SVERIGES UNGA FORSKNINGSLANDSLAG 2019

Klicka på en bild för att läsa mer

Ålder: 19

Från: Göteborg

Tävlar på: ISEF och CASTIC 2019

Ämnesområde: Fysik

Projekttitel: Detecting Cherenkov radiation with a cellphone

Vad handlar ditt projekt om? I mitt projekt har jag undersökt om det går att detektera cherenkovstrålning med en mobiltelefon. Cherenkovstrålning är ett ljus som uppstår då en partikel rör sig snabbare än ljuset i mediet den befinner sig, och det används bland annat för att leta efter kosmiska partiklar och utveckla smidigare medicinska skanningsmetoder. Mitt projekt går ut på att utveckla en laboration som man i framtiden förhoppningsvis ska kunna integrera i gymnasieutbildning för att skapa kunskap och intresse för cherenkovvstrålning och för partikelfysik i allmänhet.

Vad har du för framtidsdröm? Jag vill fortsätta forska om partikelfysik och lära mig mer om hur man kan kombinera partikelfysik, medicin och rymdfart. Min slutgiltiga dröm är sedan att få forska kring mörk materia någon annanstans i världen och ägna mina dagar åt att lära mig så mycket fysik som bara möjligt, och utmana vad vi vet idag.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  De stipendieresor jag vann var, förutom ett meriterande tillägg på CV:t, framförallt väldigt utvecklande, och det jag fick lära mig om mig själv och om forskningsvärlden är det mest ovärderliga med priserna. Jag fick bättre självförtroende i min forskningsförmåga, vilket har gett positiva effekter redan på laborationerna på universitetet! Jag tvekar inte om att jag kommer dra nytta av det under min framtida karriär också.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Det viktigaste är verkligen att göra något man tycker är kul. På så sätt blir projektet bättre och din passion för det kommer löna sig mer än vad du tror! Mer konkret är mitt tips att jobba lite på projektet varje dag, då blir det mycket mer överkomligt än om man försöker göra massor på samma gång!

Ålder: 19

Från: Stockholm

Tävlar på: ISEF 2019

Ämnesområde: Astronomi

Projekttitel: Quantifying Asymmetries in Supernovae

Vad handlar ditt projekt om? I mitt projekt har jag studerat supernovor, vilket är massiva stjärnor som exploderar i slutet av sin livscykel. I samband med supernovaexplosioner bildas grundämnen, neutronstjärnor och svarta hål, dessutom formas stjärnor och planeter ur materialet som kastas ut. Genom att ta reda på mer om supernovor kan vi alltså få information om hur många andra fenomen i universum fungerar. Jag har genom att använda mig av numeriska simuleringar och programmering undersökt de asymmetriska egenskaperna i supernovaexplosioner, vilka man tror spelar en viktig roll i själva explosionsmekanismen. Jag har i mina studier kommit fram till flera olika resultat, bland annat att de tyngsta och innersta grundämnena som bildas i stjärnan är mest asymmetriska och har masscentrum med högst hastigheter. Dessutom tyder mina resultat på att det uppkommer en rotation i det utkastade materialet under explosionen, något som också kan kopplas till asymmetrierna.

Vad har du för framtidsdröm?   I framtiden vill jag jobba inom rymdmedicin och arbeta för att hitta lösningar på de fysiologiska påfrestningar som astronauter som ska spendera en längre tid i rymden behöver klara av. En resa till Mars tur och retur skulle ta nästan fyra år, och under den tiden utsätts astronauterna för allt från mikrogravitation och höga temperaturskillnader till strålning och isolering. Jag vill vara med och se till att vi klarar av dessa utmaningar. Drömmen vore självklart att få vara en av de som får sätta sin fot på månen eller Mars.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter? Resan jag vann till Intel ISEF var för mig en unik möjlighet som hjälpte mig att utvecklas både som person och som forskare. Nu har jag en bättre inblick i vad forskning innebär och hur det bedrivs på en internationell nivå, och jag har även fått en klarare bild av vad jag själv vill arbeta med i framtiden.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Mitt bästa tips är att välja ett ämne som du är passionerad kring och sedan bygga din frågeställning och ditt projekt utifrån det. Man kommer så mycket längre om gymnasiearbetet inte känns som arbete och om man har roligt under tiden!

