Minervagymnasium blir certifierad partnerskola till Unga Forskare. Det innebär att de satsar aktivt på vetenskap och forskning i sina utbildningar.

Sveriges kompetensbehov av naturvetare, tekniker och ingenjörer är fortsatt stort, och näringslivet rapporterar om problem med kompetensförsörjningen. Färska siffror från UHR tyder på att kurvan kan vara på väg att vända för vissa utbildningar inför hösten 2024, vilket vore mycket positivt. Dock tar inte mer än hälften av de som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning sin examen enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer, vilket också är en problematik som bör adresseras.

Organisationen Unga Forskares satsning certifierad partnerskola, med tillhörande arbetsmodell för gymnasieskolan, syftar till att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och en karriär inom STEM.

Modellen bygger på att från tidig ålder kontinuerligt inspirera, uppmuntra, stödja och träna elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att få fler godkända gymnasieelever och fler som söker sig till och är rustade för att klara av högre utbildning. I slutändan ska satsningen bidra till att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

Minervagymnasium är den fjärde skolan i Sverige att certifieras som partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att de satsar på vetenskaplig metod och forskning för sina elever integrerat i sin utbildning.

Unga forskare har en välgenomtänkt modell för att uppmuntra, stödja och träna eleverna i det vetenskapliga arbetssättet som stämmer väl överens med vår profil Nat Science. Samarbetet med Unga forskare kommer att ge oss bra verktyg och nationellt nätverk för att fortsätta utveckla undervisningen. Det känns spännande att få arbeta med Unga forskare, säger Peder Långström, lärare på Minervagymnasium.

 

Att få undersöka och lösa problem inom naturvetenskap och teknik väcker nyfikenhet. Den nyfikenheten tillsammans med kunskap och erfarenhet bäddar för otroliga möjligheter för vidare studier. Det känns fantastiskt roligt att få arbeta tillsammans med Unga Forskare och bli en certifierad skola, säger Helena Lundgren, rektor på Minervagymnasium.

 

Nyfikenhet är grunden till all vetenskap och nya upptäckter och en viktig del i ett lustfyllt lärande. Sverige och vår framtid behöver ungas nyfikenhet och förmåga att lösa problem med nya idéer. Tillsammans med Minervagymnasium kan vi stärka elevernas vetenskapliga tänkande och ge insikt och färdighet för framtidens utmaningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.


Foto: Minervagymnasium

Källor

  • Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort – om matematik, behörighet och ingenjörer, 2021
  • Skolverkets rapport Gymnasieskolans högskoleförberedelse, 2019


Kontakt:
För frågor om Unga Forskare och modellen för skolan:
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

För frågor om Minervagymnasium:
Helena Lundgren, rektor Minervagymnasium: 072-233 84 65, helena.lundgren@minervagymnasium.se

Om Unga Forskare
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 26 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av över 50 medlemsföreningar som organiserar 7 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se

Om Minervagymnasium
På Minervagymnasium ger vi eleverna förutsättningar att upptäcka vetenskapens möjligheter och hur roligt och spännande forskning är. Skolan stöttar elevdrivna verksamheter som Science Clubs för elever som vill fördjupa sig inom teknik- och naturvetenskap även efter ordinarie skoltid. Vårt mål har alltid varit att inspirera och förbereda våra elever för högre studier och karriärer inom vetenskap. Vi är stolta över att vara en certifierad partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att utveckla elevernas intresse, inspiration och kunskap inom forskning och vetenskap. Denna certifiering är ett kvitto på effekterna av långsiktigt arbete.