Nu kan du söka världens roligaste extra – och sommarjobb! Bli handledare eller koordinator för någon av våra tre sommarforskarskolor. Det här är för dig som brinner för att sprida intresset för naturvetenskap och teknik till högstadie- och gymnasieelever. I alla uppdrag ingår visst förberedelsearbete under våren. Sista ansökningsdag är 24 januari 2016.

Vi söker också ny projektledare till Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS, som med sin koppling till Nobelveckan är ett av världens finaste vetenskapsprogram för unga. Uppdraget är ideellt. Sista ansökningsdag 20 januari 2016.

Läs alla annonserna här.