Trots ledamöter i utlandet och sjukdom sammanstrålade söndagen den 10:e maj en aningen decimerad styrelse, för aningen decimerade diskussioner här sammanfattade i ett aningen decimerat blogginl–

Metahumor till trots så bjöd dagen på årets andra formella styrelsemöte, FS15-2. (Protokoll med handlingar finns tillgängliga på våra interna sidor här: http://www.ungaforskare.org/forbundet/internt/forbundsstyrelsen/forbundsstyrelsens-protokoll.) Under detta möte gick vi igenom de ekonomiska rapporter som vår kassör Jenny Sedhed inkommit med. Nöjt konstaterar vi bland annat att det statliga bidraget i år blivit större än väntat, och att vi i förbundsstyrelsen ser ut att göra av med väsentligt mindre än vad som budgeterats för vårt arbete. I samband med detta har vi även diskuterat kassörens arbete med ett beslut som togs av riksstämman 2014: att se över hur förbundets ekonomirapportering kan förtydligas. Dessutom ägnades mötet åt att sanktionera beslut tagna av det verkställande utskottet och att fastställa datumet för årets riksstämma. Den 13-15 november är det dags. 

Efter det formella mötet diskuterade vi Förbundets ekonomi, närmare bestämt våra två stora fonder: buffertfonden, som fungerar som säkerhet i ekonomiskt ansträngda tider, och utvecklingsfonden, som ska dela ut avkastningen till spännande aktivitet ute i förbundet. Förvaltningen av båda dessa bör ses över, och vi funderade på hur detta bäst görs. 

Som på de andra senaste möteshelgerna blev det också ett pass om rekryteringen av ny generalsekreterare. Vi närmar oss en ny GS. Det har sagts att personen ska tillträda den 1 september, och med många fantastiska kandidater är vi inte bara hoppfulla, utan också både entusiastiska och nervösa inför detta datum…

Det får bli allt från denna decimerade dag. Vi ses igen om några veckor!