Svenska Junior Vattenpriset går in i Förbundet Unga Forskare. Priset ingår numera som en del i vår verksamhet Utställningen Unga Forskare, i en nyinrättad vattenkategori. Vinnaren i Vattenkategorin får 30 000 kr och representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som äger rum under konferensen World Water Week i Stockholm, där ungdomar från ett 30-tal länder deltar. Vi välkomnar varmt alla vattenprojekt runt om i Sverige till alla våra regionala Utställningar. Vattenprojekten tävlar dessutom om de övriga priserna i Förbundet Unga Forskares tävling.

 

Läs mer:

https://ungaforskare.se/wp-content/uploads/drupal/files/unga_forskare_och_juniorvattenpriset.pdf

www.ungaforskare.org/utstallningen

www.linkedin.com/company/swedish-federation-of-young-scientists