Utmaningen till Gnistans elever är verklighetsbaserad och öppen för många olika tolkningar. Den har fokus på energi, hållbarhet och framtid och uppmuntrar till att jobba ämnesövergripande. Det ligger en stor tyngpunkt på fantasi och innovation, eleverna får gärna tänka utanför boxen.

2018 års utmaning lyder: Designa er energismarta framtid!

Under våren arbetade vi inom temat Smarta hem och under hösten är temat Smart Vattenhantering.

Tidigare utmaningar har varit: År 2025 lever vi hållbart, hur då? (Gnistan 2014) och År 2025 skapar vi all vår energi själva, hur då? (Gnistan 2015). Designa er energismarta framtid! Tema Livsmedel och Tema Återbruk (Gnistan 2016) och Designa er energismarta framtid! Tema Smart Vattenhantering och Tema Smart Cities (Gnistan 2017).