I Utställningen Unga Forskare, SM i forskning, får varje år hundratals gymnasieelever inspiration, stöd och uppmuntran till en framtid som forskare eller specialist. 2021 hålls Utställningen digitalt till följd av rådande omständigheter, i ett helt nytt upplägg.

 

Utställning av finalprojekten, öppna föreläsningar för besökare samt inspiration inför högre studier genom möten med lärosäten kommer att äga rum i en ny digital plattform som slår upp portarna när semifinalerna drar igång den 18 februari 2021.

Skolor och elever från hela Sverige kommer att få möjlighet att inspireras inför sina egna gymnasiearbeten genom digitala montrar där de kan titta på finalprojekten och ställa frågor till utställarna. De får också ta del av ett spännande program av öppna föreläsningar och panelsamtal som stödjer och inspirerar både i gymnasiearbetet och i olika natur- och teknikämnen. Genom möten med universitet, högskolor och andra partners får elever också lära sig mer om och inspireras inför högre studier och kommande arbetsliv.

För våra tävlanden väntar dessutom digitala jurymöten, exklusiv träning i presentationsteknik och vetenskapskommunikation, och roliga sociala aktiviteter online.
 
Varmt välkommen till nya Digitala Utställningen Unga Forskare! Följ utvecklingen på ungaforskare.se/utstallningen