Ålder: 19

Från: Lund

Tävlar på: EUCYS 2019

Ämnesområde: Kemi

Projekttitel: Metod för framställning av amyloidogena oligomerer

Vad handlar ditt projekt om? Alzheimers sjukdom drabbar miljontals människor varje år och en växande problem i vårt samhälle. Sjukdomen dokumenterades så tidigt som år 1906, trots detta dröjde det till år 2016 innan en sannolik teori på dess orsak lades fram. Mycket tyder nu på att det är en så kallad oligomer som orsakar celldöden i hjärnan, men forskningen på dess egenskaper är eftersatt på grund av problem med  framställningen. Tillsammans med min projektpartner Mattias Akke har vi därför utvecklat en metod för att på ett snabbt och enkelt sätt rena upp oligomerer. Förhoppningsvis kan metoden effektivisera grundforskningen på Alzheimers och liknande sjukdomar, vilket i sin tur kan underlätta vardagen för alla drabbade och dess anhöriga.

Vad har du för framtidsdröm?  I framtiden hoppas jag att få fortsätta arbeta med neurodegenerativa eller amyloidrelaterade sjukdomar, antingen med grundforskning eller i något av stegen för att hitta någon form av läkemedel. Forskningsfältet är otroligt stort och det finns verkligen mycket att lära!

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  Jag tror att resan till EMBL kommer öppna många dörrar och förhoppningsvis kommer vi få många intressanta kontakter! Ska verkligen bli intressant att besöka dem!

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Jag tror det viktigaste är att tänka utanför boxen och våga tänka stort. Arbetet kan ha grund i ett intresse eller vara något helt nytt. Jag tycker även att fler ska våga ta kontakt med universitet eller institut för att få tillgång till både redskap men också information!

Ålder: 19

Från: Stockholm

Tävlar på: ISEF 2019

Ämnesområde: Fysik

Projekttitel: Searching for Hidden Black Holes: An Investigation of Chaotic Regimes in Non-Linearly Coupled Harmonic Oscillators

Vad handlar ditt projekt om? Matematiskt sätt definieras kaos som ”extrem känslighet för initiala förhållanden”, vilket innebär att en liten förändring har enorma konsekvenser över tid. Jag har studerat sådant beteende i en matematisk modell, och upptäckt att överföring av energi mellan oscillatorer är en till synes fundamental del av kaotiskt beteende i denna typ av system. I nuläget undersöker jag huruvida tillväxten av kaos i systemet kan användas för att identifiera svarta hål i en teoretisk modell av systemet med en ytterligare rumsdimension.

Ålder: 19

Från: Stockholm

Tävlar på: CASTIC 2019

Ämnesområde: Data/IT

Projekttitel: The Development and Analysis of Cambrians

Vad handlar ditt projekt om? Arbetet fokuserar på att utreda huruvida det är möjligt att skapa realistiska digitala ekosystem med hjälp av artificiell intelligens. För att undersöka detta programmerade jag ett eget ekosystems-simuleringsprogram, med namn “Cambrians”, som basically skapar en massa digitala mikroorganismer som i sin tur, genom naturligt urval, utvecklas och bildar primitiva ekosystem. Sammanfattningsvis analyserar jag mitt program och jämför dessa data med data från riktiga ekosystem. Därpå konstaterade jag att Cambrians ‘ekosystem’ är för primitiva för att kunna kasseras som realistiska digitala ekosystem, men att det är möjligt att skapa realistiska ekosystem med liknande metoder som användes i Cambrians.

