Är du säker? undervisningsmaterial

Högstadieskolor kan ta del av ett mer omfattande undervisningsmaterial samt digitala lektioner i form av korta animerade filmer.

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Materialet är ämnesövergripande, du behöver inte ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Till skillnad från föreläsningen, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen här ur ett samhällsperspektiv. Digitaliseringen kopplas till de globala målen där ny teknik spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar. Eleverna får insikt i vikten av digitaliseringens roll och IT-säkerhetsfrågor genom ett projektarbete (10 lektioner) eller kortare klassrumsarbete (5 lektioner), kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen.

Materialet täcker 5–10 timmar lektionstid beroende på vilket upplägg man väljer.

Lärarhandledningen kan beställas via utbudet.se (kostnadsfritt och fraktfritt), en digital version finns här.

 

Digitala lektioner
Lektionerna består av 4 st korta filmer med tillhörande arbetsblad och tar avstamp i föreläsningsmaterialet. Varje filmklipp avslutar med en övning som beskrivs i respektive arbetsblad. Arbetsbladen är tillgängliga som worddokument för att du ska kunna anpassa dem vid behov och för att eleverna lätt ska kunna fylla i dem.