Hur påverkas Pulmonaria obscuras pollinering av dess färgskiftning och andra faktorer?

I naturen är färgskiftning ett vanligt förekommande fenomen bland blommor. Skälet till detta är inte helt utrett än. Det kan vara en effekt av åldrande, eller för att signalera till pollinatörer vilka blommor som blivit pollinerade. Dessa två möjligheter leder oss in på undersökningen. Den gick i huvudsak ut på att ta reda på vilka faktorer som påverkar pollineringen av lungört, Pulmonaria obscura. Dessutom undersökte vi vad kronbladens färgskiftning beror på. Detta genomfördes med hjälp av manipulering, i form av övertäckning, av delar av de utvalda populationerna, samt förföljelser av enskilda pollinatörer under olika intervall. Utifrån resultatet står det klart att det är många faktorer som styr vilka blommor som blir pollinerade. Vi ser mönster som tyder på att det främst är en kombination av färg och temperatur som får pollinatörerna att välja blommor. Däremot fick vi inte fram någon förklaring till färgskiftningen.

Vincent Edberg, Caroline Bergkrantz och Oscar Ottosson

hur_paverkas_lungorts_pulmonaria_obscuras_pollinering_av_dess_fargskiftning_och_andra_faktorer__stockholm_vincent_edberg

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016