Utmaningen till Gnistans elever är verklighetsbaserad och öppen för många olika tolkningar. Den har fokus på energi, hållbarhet och framtid och uppmuntrar till att jobba ämnesövergripande. Det ligger en stor tyngdpunkt på fantasi och innovation, eleverna får gärna tänka utanför boxen.

Utmaningen lyder: Designa er energismarta framtid! och har varje termin ett nytt undertema. 

Exempel på tidigare utmaningar:

  • Smart Vattenhantering
  • Smarta hem
  • År 2025 lever vi hållbart, hur då? 
  • År 2025 skapar vi all vår energi själva, hur då?
  • Livsmedel
  • Återbruk 
  • Smart Cities