Valberedningen söker kandidater till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare, verksamhetsåret 2014

Lämna in en intresseanmälan eller nominera någon annan senast den 1 juni!

Vi söker dig som…

· Har kännedom om Förbundet Unga Forskares verksamhet och vill driva förbundet framåt
· Har egna tankar och idéer
· Är lyhörd och har lätt för att samarbeta
· Kan arbeta självständigt och med långsiktiga mål
· Letar personlig utveckling och vill ha en utmaning
· Gärna har tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag och ledarskap

Eftersom hela styrelsen arbetar tillsammans, kommer valberedningen att lägga ett stor vikt vid att gruppen som helhet är lämplig för uppdraget.

Om uppdraget
Förbundsstyrelsen består av sju till tretton ledamöter, inklusive ordförande. Förbundsstyrelsen väljs av förbundets årsmöte, Riksstämman, för ett år åt gången. Förbundsstyrelsen har ansvar för hela förbundet mellan Riksstämmorna. I det ansvaret ingår bland annat alla verksamheter som förbundet genomför, det ekonomiska resultatet, de anställda på kansliet och förbundets varumärke. Styrelsen träffas ungefär tio helger per år, och har däremellan även många diskussioner via telefon och e-post. För att hjälpa styrelsen så finns en heltidsanställd generalsekreterare, som arbetar för att genomföra styrelsens beslut genom att leda ideella och övrig personal i deras dagliga arbete. Styrelsen frågor handlar därför framför allt om den långsiktiga strategiska utvecklingen av förbundet; att fundera på i vilken riktning som förbundet ska utvecklas på längre sikt och vilka satsningar som behöver göras.

Ordföranden leder förbundsstyrelsen och har det största ansvaret för gruppens arbete och utveckling, men är även ett ansikte utåt för styrelsen och organisationen. Att vara mycket bra på att skapa förtroende, kommunicera, leda och ta ansvar för en grupp är därför särskilt viktigt för en ordförande.

Om processen
Valberedningen ska lämna ett förslag på förbundsstyrelse till Riksstämman. Riksstämman kommer att hållas under senare delen av hösten 2013.

Alla som kommer att ingå i det förslaget behöver ha lämnat in en intresseanmälan (eller blivit nominerade av någon annan och tackat ja) senast den 1 juni. En viktig egenskap för att passa i förbundsstyrelsen är att kunna arbeta självständigt och sätta sina egna deadlines. Det är därför ett stort plus i kanten om du lämnar in din intresseanmälan tidigare! (Och dessutom underlättar du i valberedningens arbete.)

Din intresseanmälan stannar hos valberedningen, och vi kommer inte att lämna vidare eller berätta om den för någon utanför valberedningen.

Vi kommer löpande att hålla intervjuer via telefon med alla som lämnar in intresseanmälan. När deadlinen för intresseanmälan har gått ut och vi har hunnit intervjua alla, så kommer vi att återkomma med en rekommendation om vi tror att uppdraget skulle kunna passa den sökande. Rekommendationen är inte bindande.

Om du väljer att gå vidare, så ska du skriva en kandidatur som ska vara oss tillhanda preliminärt senast den 1 augusti (obs! datumet kan komma att ändras). Den kandidaturen ska vara ungeför en sida text, och är det underlag som – om du kommer med i valberedningens slutliga förslag – kommer att presenteras för Riksstämman.

Valberedningen kommer sedan ha mer utförliga intervjuer med alla som har lämnat in en kandidatur. Förhoppningsvis kan detta ske under helgen den 24-25 augusti i Stockholm. Efter det kommer vi att presentera vårt slutliga förslag, allra senast en månad innan Riksstämman.

Skulle du välja att ställa upp för val på Riksstämman trots att du inte ingår i valberedningens förslag, så är det förstås möjligt. Du ställer då upp på samma villkor, och med samma information, som de som ingår i valberedningens förslag, med enda skillnaden att du inte presenteras som en del av valberedningens förslag.

Intresseanmälan senast den 1 juni är alltså nödvändigt för att du ska ha en möjlighet att ingå i valberedningens förslag. Men även om du intresseanmäler dig nu, så kan du tacka nej i ett senare skede (t ex genom att inte lämna in någon kandidatur).

Nominera någon annan
Om du känner någon annan som du tror skulle kunna passa bra i styrelsen, så kan du nominera den personen. Valberedningen kommer då att kontakta personen, och berätta att hen har blivit nominerad och frågar om hen vill godta nomineringen. Tackar personen ja, så räknas det som en intresseanmälan, och valberedningen kommer att göra en kortare telefonintervju, ge en rekommendation och så vidare.

Andra uppdrag
Utöver att lämna förslag på en ny förbundsstyrelse, så ansvarar även valberedningen för att lämna förslag på revisorer samt mötespresidium till Riksstämman. Mer information om de uppdragen kommer att komma senare.

Hur du skickar in din intresseanmälan
Du lämnar en intresseanmälan genom att skicka ett mejl till valberedning(at)ungaforskare.org där du anger namn, telefonnummer, e-postadress, vilket post du är intresserad av och vad du gör nu (om du redan är engagerad inom Förbundet Unga Forskare). För att nominera någon skickar du in samma uppgifter som ovan och anger att du vill nominera personen i fråga.

Frågor och funderingar
Du är varmt välkommer att prata med valberedningen om såväl stora som små frågor, om hur processen ser ut eller vad uppdraget innebär, eller om något annat. Du kan antingen kontakta oss på
valberedning(at)ungaforskare.org
eller ringa
Elin Kalén på 070-5308012