Vad har du för framtidsdröm?  Efter att ha programmerat och läst på otroligt mycket om artificiell intelligens för mitt gymnasiearbete, kan jag med säkerhet säga att det är AI jag vill arbeta med i framtiden. Miljöfrågan och världsfred är två frågor som ligger mig varmt om hjärtat, och jag är övertygad om att AI kommer bli en avgörande komponent i lösningen av de båda – å andra sidan förstår jag att det kan sluta i katastrof om AI görs på fel sätt. Min största vision att därför att bidra till att AI-utveckligen sker genom globalt samarbete med välbefinnandet hos världens invånare i fokus.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  Att vinna det mest prestigefyllda priset på CASTIC betyder otroligt mycket för mig. Det bevisar att det finns ett enormt intresse för AI och miljön i hela världen, vilket har motiverat mig att fortsätta med mitt projekt och att lära mig mer om AI. Jag har även fått många kinesiska kompisar som har inspirerat mig att lära mig kinesiska. Många experter anser att det idag sker en sorts AI-kapprustning mellan stormakterna, och en dröm skulle vara att få resa till Kina i framtiden och förhoppningsvis hjälpa till att lösa upp situationen.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Jag har sagt det här till alla som frågat mig denna fråga: Gör något du verkligen älskar. Ifall du gör det kommer du garanterat göra ett bättre arbete, men du kommer även bli bättre på något du är passionerad för – något du kommer kunna bygga vidare på senare! Välj inte något komplicerat och super-vetenskapligt bara för att… Välj något du faktiskt diggar först och ta det vetenskapliga senare… Det gjorde jag och titta hur bra det gick, haha!

Ålder: 19

Från: Lund

Tävlar på: EUCYS 2019

Ämnesområde: Kemi

Projekttitel: Metod för framställning av amyloidogena oligomerer

Vad handlar ditt projekt om? Alzheimers sjukdom drabbar miljontals människor varje år och en växande problem i vårt samhälle. Sjukdomen dokumenterades så tidigt som år 1906, trots detta dröjde det till år 2016 innan en sannolik teori på dess orsak lades fram. Mycket tyder nu på att det är en så kallad oligomer som orsakar celldöden i hjärnan, men forskningen på dess egenskaper är eftersatt på grund av problem med  framställningen. Tillsammans med min projektpartner Elsa Axby har vi därför utvecklat en metod för att på ett snabbt och enkelt sätt rena upp oligomerer. Förhoppningsvis kan metoden effektivisera grundforskningen på Alzheimers och liknande sjukdomar, vilket i sin tur kan underlätta vardagen för alla drabbade och dess anhöriga.

Vad har du för framtidsdröm?  Forskning är som att utforska en okänd djungel. Jag drömmer om att få leda vägen in i de snårigaste delarna för att hitta något oväntat. Eller bara för att bana väg för någon annan.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  Det har hjälpt mig bredda min förståelse av forskningsvärlden och jag har fått ovärderliga vänner för livet.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Våga försöka till 100%!

Ålder: 19

Från: Borås

Tävlar på: ISEF 2019

Ämnesområde: Astronomi

Projekttitel: Observation av 479 Capreras ockultation av HIP33753

Vad handlar ditt projekt om? Trots att NASA har upptäckt nästan 800 000 asteroider har endast ett hundratal av dem faktiskt blivit kartlagda. I mitt projekt har jag hjälpt till att kartlägga asteroiden 479 Caprera genom att göra ett observationsförsök av dess passage framför stjärnan HIP33753 den 10 december 2018. Då dessa händelser, som kallas för ockultationer, är mycket lokala och korta tidsmässigt (ca 10s) på grund av asteroidens smala skugga på jorden var jag tvungen att åka ut en vardag mitt i natten och sätta upp all utrustning 1h bilfärd ut i skogen. Även om jag faktiskt misslyckades att se ockultationen i sig så kunde jag använda min data om vart asteroiden inte är för att skapa, med hjälp av data från amatörastronomer som observerade samma händelse från Japan, en tvådimensionell bild av den innan icke-kartlagda asteroiden. Utifrån den insamlade datan gick det även att komma fram till slutsatsen att HIP33753 kan vara en dubbelstjärna, alltså två närliggande stjärnor.

