Albin Sjögren

19 år, Lund. Astrofysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Att analysera stabiliteten hos ett multipelstjärnsystem. Det är grundforskning med moderna tekniker som vi hoppas kan öppna för ytterligare forskning inom trekropparproblemet och stjärnkinematik.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill läsa astrofysik och forska inom AI. Allra viktigast för mig är dock att vara med min flickvän.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Bli inte avskräckt om något verkar ovanför din nivå, om du undrar kring något så bara börja söka, informationen är oftast lättillgänglig och även om du inte väljer att jobba med exakt vad du ville från början så kommer processen ha gett nya mer grundade ideer för intressant forskning. Våga testa något stort, även om det verkar hopplöst så kan man lösa allt med tillräcklig motivation och tid.

Alice Heiman

18 år, Stockholm. Kemi och programmering. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Jag och Alicia mätta luftföroreningar i Stockholms tunnelbana med PM2.5 och UFP-sensorer som vi lånat från Open Seneca och Stockholms universitet. Vi gjorde mätningar på 20 stationer och såg att inomhusstationerna hade högre PM2.5-nivåer medan utomhusstationerna låg högre på UFP-koncentration.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska resa runt i Europa och frilansa för att få nya erfarenheter. Sedan vill jag läsa beräkningsfysik utomlands.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Det kan kännas läskigt att gå in i ett stort projekt, men lita på dig själv och följ den väg som känns mest spännande! Var inte rädd för att göra om eller testa en ny väg, det är det som är det spännande med forskning; man vet aldrig var man kan hamna!

Alicia Larsen

20 år, Stockholm. Kemi och programmering. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

 Vi undersökte luftföroreningar i Stockholms tunnelbana. Vi mätte och analyserade partikelhalter och jämförde olika stationer.

Vad har du för framtidsplaner?

 Jag ska flytta till Nederländerna för att läsa datavetenskap! Jag ska också skaffe en cykel och njuta av alla tulpaner.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

 Gymnasiearbetet är en utmärkt chans att utvecklas! Du håller själv i tyglarna och kan därför välja det ämne som just du finner intressant. Mitt bästa tips är därför att ta vara på tiden och utforska något spännande samtidigt som du har tillgång till personlig handledning!

Andreas Törnkvist

18 år, Kimstad. Matematik och fysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

 Vi simulerar och visualiserar vad som händer när du tittar ut över ett landskap. Vi har utvecklat ett program som använder geodata för att räkna ut hur långt man kan se från en given utsiktspunkt och visar det på en interaktiv karta.

Vad har du för framtidsplaner?

 Jag vill fortsätta inom teknik och ingenjörskap, utforska världen runtomkring mig och kanske även göra den lite bättre! Jag ska göra lumpen och därefter fortsätta studera.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

 Välj ett ämne som du faktiskt är intresserad av. Gymnasiearbetet är en superbra möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du själv tycker är intressant, viktigt och roligt. Om du gör ett arbete om något du brinner för kommer det kännas mycket lättare och det kommer förmodligen även bli mycket bättre.

Arvin Björkgren

19 år, Umeå. Medicin. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Fördelar och nackdelar med olika röntgenmodaliteter inom bröstradiologi. Jag har jämfört projektionell mammografi, digital brösttomosyntes och bröstdatortomografi.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill studera medicin.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips till dig som ska skriva ditt gymnasiearbete är att välja något du är intresserad av. Ta kontakt med folk som inspirerar dig!

Filip Jädersten

18 år, Stockholm. Matematik. Tävlar i Global Youth Science And Technology Bowl

Vad handlar ditt projekt om?

Rotationsplacering och matematiska mönster. Vårt projekt har framförallt haft fokus på matematik och programmering men även grafisk design, när det kom till hur vi bäst skulle presentera våra resultat.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska ta ett sabbatsår, därefter ska jag läsa teknisk fysik. Fysik är det skolämne som intresserar mig mest och jag ser fram emot att lära mig mer.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Jobba inte ensam. Välj vad ni vill jobba med tidigt, för att ha mer tid att utveckla idén eller ändra den om ni vill. Välj något ni bryr er om och tar seriöst, för att om ni lyckas skriva en bra rapport, så kommer andra också göra det.

Hugo Backlund

19 år, Stockholm. Matematik och datavetenskap. Tävlar i Global Youth Science And Technology Bowl

Vad handlar ditt projekt om?

