I veckan arrangerades FN-mötet Stockholm+50 med representanter från över 100 av världens länder. Sverige och Kenya stod som värd för mötet som skedde 50 år efter FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972. Max Vinger från Förbundsstyrelsen deltog vid delar av mötet i sin roll som ungdomsrepresentant från LSU och ledamot i Svenska Unescorådet. Han deltog även vid förmötet Stockholm+50 Youth Assembly och sammanfattar sina upplevelser från båda nedan.

Stockholm+50 Youth Assembly

I tisdags och onsdags började Stockholm+50 med eventet Stockholm+50 Youth Assembly. Som var ett förmöte av unga för unga. Under eventet hölls en rad olika föreläsningar, panelsamtal och workshops. Jag deltog under tisdagen och var bland annat med och lyssnade på invgningen, ett panelsamtal om cirkulär ekonomi och en ungdomsdialog med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Under eventet jobbades det också på ett globalt och ett nordiskt-baltiskt policypapper som sammanfattade ungas krav. Det har funnits en “youth task force” som jobbat med det internationella policypappret i många månader och en motsvarande grupp som jobbade med det nordiskt-baltiska. Policypapprena lämnades sedan över till olika beslutsfattare under Stockholm+50. Det internationella policypappret är uppdelat i 4 delar där de första 3 speglar de tre ledarskapsdialoger som sedan hölls under Stockholm+50. De som lyfts fram i sammanfattningen finns nedan och det fullständiga dokumentet går att läsa här: https://www.youthstockholm50.global/global-youth-policy-paper
In “Reflecting on the urgent need for actions to achieve a
healthy planet and prosperity of all”, we call on governments
to:
 • Protect and restore all ecosystems by halting deforestation, banning bottom trawling, unsustainable mining and other environmentally destructive practices – recognising that the best solution to many of our environmental problems lies in letting nature heal itself.
 • Introduce large-scale environmental destruction, ecocide, as a crime in the Rome Statute of the International Criminal Court – as a means to hold governments and corporations accountable for their damage to our common planet.
 • Submit strengthened nationally determined contributions (NDCs), financing commitments and long-term strategies in 2022 to halve global GHG emissions by 2030.
In “Accelerating the implementation of the environmental
dimension of Sustainable Development in the context of the
Decade of Action”, we urge governments to:
 • Commit to expanding formal and non-formal education regarding the causes, effects and solutions of the climate crisis, biodiversity loss and environmental degradation to enhance capacity among youth, prepare them for green jobs and build a sustainable future.
 • Immediately establish a fossil-fuel non proliferation treaty to phase out fossil fuels and scale up 100% safe, clean and sustainable energy for all in order to reach net-negative emissions by 2050.
 • Strengthen the environmental rule of law and ensure that the polluter-pays principle is applied by integrating all environmental, social, welfare and health costs to harmful activities.
In “Achieving a sustainable and inclusive recovery from the
COVID-19 pandemic“, we urge governments to:
 • Ensure access to W.A.S.H (water, sanitation and hygiene), COVID19 vaccines and healthcare for all.
 • Align all recovery spending into low-carbon investments, green jobs and future-proof sectors to avoid carbon lock-in of fossil fuels and stranded assets impeding sustainable development.
 • Transform the animal-industrial food system, recognizing its significant impact on climate, deforestation, animal lives, and future health risks including those of zoonotic diseases and excessive use of antibiotics and hormones. Transition to regenerative agriculture that strengthens biodiversity and improves carbon sequestration.
Finally, in addition to previously established themes for
Stockholm+50, we would like to highlight the importance of
Ensuring Inclusive Processes for Decision Making” and urge
governments to:
 • Adopt participatory and inclusive decision-making processes at every level to ensure the meaningful engagement of all rights holders, highlighting
  youth and those most strongly affected by the triple planetary crisis.
 • Safeguarding the peaceful democratic order through the principles of press freedom, free speech, free and fair elections and the protection of all youth activists across the world.
 • Increase investments in children and youth through targeted programs, support to civil society organisations, entrepreneurs and marginalised groups – recognizing that investing in children and youth gives a strong leverage towards a sustainable future.

Stockholm+50

Stockholm+50 pågick torsdag till fredag och samlade representanter från över 100 länder. Förutom huvudförhandlingarna och de tre ledarskapsdialogerna så anordnades även ett 50-tal sidoevent i form av panelsamtal och presentationer. Höjdpunkterna för min del var helt klart den första ledarskapsdialogen som jag fick möjlighet att delta vid, samt sidoeventet för vetenskapsrapporten “Stockholm+50: Unlocking a Better Future”.

Den första ledarskapsdialogen handlade om att reflektera över det akuta behovet av åtgärder för att uppnå en hållbar värld och välstånd för alla. Med i dialogen var 37 olika länder och organisationer, samt några utvalda paneldeltagare. En av paneldeltagarna var Vanessa Nakate, en klimataktivist från Uganda som på ett otroligt föredömligt sätt förde fram ungas röst i samtalet. Andra paneldeltagare var bland annat USA:s klimatsändebud John F. Kerry. 

Vetenskapsrapporten “Stockholm+50: Unlocking a Better Future” sammanfattar och analyserar den senaste vetenskaplig kunskapen om dagens klimatkris. Den presenterar utifrån detta en rad konkreta förslag för att omdefiniera relationen mellan människa och miljö för att främja en bättre framtid för alla. Under sidoeventet jag deltog vid låg fokus på de mer konkreta förslagen och dessa diskuterades under ett panelsamtal med paneldeltagare bestånde av bland andra Chris Kiptoo chefssekreteraren för Kenyas Miljödepartement, före detta miljö- och klimatminister Isabella Lövin och sloveniens före detta president Danilo Türk. Det fanns även en ungdomsrepresentant i den här panelen, Jaee Nikam, som var koordinerande författare till en tillhörande ungdomsrapport “Charting a youth vision for a just and sustainable future”.

Resultat från mötet

Stockholm+50 har fått en hel del kritik för att vara dåligt planerat rent logisktiskt och för att man redan från början inte haft för avsikt att komma fram till något bindande utan endast rekommendationer. Kritiken har helt klart varit rimlig men jag gick ändå från mötet med en positiv inställning ur ett ungdomsperspektiv. Några av de stora områdena som diskuterades var i direkt linje med det globala policypappret. Policypappret erkändes också, tillsammans med unga organiserade, i slutsatserna av mötet.

Unga visade verkligen att vi inte bara är framtiden, utan även nutiden. Vi var först på plats, sist att gå hem, och många gånger klart bäst förberedda. Jag kunde inte delta under hela mötet, men är extremt glad att jag kunde delta på en hel del. Jag hoppas att jag lyckades dra mitt lilla strå till stacken för att ungdomar ska bli representerade och lyssnade på även på de högsta nivåerna av beslutstagande.

Max Vinger

max.vinger@ungaforskare.se

Sekreterare i Unga Forskares Förbundsstyrelse
Ungdomsrepresentant i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Ledamot i Svenska Unescorådet