Bilder från prisceremonin 2011

Prisceremonin 2011. Inbjudna gäster var bl.a stadsminister Fredrik Reinfeldt, Erik Prisell (Tekniska Museets Vänner), Staffan Forsell (Riksutställningar) m.fl.