Vad har du för framtidsdröm?  Jag vill bli astronom. Att få jobba med att studera och kartlägga himlavalvet är en obeskrivlig magi, allt vi finner i rymden är så otroligt vackert. Kanske kommer jag jobba som hjälpastronom vid ett större teleskop, eller något mer teoretiskt, som att studera exoplaneter, supernovor, svarta hål, mörk materia eller något annat häftigt – så länge det handlar om rymden är jag nöjd. Ska jag verkligen visionerna stort så vill jag gärna upptäcka något riktigt vackert därute – vare sig det är ett nytt ännu okänt rymdobjekt som ett maskhål eller kanske spår av annat intelligent liv. Tänk vad en sådan upptäckt skulle kunna inspirera oss små människor på jorden!

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  För min del öppnade resan till USA upp ögonen för hur otroligt internationell forskningen verkligen är, och hur man som forskare har kollegor från alla möjliga platser och kontinenter. Jag finner nu idén om att studera utomlands långt mer tilltalande, och forskning verkar inte längre lika skrämmande och avlägset.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Avgränsa ditt område du ska studera så mycket du bara kan – stora komplicerade arbeten ger oftast bara tvetydiga resultat. Fokusera istället på att göra allting riktigt bra med en så väl utförd metod som möjligt – men glöm inte att motivera varför det du gör är häftigt och relevant. Var inte heller rädd för att pröva själv – då lär man sig som bäst och får bättre koll på arbetet om man vill presentera och tävla med det.

Ålder: 19

Från: Halmstad

Tävlar på: SJWP och EUCYS 2019

Ämnesområde: Teknik

Projekttitel: Avsaltning för industriell tillämpning mha högtempererad restvärme

Vad handlar ditt projekt om? Jag har utvecklat en ny avsaltningsmetod som använder sig av restvärme från tunga industrier för att rena havsvatten. Eftersom man använder sig av restvärme som energikälla kostar det ynka 60 öre att rena 1000 liter vatten med min teknik. Industrier använder ca 50% av allt vatten i EU och hela 66% i Sverige så ifall fabriker hade blivit mer självförsörjande hade vattnet räckt till oss människor.

Vad har du för framtidsdröm? Min dröm är att arbeta med avsaltning av havsvatten på heltid, som VD för mitt eget bolag.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter? Jag har mött många intressanta människor och fått ett stort kontaktnät inom min bransch, VA.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Begränsa dig inte bara till att göra ett bra gymnasiearbete. Gör något du brinner för, och gör något du kan arbeta vidare med även efteråt, t ex på universitet.

Ålder: 18

Från: Leksand

Tävlar på: EUCYS 2019

Ämnesområde: Biologi

Projekttitel: Bönbaggens ovopositionering över fyra generationer

Vad handlar ditt projekt om? I mitt projekt har jag undersökt vilken av bönorna, mungbönor eller adzukibönor, bönbaggen föredrar att lägga sina ägg på och om det kommer ske någon förändring för äggläggningen på de olika bönorna i samband med att nya generationer föds. Metoden har gått ut på att föda upp 4 generationer som är uppfödda ur mungbönor samt fyra generationer som är uppfödda ur adzukibönor. Vid varje generation har äggen räknas för att sedan  kunna ta fram ett resultat. Resultaten visar att både bönbaggar uppfödda ur mung- och azukibönor föredrar att lägga sina ägg på mungbönor, slutsatsen visar att bönbaggens ovopositionering också kan bero på, näringsvärdet på bönorna, inavel, genetiska urvalet samt val av metod.

Vad har du för framtidsdröm?  Jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med men jag vet att jag vill plugga biologi.

Vad tror du platsen i landslaget betyder för dina framtida möjligheter?  Resan har gett mig stor erfarenhet. Jag har lärt mig presentera mitt arbete både muntligt och skriftligt på engelska samt lärt känna massor av spännande människor runt om i hela världen.

Vad är ditt bästa tips till de elever som går i trean nu och vill lyckas med samma sak som du? Arbeta med något som du själv tycker är kul! Eftersom man lägger ner så mycket tid på det är det viktigt att man gillar det man gör.