet är en fantastisk möjlighet att få lära sig en massa om något som man verkligen är intresserad av och ju mer du lär sig desto roligare blir det, enligt min erfarenhet.

Julia Qiu

18 år, Västerås, Naturvetenskap

Vad handlar ditt projekt om?
En jämförelse i luftkvalitén i städerna Västerås, Peking och Jerusalem, samt hälsoriskerna.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill jobba ett tag. Vad gäller längre framåt har jag däremot inte lyckats bestämma mig än. Tycker många områden verkar kul, och vill gärna forska i framtiden!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Avgränsa arbetet och ha en tydlig frågeställning. Det ger en struktur i arbetet och resultat och diskussion blir mer säkra och tydliga när syftet är koncist. Viktigt är också att jobba med något du tycker är intressant och kul!

Laetitia Bergsmo

18 år. Västerås , Naturvetenskap

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt som jag gjort tillsammans med två andra medlemmar i landslaget (Maja Holmgren och Julia Qiu) handlar om luften och de föroreningar som vi utsätts för. Vi åkte på fältstudieresor till Peking och Jerusalem och har då kunnat mäta luften med hjälp av en liten luftmätare. Vi har jämfört luftkvaliteten utifrån fyra olika föroreningar. Resultaten visade att luften är som värst i Peking och bäst i Västerås och de lärdomar vi tar med oss är hur viktigt det är att minska trafiken inte bara för global uppvärmning utan även för vår hälsa. 

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att börja studera i Stockholm och min förhoppning är att jag kan fortsätta finna uttryck för mitt vetenskapliga intresse på sätt som kan bidra till samhället. Detta är även min dröm för framtida arbetslivet att som ingenjör kunna lösa de problem vi möter som samhälle.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Våga anmäl dig till Utställningen Unga Forskare! Det kan aldrig skada att anmäla sig och även om du inte kommer med i landslaget kommer du lära dig så mycket på vägen. Det kommer finnas många andra intressanta projekt och inspirerande människor du kommer träffa på vägen som gör det otroligt värt att delta. 

Välj ett ämne som intresserar dig! Då du kommer arbeta mycket och länge med ditt projekt är det viktigt att arbeta med något som du brinner för och som är meningsfullt antingen för dig själv eller samhället i stort. Jobb är aldrig jobb om man tror på och intresserar sig för arbetet. 

Samarbeta med någon! Det har varit så hjälpsamt att arbeta i ett team och att ha några att bolla idéer med. De kommer alltid att komma med nya perspektiv och saker som du inte tänkt på och vice versa. Utan mina lagkamrater, Maja och Julia hade detta inte gått.

Lucas Dow

19 år Stockholm. Teknik och AI

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt handlar om att skapa ett AI-program som kan förutspå intrakraniell blödning (hjärnblödning) från CT skanner. Programmet använder sig av maskinlärning och neuralt nätverk för att över tid lära sig att diagnostisera bilder. Programmet uppnådde en precision på 83.16% med förmågan att prestera bättre om en mer kraftfull dator används.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill fortsätta plugga, antingen i Storbritannien eller här i Sverige. Jag vill plugga teknisk matematik eller datateknik. Jag kommer säkerligen fortsätta lära mig mer om AI på min fritid då jag tillbringat de senaste två åren med det.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Om du just nu går i årskurs 2 och funderar på att delta i Utställningen Unga Forskare nästa år så gör det! Det är ett bra sätt att lära känna elever som arbetar inom samma område som du. Jag tror det som de flesta känner är att det kan vara läskigt att presentera inför experter, och det förstår jag! Det är då viktigt att du läser på om ditt projekt och är redo på att besvara juryns frågor! Desto mer du vet, desto lugnare blir du!

Maja Holmgren

19 år, Västerås, Naturvetenskap

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt gymnasiearbete var en jämförelse av luftkvalitén mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås samt hälsokonsekvenserna av undermålig luftkvalité. Detta arbete skrev jag tillsammans med Laetitia Bergsmo och Julia Qiu, och det har varit en väldigt givande upplevelse.

Vad har du för framtidsplaner?
Det kommande året ska jag ta sabbatsår och hoppas på att kunna arbeta. I framtiden skulle jag vilja vara diplomat, eller arbeta inom ett område där man använder forskning eller liknande för att förbättra samhället.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Tips till personer i årskurs 2 är att skriva ett arbete om något som man intresserar sig av och att arbeta med personer med liknande ambitionsnivå som en själv.