Rotationsplacering, vilket vi först lärt oss om i en Youtube-video. Vi kvantifierade konceptet och utförde två experiment för att hitta mönster.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska ta ett sabbatsår och söka internships på företag jag är intresserad av. Därefter vill jag läsa datavetenskap på KTH eller LU.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Välj ett ämne som du tycker verkar roligt, och var inte rädd för att det kan kännas för ambitiöst. Börja i god tid så att du kan se till så att du är väl påläst, hanterar koncepten som är relevanta och producerar den bästa möjliga rapporten. Men gör det inte ensam, gör det med en kompis som du fungerar bra med och som delar din passion för arbetet. Och till sist; skicka in till Utställningen Unga Forskare! Oavsett om man vinner eller inte så får man möjligheten att få feedback och prata med forskare inom ens ämne.

Kevin Bruseby

19 år, Linköping. Biologi. Tävlar i VM i vattenfrågor

Vad handlar ditt projekt om?

Vi studerade skillnaden i hur mycket vatten som krävs för hydroponisk jämfört med traditionell odling. Jordbruk är den största orsaken till vattenbrist i världen.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill bidra till en hållbar värld genom att dokumentera mitt arbete genom fotografi. Jag vill arbeta inom biologi eller fysik men är alltid öppen för nya möjligheter.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Välj ett ämne som genuint intresserar dig, då detta gör det lättare att finna drivkraft under projektets gång. Det är även en enorm fördel att göra en detaljerad tidsplan redan från början samt vara ute i god tid med praktiska moment då det spar väldigt mycket tid och energi.

Love Sundin

19 år, Linköping. Organisk kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi syntetiserade kurkumin, en polyfenol som finns i gurkmeja, och di-meta-metoxikurkumin, som är en analog till kurkumin och vars egenskaper är relativt okända. Sedan jämförde vi ämnenas potential som antioxidanter och fann att kurkumin hade en signifikant högre antioxidativ effekt.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska läsa molekylärbiologi på LU. I framtiden vill jag forska på de molekylära mekanismerna bakom mänskligt åldrande.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Välj en frågeställning som ingen vet svaret på. Det leder ofta till att arbetet blir mer intressant och gör större nytta. Dessutom blir projektet ofta mer avancerat och lärorikt. Att kontakta ett universitet, en myndighet eller ett företag kan också vara ett sätt att få göra ett mer avancerat arbete.

Lovis Bergstrans

18 år, Uddevalla. Biologi. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Det handlar om människans påverkan på marina ekosystem och inkluderar både biologi och dataanalys. Jag har undersökt hur förändringar i nederbörd enligt olika klimatscenarier skulle påverka risken för överbelastning på ett reningsverk i Lysekil. Utifrån detta har jag kunnat beräkna hur mycket extra näring som skulle släppas ut från verket i framtiden.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag känner mig väldigt inspirerad att bli forskare. Jag planerar att läsa bioteknik för att kunna arbeta med miljöproblem och lösningar.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Försök bygga upp dina egna undersökningar. Det kan vara svårt att försöka hoppa in i ett forskningsområde, så oinsatt som man ofta är. Då kan studier vara bra som inspiration, men genom att utveckla sin egen studie från grunden, med egna mätningar och uträkningar, så förstår man mycket bättre vad man faktiskt håller på med, var det kan bli fel, och får dessutom jobba kreativt och med problemlösning vilket är väldigt roligt och utvecklande.

Marcus Lord

19 år, Stockholm. Teknik. Tävlar i Global Youth Science And Technology Bowl

Vad handlar ditt projekt om?

Jag byggde en vätgasgenerator för att undersöka hur effektiv produktionen av vätgas är och dess inverkan på samhället. En ren vätgasgenerator producerar väte- och syrgas genom elektrolys.

Vad har du för framtidsplaner?

Att studera till civilingenjör på KTH och senare arbeta för världsledande techföretag.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Gör ditt gymnasiearbete inom något du är riktigt intresserad av. Det blir både roligare och enklare att undersöka något man har ett intresse för.

