Lärarhandledningar: Är du säker?

Mellanstadie- och högstadieskolor kan ta del av ett mer omfattande undervisningsmaterial för att jobba vidare med cybersäkerhet i klassrummet.

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Materialet är ämnesövergripande, du behöver inte ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Till skillnad från föreläsningen, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen här ur ett samhällsperspektiv. Digitaliseringen kopplas till de globala målen där ny teknik spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar.

Eleverna får insikt i vikten av digitaliseringens roll och IT-säkerhetsfrågor genom övningar och ett kortare projektarbete kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen.

Lärarhandledningen kan beställas via utbudet.se (kostnadsfritt och fraktfritt). Läs mer om undervisningsmaterialet, eller beställ via knappen till höger.

 

Digitala lektioner om IT-säkerhet på plattformen Skillsbuild

Cybersecurity Academy har utvecklat ett kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial på utbildningsplattformen Skillsbuild. De olika lektionerna består av olika ämnen som grundläggande cybersäkerhet, bedrägerier, hackerattacker, kryptering och lösenord. Ämnena tas upp både från ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv och låter eleverna diskutera, resonera och lära av varandra.

Lektionsmaterialet och plattformen är helt kostnadsfritt att använda. Materialet består av fyra lektioner som fungerar som fristående lektioner, eller som en serie av flera lektioner. Du som lärare bestämmer själv hur mycket tid ni vill lägga på arbetet. Lektionerna låter eleverna lära sig genom informationsvideos, grupparbeten, presentationer och diskussion.

Teman för de fyra lektionerna är: grundläggande cybersäkerhet; digitala fotspår; skydda dina uppgifter; och hackare och etik. Nedan hittar du en lektionsöversikt och guide för hur du kommer igång med att använda Skillsbuild.

 

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och fungerar stödjande för måluppfyllnaden i läroplanen.