Efter ett par år i Förbundet Unga Forskare är det dags för mig att lämna för nya utmaningar. Perioden har varit spännande, lärorik och rolig och har tillsammans med mina arbetsuppgifter och relationer berikat mig i mängder. Tack ni fantastiska aktiva, ideella och anställda för er tid, era idéer, era tankar och allt engagemang ni ägnat åt att göra det möjligt för ungdomar att inspireras och utvecklas i naturvetenskap och teknik. Fortsätt i samma anda!

Tillförordnad generalsekreterare under rekryteringsperioden fr o m mitten av mars är Tove Ladberg. Tove nås på tove.ladberg@ungaforskare.se

Med vänliga hälsningar Daniel Madhani