Melvin Sellers

19 år, Lund, Kemi

Vad handlar ditt projekt om?
Vårt projekt handlar om att avlägsna mikroplast från vatten med hjälp av en metod som heter proteinavskumning.

Vad har du för framtidsplaner?
Till hösten ska jag läsa några kurser samt jobba. I framtiden tänker jag bli ingenjör.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Utnyttja det faktum att man får en handledare, ställ frågor. Det hjälpte oss enormt.

Niklas Engelhardt Önne

19 år, Stockholm, Fysik

Vad handlar ditt projekt om?
I mitt projekt har jag använt mig av ett område inom matematiken som kallas för kaosteori för att studera beteendet hos en viss typ av teoretiska partiklar, så kallade D-partiklar. Matematiskt kaos i ett system definieras som extrem känslighet för ursprungliga förhållanden, och genom en matematisk dualitet kan kaos i rörelserna hos D-partiklar användas för att beskriva gravitationen runt om och inuti svarta hål. Jag har använt och jämfört två olika metoder för att beräkna och analysera kaoset i ett system av D-partiklar för att få en ökad förståelse för hur denna dualitet kan användas för att studera kvantgravitation.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att påbörja ett kandidatprogram i fysik på universitetet. I framtiden hoppas jag kunna doktorera och bli forskare inom teoretisk fysik eller astronomi. Min absolut största dröm är att förstå hur universum fungerar på en fundamental nivå, och vad vi som mänsklig civilisation har för roll i det hela. Mer konkret så vore det fantastiskt roligt att få vara med och utveckla en matematisk teori som förenar den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Var nyfiken, och gör ett projekt om något som du brinner för. För att göra ett bra projekt behöver man inte ha upptäckt något nytt eller fått enastående resultat; alla resultat är viktiga inom forskning. Var inte rädd för att göra misstag, därför att det är så man lär sig. I värsta fall kan någon annan lära sig av dina misstag, och då har du fortfarande bidragit med någonting viktigt! Det absolut viktigaste är att ha tålamod och fortsätta trots eventuella motgångar, och jag förstår inte hur det ska gå till om man inte tycker det man gör är roligt.

Roseanna Lagercrantz

19 år, Stockholm, Medicin, onkologi (cancerforskning)

Vad handlar ditt projekt om?
Mitt projekt handlar om Merkelcellskarcinom, en mycket aggressiv hudcancer, varav ~80% av fallen har ett Merkelcellspolyomavirusgenom integrerat. Merkelcellspolyomaviruset kodar för T-antigener (små och stora) som binder till chaperonproteinet HSC70, medlem i värmechockproteinfamiljen 70. HSC70 stabiliserar budbärar-RNA (mRNA) bärande information om Dicer, ett enzym med avgörande roll för biogenes av mikroRNA. När T-antigener närvarar binder de till HSC70, innan HSC70 binder till Dicers mRNA – med medföljande effekt på dess proteinnivå. I våra experiment tystade vi gener för T-antigener samt uttryckte dem ektopiskt, för att observera effekten det hade på Dicer.

Vad har du för framtidsplaner?
Mina planer och min framtidsdröm inbegriper båda den forskning jag fått möjligheten att påbörja, vid sidan av universitetsstudier. Målsättningen är att fördjupa arbetet. För tillfället arbetar vår grupp med att fastslå mekanismen för hur HSC70 interagerar med Dicers budbärar-RNA. Vi kommer även undersöka hur Dicerproteinet är involverad i den selektiva processen av mikroRNA i MCPyV+ Merkelcellskarcinom, då nedreglering av Dicer ger utslag i en reducerande inverkan på specifika miRNA uteslutande (Satendra et al., 2020). Den funktionella betydelsen av Dicer vid tumörogenesis ska vi förhoppningsvis också studera.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Gör det du älskar och tänk både brett och specifikt!

