Idag är sista anmälningsdag till Riksstämman. Skynda att anmäla dig om du inte redan gjort det! Nu har också deadline för att lämna in motioner (förslag från medlemmar) gått ut. Du kan dock fortfarande lämna in sk ändrings- tilläggs- och motyrkanden på inkomna motioner och propositioner. Läs mer här!