Moltas Lindell

18 år, Kimstad. Matematik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Att beräkna hur långt man kan se från utsiktspunkter i Sverige. Tillsammans med Andreas skapade jag ett program som simulerar utsikten från vilken given punkt som helst. Vi räknade ut från vilken punkt i Sverige det går att se allra längst.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska göra lumpen, sedan vill jag ta en Master of Science.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Jag tycker att det absolut viktigaste är att göra ett projekt inom ett område du är intresserad av. På så sätt blir det intressantare och roligare att genomföra arbetet då det är lätt att hitta motivation att fortsätta.

Simon Holmqvist

18 år, Lund. Astrofysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi simulerade och undersökte mönster i de kaotiska omloppsbanorna i ett stjärnsystem med tre stjärnor, och kom fram till att systemet inte kommer att kollapsa. Vi utvecklade två program för att göra detta, och båda programmen kan användas av den som vill studera eller simulera omloppsbanor.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill studera flyg- och rymdteknik på KTH, därefter gå vidare till industrin. Jag är fascinerad av raketer och vill gärna arbeta med det.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Börja med en väldefinierad grundidé som leder till ett tydligt resultat. När du har säkerställt att den grundidén fungerar kan du börja bygga ut med mer intressanta saker. Det blir otroligt mycket roligare att arbeta om det känns som att man gör stadiga framsteg mot ett klart mål.

Simon Lilieblad

18 år, Linköping. Biologi. Tävlar i VM i vattenfrågor

Vad handlar ditt projekt om?

Mitt och Kevins projekt handlar om hydroponisk odling och dess stora potential för att bidra till de globala målen eftersom det kräver mycket mindre vatten och är väldigt utrymmeseffektivt.

Vad har du för framtidsplaner?

Att ta ett sabbatsår, därefter troligen läsa visare inom biologi.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Sex ord: gör något du tycker är kul. Det är verkligen så, jag kan inte trycka nog på vikten av det. Det jag märkt är att de som blir stressade och trötta av sitt gymnasiearbete har valt något de inte tyckt var kul. Välj något du skulle gjort i din vardag och koppla det till något vetenskapligt. Tycker du om akvarium kan du kolla på fiskars kväveproduktion, tycker du om att spela gitarr kan du undersöka resonansen i olika gitarrkroppar.

Swamini Choudhari

17 år, Älmhult. Biologi. Tävlar i Global Youth Science And Technology Bowl

Vad handlar ditt projekt om?

Jag har undersökt den hämmande effekten av fem olika sorters bönor på trypsin/kymotrypsin, som är två viktiga enzymer i kropppen. Bönor innehåller en inhibitor som hindrar enzymerna från att fungera, vilket kan orsaka undernäring.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill bli läkare.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Hitta ett ämne du är intresserad av, ge det 100%, och viktigast av allt, tro på dig själv.

Yangyi Qi

19 år, Linköping. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi syntetiserade kurkumin, en polyfenol som finns i gurkmeja, och di-meta-metoxikurkumin, som är en analog till kurkumin och vars egenskaper är relativt okända. Sedan jämförde vi ämnenas potential som antioxidanter och kom fram till att kurkumin hade en signifikant högre antioxidativ effekt.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Prokrastinera inte. Gör en bra tidsplan och håll dig till den, så klarar du kursen utan problem.

Yasmin Taresh

19 år, Södertälje. Medicin. Tävlar i Global Youth Science And Technology Bowl

Vad handlar ditt projekt om?

 Det handlar om Hodgkins lymfom, en typ av lymfcancer. Jag adderade två olika läkemedel till modellceller för Hodgkins lymfom och observerade hur cellerna reagerade. Jag har också undersökt hur veckande proteiner, så kallade chaperoner, är uttryckta i Hodgkinsceller och i celler från frisk vävnad.

Vad har du för framtidsplaner?

 Jag vill fortsätta inom samma spår och arbeta inom onkologi i framtiden. En dag skulle jag vilja doktorera. I övrigt vill jag få så mycket erfarenhet som möjligt genom arbete och forskning och inte begränsa mig!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

 Mitt bästa tips är att våga fråga och ta hjälp! Kontakta forskare och ställ frågor till din handledare. De allra flesta är villiga att hjälpa dig, och eftersom du forskare på någonting som de är experter på så kommer du automatiskt att lära dig all viktiga fakta för att förstå ditt projekt så bra som möjligt. Så hitta ett ämne som intresserar dig, gör en plan och bli så insatt och engagerad som möjligt så kommer allt annat att lösa sig på vägen!