Sofia Westergren

19 år, Mölnlycke, Medicin

Vad handlar ditt projekt om?
Ett problem inom läkemedelsindustrin är att många patienter inte tar sin medicin som de ska. En orsak är att mycket medicinsk utrustning bidrar med en negativ känsla samtidigt som den är otymplig att ta med sig. Många tycker dessutom att det är pinsamt att ta upp sin medicin och får mycket blickar och frågor. Därför har jag tillsammans med Isabelle Eén och Hanna Ekhage jobbat med att ta fram en snygg och funktionell inhalator. Vi har jobbat med att få fram en produkt som ingen ska skämmas för att använda samtidigt som den ska vara smidig att ta med sig och ta liten plats. Vårt mål var att ingen ska behöva skämmas för sin sjukdom!

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att studera till civilingenjör där jag hoppas på att kunna inrikta mig inom miljö- och klimatfrågor. Jag tycker att klimatet är ett viktigt och aktuellt ämne och vill därför jobba med att utveckla samhället och göra tekniken så miljövänlig som möjligt.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Mitt tips är att välja ett arbete som man verkligen tycker är kul! Om man har roligt under tiden så blir man mer motiverad att göra ett bra jobb.

Viktor Sundström

17 år, Göteborg, Fysik

Vad handlar ditt projekt om?
Projektet undersöker vad som händer när två personer cyklar nära varandra. Det är allmänt känt att det blir mindre luftmotstånd (och följaktligen lättare att cykla) för den bakre cyklisten, men det vi undersökt är mer exakt vad som händer ― hur mycket bättre olika positioner är jämfört med varandra. Vi tittade på vad som händer när cyklisterna legat på ett tusental olika relativa positioner och i olika hastigheter. Genom att köra vätskesimuleringar med dessa uppställningar gick det att kartlägga ungefär vilken luftmotståndsreduktion en cyklist kan förvänta sig vid olika positioner om den ligger bakom en annan.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag ska börja plugga Teknisk Fysik vid Chalmers. Målet är att också kunna fortsätta med olika sidoprojekt inom strömningsmekanik och jobba vidare med de kunskaperna jag fått under gymnasiearbetet. Drömmen är att fortsätta studera fysik tills dess att jag en dag kan signera allt med Dr. Sundström. 

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?
Var inte rädd för att försöka kontakta folk för att få hjälp med projektet. Hör av dig till någon som jobbar med ett snarlikt ämne vid något universitet, oftast finns det folk som är intresserade av att hjälpa dig, eller som iallafall kan ge dig några tips. Framförallt ska du försöka få hjälp med att utveckla en rigorös metod för att du ska kunna lita på dina resultat. Kontakter inom forskningsvärden kommer du ha glädje av under resten av din akademiska karriär, så passa på att börja söka dem redan nu!

Vivian Lu

19 år, Lund, kemi

Vad handlar ditt projekt om?

Vårt projekt handlade om att rena vatten från mikroplatser med hjälp av en metod som används för att rena t ex akvarier från organiskt material. Vi provade metoden på plaster.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag skulle vilja plugga till läkare, då jag har ett intresse för biologi och tror att det är ett väldigt givande yrke. Men jag gillar även fysik och matematik och skulle även kunna plugga industriell ekonomi. Det står för tillfället mellan läkarprogrammet och industriell ekonomi på Lunds universitet. Jag hoppas bli framgångsrik i vilket yrke jag än väljer och uppnå god ekonomisk frihet. Jag vill kunna köpa en Tesla!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Gör allting så tidigt som möjligt, tidigare än vad man tror. Det kommer att ge dig utrymme för oförutsedda problem som oundvikligt kommer att komma upp, och avsevärt mer tid till att finslipa ditt arbete och faktiskt bli nöjd med ditt arbete.

Zackarias Denguir

19 år, Lomma, Biologi, kemi, matematik och fysik

Vad handlar ditt projekt om?

Vårt projekt handlade om att rena vatten från mikroplatser med en ny metod, som ofta används för att rena t ex akvarier från organiskt material. Vi provade metoden på plast, och det ser ut att fungera.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag kommer troligen jobba kommande höst och sedan studera antingen teknisk fysik eller data.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Gör ditt projekt tillsammans med en kompis, och välj ett ämne du verkligen är intresserad av. Då blir det så mycket roligare. Tänk också på att dokumentera allt du gör noggrant under arbetets gång, vad du gör, tidpunkter osv, istället för att försöka komma ihåg i efterhand.