Syftet är att utmaningen ska vara intresseväckande, verklighetsbaserad och öppen för många olika tolkningar. Den ska ha fokus på energi, hållbarhet och framtid och uppmuntra till att jobba ämnesövergripande. Det ligger en stor tyngpunkt på fantasi och innovation, eleverna får gärna tänka utanför boxen.

2017 års utmaning lyder: Designa er energismarta framtid!

Under våren arbetar vi inom temat Smart Vattenhantering och under hösten temat Smart Cities.

Tidigare utmaningar har varit: År 2025 lever vi hållbart, hur då? (Gnistan 2014) och År 2025 skapar vi all vår energi själva, hur då? (Gnistan 2015). Designa er energismarta framtid! Tema Livsmedel och Tema Återbruk. (Gnistan 2016)