2020

I-FEST2

Guldmedalj

Niklas Engelhardt Önne

Guldmedalj

Roseanna Lagercrantz

Silvermedalj

Debdut Sengupta

Bronsmedalj

Darya Aspromonti

Bronsmedalj

Julia Mårtensson

2019

Bakre raden: Jonatan Persson, Ellen Hammarstedt, Mattias Akke, Fabian Lundell
Främre raden: Rebecka Mähring, Elsa Axby, Miranda Jäderling, Nathalie Winther, Charles Maddock

Intel ISEF

Tredjepris i kategorin Fysik/Astronomi

Rebecka Mähring

CASTIC

Guld i internationella kategorin

Charles Maddock

Silver i internationella kategorin

Ellen Hammarstedt

Cast President’s Award (CASTIC’s största pris)

Charles Maddock

Finalplats i I-FEST2 2020 (Afrikas största vetenskapstävling för unga)

Ellen Hammarstedt

EUCYS

EIROforum EMBL award (The European Molecular Biology Laboratory) 

Elsa Axby och Mattias Akke

2018

Bakre raden: Noa vikman, David Hambreus, Erik Hartman, Nikita Zozoulenko
Mellersta raden: Zuzanna Bednarska, Sofia Larsson, Pontus Johansson
Främre raden: Marve Grönlund Vesterin, Johanna Huhtasaari, Gustaf Sidén, Alex Hamben

Intel ISEF

Tredjepris i kategorin Robotics and Ingelligent Machines, 1000 USD

Nikita Zozoulenko

Tredjepris i kategorin Translational Medical Science, 1000 USD

Erik Hartman

Förstapris från Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 1500 USD

Nikita Zozoulenko

Tredjepris från Association for Computing Machinery, 500 USD

Nikita Zozoulenko

CASTIC

Silver i internationella kategorin

Noa Vikman

Silver i internationella kategorin

David Hambreus